pondělí 6. června 2022

craigh roberts

Paul Craigh Roberts o válce na východě

Komentáře pravděpodobně nejznámějšího planetárního komentátora politických událostí Paul Craigh Robertse (PCR) přejímají informační servery po celém světě, např Les-Crises, Mediapart, The Asia Times atd.  Na svém webu v zajímavé reflexi glosuje ukrajinskou válku, článek převzaly německé alternativní informační zdroje (pi-news.net). Roberts byl za Reaganova prezidentování náměstkem ministra financí, je nositelem vyznamenání amerického ministerstva financí za formulaci ekonomické politiky, má stužku francouzské Čestné legie atd. Byl editorem a komentátorem v prestižním Wall Street Journal.  

        Kreml  dospěl k závěru, že záměr ohraničené vojenské intervence na Ukrajině,  tj. vyhnání ukrajinských vojenských jednotek z Donbasu, byl chybný. Chybou Kremlu byl předpoklad, že vojenská intervence může mít omezený rozsah. USA a NATO jsou dnes silně do konfliktu vkomponovány. Na Ukrajinu se valí těžké zbraně a vojáci se trénují v jejich ovládání. Washington naordinoval rozmístění raket schopných zasáhnout ruské území. Je jasné, že konflikt už není omezený. Ruské dilema spočívá v tom, že na Donbas omezená vojenská operace umožní koncentraci západních zbraní na západní Ukrajině, kde je možné postavit novou armádu, která nahradí armádu zničenou Rusy na Donbasu. Kremlu se podaří Donbas osvobodit, ale cíl demilitarizovat Ukrajinu a proměnit ji v neutrální stát nebude dosažen pokud se intervence nerozšíří na celou Ukrajinu. Žádostí Finska a Švédska o přičlenění k NATO se podstatně rozšířila přítomnost NATO na hranicích Ruska, čemuž měla intervence na Ukrajině zabránit. Kreml varoval, že země, které se budou vměšovat,  budou považovány za bojující stranu. Ruská výhrůžka je ignorována, i vojensky nevýznamné Dánsko poslalo zbraně. Došlo k nebezpečné situaci, Kreml stanovil červenou linii, ale neprosadil ji. Váhavé a omezené ruské reakce na provokace Washingtonu jsou důvodem toho, že stávající konflikt se pravděpodobně vymkne kontrole. Kreml potřeboval rychlé a totální dobytí Ukrajiny, tak by zabránil západní intervenci a zastrašil nečleny NATO, aby zůstaly neutrálními. Místo toho limitovaná ruská akce dala Washingtonu měsíce na to, aby rozšířil konflikt a udržel ho v chodu i po ukrajinské porážce na Donbasu. Západní propaganda přesvědčila západní populaci, že Ukrajina vyhrává válku. Zdá se, že Kreml není schopen pochopit, že neexistuje mírové a diplomatické řešení. Marně Kreml doufal v iluzorní Minské dohody, které daly Washingtonu osm let času, aby vytrénoval a vyzbrojil ukrajinské síly, aby byly schopné převzít Donbas. Bylo strategickou chybou Kremlu, že dovolil Washingtonu svrhnout ukrajinskou vládu a instalovat režim nepřátelský Rusku. Obdivuji kremelskou zdrženlivost, je však otázkou, zda toto chování nepovzbudí Washington k větší agresivitě v intencích Wolfowitzovy doktríny uplatňované proti zemích,, které jsou překážkou hegemonie Washingtonu.   
   

Žádné komentáře: