středa 30. března 2022

dominance anglosaska

Strategicky urgentní

Konflikt na Ukrajině zdaleka není střetem dobra a zla v barvách české televize nebo soutěží o nejlepší fakenews proti Rusku. Esejista a poslanec EP Hervé Juvin v Revue Éléments analyzuje širší dimenze konfliktu. Domnívá se, že jedinou urgentní evropskou strategií je pohlédnout realitě do očí, západ už není pánem světa. Obklíčení Ruska a jeho důsledek - invaze na Ukrajinu - bylo velkou strategickou chybou, nicméně neřeklo to nic nového o geostrategických vztazích. Konflikt na Ukrajině se pomalu proměňuje v planetární střet. Proti hegemonii dolaru, proti nástrojům, které mají pod kontrolou mezinárodní finance (např. Swift) a které skýtají exkluzívní servis anglosaskému světu. Nebyly protiruské sankce odmítnuty dvěma třetinami světové populace? Mělo by to  Evropu dovést k reflexi o opuštění amerického orbitu.

      Ve Francii školní úřady navrhují přejmenovat Solženicinovo gymnásium, protože byl Rus - ví vůbec, kdo to byl? Evropskounijní propaganda dospěla do takového deliria, že považuje za viníky i ty, kteří se snaží osvětlit a pochopit důvody invaze na Ukrajinu. Kdo v Evropské unii přemýšlí, je komplicem pachatele. Pochopit pravdu jaká je, místo proklamací jaká by měla být. Dnes už nejsou ve hře práva rusofonního obyvatelstva na Ukrajině nebo respektování Minských dohod. Konflikt dospěl dál, planetární dimenze konfliktu možná uniká i Rusům, ve hře je konec americké dominance světa, která je nesena hlavně monopolem dolaru v mezinárodních finančních transakcích, monopolem londýnské City a Wall Streetu. Ve hře je neudržitelné financování světové ekonomiky a permanentní instrumentalizace tzv. mezinárodních institucí anglo-americkým tribu.  Anglosaská dominance se zdůvodňuje arogantním nárokem "Dobra" a konáním dobra pro svět bez jeho účasti, i proti vůli lidí. Tato dominance též vysvětlí: "dva činy, dvě míry", např. žádné sankce a embarga proti mocnostem, které bez mandátu OSN napadly Libyi, zničily Irák nebo byly komplici islámského terorismu jako v Afghánistánu (CIA v Peshawaru spolupravovala s Bin Ladinem) nebo v Sýrii (Británie vytvořila "Bílé helmy"). Zablokování jakéhokoliv šetření o americké zodpovědnosti za koronavirovou pandemii, která pravděpodobně  unikla z laboratoří pod americkou kontrolou. Národy reprezentující 3 miliardy lidí požadovaly po Radě bezpečnosti nezávislé šetření, které v panice americká administrativa odmítla, požadoval je i senátor Rand Paul, inkarnující ten poslední zbytek svobody v Americe. 8 miliard lidí na planetě, dědici různých kultur a civilizací, spojeny kolektivními identitami a svobodou, která se jmenuje suverenita, jsou podřízeny 5 nebo 6 stovkám milionů arogantních a ignorantských protestantů. Přidejme k našemu čtení reality dvě použití ruských supersonických raket, věc je jasná a ortel bez odvolání. Generálové poselství uslyšeli.
        Historický vůdce Malajsie Mohammad Mahatir řekl: "Západ má všechny předpoklady, aby byl šťastným, proč chtějí žít nad své prostředky?" Umírněná deklarace národního vůdce, jehož zemi zruinovala Sorosova organizace s komplici. Člověk západu intoxikován extenzívní propagandou nevnímá podstatu "liberální" ekonomiky, není schopen vidět do jaké míry vděčí za svoje pohodlí a blahobyt, o kterých se domnívá, že jsou důsledkem jeho práce, talentu, podnikání a "geniality"  svých vůdců, efektu monopolu dolaru. Až na pár výjimek, ceny surovin jsou kótovány v dolarech, londýnská burza manipuluje s cenami zlata, podobně jako chicagská cenami obilí.  Velké podniky hledají kapitál na amerických trzích, jsou zde kótovány, využívají služeb amerických bank a konzultantů, neuvědomují si, že automaticky padnou do sítě amerických zákonů a zájmů. Indie si dojednala s Ruskem obchodování s ropou v rublech nebo rupiích, Emiráty prodávají ropu za juany, dolar pomalu přestane být referenční měnou na trhu s energií. Je možné konstatovat, že postupně ztratí dolar centrální polohu ve světovém platebním systému. Dík monopolnímu postavení dolaru je evropský a americký blahobyt o 30% nadhodnocen.  
         Faktory podporující anglosaskou hegemonii - údajná nestrannost WTO, MMF a burzovních trhů; anonymní tržní síly zajistí spravedlivou výměnu a zhodnocení. Mýtus americké kompetence nepřežil krizi v roce 2008, americké  bankroty se exportovaly do zbytku světa. Konfiskace rezerv ruské centrální banky, stejně jak íránské nebo afghánské, udělaly konec iluzím o nestrannosti trhu, řád je podmíněn zájmy amerického hegemona, nemá to nic společného s trhem, jde o čistou politiku. Vyloučení ruských bank ze Swiftu je extrémní politickou instrumentalizací mezinárodního platebního systému a povede k rychlé implementaci alternativních řešení, jak již navrhuje Čína.
         Dominance finančního světa anglosaskými bankami si vynucuje finanční výnosy vyšší než 15%, není to kompatibilní s udržitelností malých podniků, nekompatibilní s logikou lokálních bank, které financují místní ekonomické aktivity, jejichž kredity jdou maximálně k 7%. Mobilita mezinárodního kapitálu a anglosaské finanční služby jsou útokem na svobodu národů a blokátorem jejich ekonomického vzestupu.       

Žádné komentáře: