neděle 27. února 2022

diktatura cesko nemecko

Každý čtvrtý už vidí diktaturu…

Ve  Weltu referují o reprezentativním šetření INSA institutu pro poslaneckou skupinu CDU, 23% Němců pochybuje o demokracii ve vlastní zemi. I když můžeme mít výhrady k podivné inklinaci Němců k masové imigraci, transsexu apod., nikdo si tam nedovolí jako v Česku úplně eliminovat mediální opozici a alternativu, velmi čtených alternativních médií, jejichž vydavatelé by dnes v Česku už šli do basy, je celá řada, např. Achgut, který animuje katowický žid Henryk M. Broder, je dokonce považovaný za nejkvalitnější čtivo v zemi, aspoň to tvrdí velký filozof Sloterdijk. Německo má stále velmi silné systémové korekce, které jsou schopny zvrátit ústup mocenských elit od demokracie. V Česku současná vláda vedená kabinetním manipulátorem chápe demokracii jako účelový instrument, který ji dovedl k moci a neexistují minimální systémové korekce, které by to zastavily. Němcům je jasné, že stav bez demokracie znamená úpadek společnosti, stav demokracie není až tak dán partají, která zrovna vládne, ale názorem občana.

       Pokud se čtvrtina lidí domnívá, že společnost spěje k diktatuře, je to pro všechny alarmující, samozřejmě v Německu, v Česku by šlo o to, jak znásilnit tuto vůli. Podle bývalého ředitele centra pro sociální bádání Wolfganga Merkela dnes hrozí nebezpečí, že většina lidí se neztotožní s demokratickým politickým systémem, víceprezident Bundestagu Wolfgang Kubicki říká, že občan musí vidět jasný rozdíl mezi technickým opatřením administrativy a výchovným ideologickým opatřením. Ramin Peymani v MMnews komentuje šetření poslanecké skupiny. Výsledek nepřekvapuje a přesto šokuje politiky i média.  Není to dobrá známka pro vládnoucí politickou kastu, která den za dnem hustí do občana laviny pololživých frází o čím dál větší demokracii. Každý čtvrtý občan vidí zemi na cestě k diktatuře, na pováženou je pocit  30% dotazovaných, kteří už diktaturu poznali na vlastní kůži a věřili, že už nic takového nezažijí, k nim se přidává 20% v západní části. Důvod je jasný: Stále represívnější politika proti jinak myslícím si už zajistila nástroje, aby se dala občanská práva pohodlně omezovat. Nikdo, kdo by vážně usiloval o nápravu a zároveň ji dokázal prosadit. Pouhá debata o tom se už odsuzuje. Kdo se odváží naznačit, že partajní stát a jeho mocní jsou problémem, platí ze rozvraceče, který v nejlepším případě může doufat, že bude jenom vyloučen z diskuze a ne ze společnosti. Jiný průzkum na YouGov ukázal, že polovina Němců se domnívá, že nemohou vyjádřit svobodný názor, pokud nechtějí riskovat negativní následky. To je důvod proč 15% Němců vážně uvažuje o vystěhování.
        Profesionální mediální manipulátoři se ze všech sil snaží vysvětlit, že jde o postoj zanedbatelné menšiny nepoučitelných. Ovšem tato menšina není vůbec tak malá a je osvícenější a vyznávající demokracii víc než ostatní. Státní orgány   zostřily rétoriku, kritici vlády jsou známkováni jako nepřátelé státu.  Kdo má pochyby o správnosti politických rozhodnutí a jde do ulic, ten podle  prezidenta pohrdá státními institucemi. Už se začínají tisknou výroky aniž se zmiňuje autor, bezpochyby to znamená, že se totalita přiblížila, vždycky je to jazyk, kterého se totalita nejdřív zmocní. Začíná to významovým posunem pojmů, s rozdělováním lidí na dobré a špatné a vyčleňováním skupiny obyvatel, která se staví do cesty mocným. Z dějin víme, že nezůstane u verbálních útoků, brzo po nich přichází opatření, která ohrozí existenci nepohodlných.  Mocní nemohou nechat bez povšimnutí přání sedminy Němců vystěhovat se. Od roku 2016 ukázalo 1.3 miliony občanů Německu záda. Němci hledají budoucnost v zemích, kde určitě není všechno lepší, ale kde máte pocit, že máte práva, která  znaly předchozí generace.

Žádné komentáře: