čtvrtek 11. listopadu 2021

universizy austin

University of Austin

Založení univerzity znamenalo vždycky velký počin, datum založení často vstoupilo i do historických čítanek. Máme za to, že univerzity byly založeny a není třeba se tím už trápit, občas se média leknou o univerzitní svobodu, např. když Orbán vykáže tzv. Sorosovu univerzitu z Budapešti, ale jinak to dobře funguje, až na to, že místo lidí nabitých znalostmi a nasměrovaných k moudrosti a svobodě opouští tato učiliště davy nasáklé jakousi progresívní ideologií, místo aby pokračovali v civilizační stavbě, ji likvidují. Tato dekadence akceleruje v USA, ale echo, jako ve všech jiných oblastech, zasahuje velmi znatelně i evropský kontinent. Instituce, které by měly stavět pouze na intelektuálních schopnostech a svobodném názoru zkostnatěly do obludné netolerance a pseudopokrokových dogmat. Profesor historie na mnoha univerzitách Nial Ferguson napsal před časem v článku v Bloombergu“ „Pokud vychutnáte „The Chair“ od Netflixu a podobná odlehčení, zjevně nemáte vyšší vzdělání, něco je shnilého na akademické půdě a není to k smíchu. Inflace titulů, nákladová spirála, korupce a diskriminace při přijímání. Slabé publikace a především eroze akademické svobody a nadvláda neliberální „nástupnické ideologie“. Utlumení kariéry kritických pedagogů a všudepřítomná vláda strachu a cenzura. Někdo říká, že univerzity jsou stejně shnilé jako ostatní instituce a alternativou je online univerzita.“ Ferguson se domnívá, že online kurzy mohou být pouze dodatečnou možností, ale nenahradí tradiční systém univerzitní komunikace a výuky. Podle Fergusona věhlasné univerzity jako Oxford, Cambridge, Harvard atd. nemají už sílu se oprostit od převládajících patologií a je třeba radikální postup, zakládat nové univerzity na osvědčených tradičních principech svobody myšlení a bádání, na objektivitě a bez cenzury.

        V pondělí Ferguson twittoval, že nová svobodná univerzita University of Austin byla založena. Mezi zakladateli je řada významných amerických kulturních činitelů, mimo Fergusona významný ekonom Larry Summers, bývalá prezidentka ACLU (unie občanských svobod) Nadine Strossenová, nositel Pulitzerovy ceny dramatik David Mamet, sociolog Jonathan Haidt, ekonom Glenn Loury, lingvista Steven Pinter a další, filozof Boghossian a kritička islámu Ayaan Hirsi Ali přislíbili spolupráci atd. Zakladatelé univerzity jsou osoby rozličných specializací a zkušeností, navržený prezident univerzity Peno Kanelos říká, že zakladatele nespojuje společný politický názor, ale úžas kam dnes dospěla univerzita v západním světě a víra, že přišel čas pro něco nového. Podle Fergusona univerzity byly původně náboženské instituce oddané ortodoxii a nepřátelské herezi, podobně jako jsou dnešní semináře. Reformace a vědecká revoluce je osvobodily od náboženské vazby, v novověku platili studenti za gentlemany, kteří vděčili za univerzitní status intelektuálním schopnostem. V devatenáctém století se rozšířil německý univerzitní systém, velké německé univerzity, které počátkem 20. století vedly svět na mnoha polích bádání se staly entuziastickými pomocníky nacistického režimu, odhalilo se jak velké  nebezpečí hrozí z amorálního univerzitního systému negujícího křesťanskou etiku a intimně spjatého s ideologií. Všeobecná dohoda v 20. století – základním smyslem univerzity je hledání pravdy, svoboda názoru, myšlení a projevu a žádná diskriminace při přijímání na univerzitu a při jmenování univerzitních hodnostářů, rozhodovat musí pouze intelektuální přednosti. Tento aspekt rozhodl, že židé a další minority mohly plně uplatnit svůj intelektuální potenciál. Kombinace intelektuální svobody a ambic vedla v šedesátých až devadesátých letech k neobyčejnému pokroku ve všech oblastech bádání.  Poslední desetiletí radost ze svobody na univerzitách vystřídalo dusno. Podle Fergusona můžeme dnešní vysokoškoláky jenom litovat.
       62% amerických studentů jsou přesvědčeni, že na univerzitě nesmí říct, co si myslí, ten samý počet studentů na seminářích raději neřekne svůj názor, aby se nevystavili perzekuci. 85% studentů, kteří se sami považují za „liberální“ udá vedení univerzity profesora, když řekne něco, co se příčí jejich „liberálnímu“ přesvědčení, 76% liberálů udá svého univerzitního kolegy. Podle průzkumu „Centre for the Study of Partisanship and Ideology“ akademická svoboda není ohrožena pouze v USA, ale i v Kanadě a v Evropě. Tři čtvrtiny amerických a britských akademiků uvádí, že na katedrách panuje klima nepřátelské jejich názorům. Obzvlášť mladí akademici (studenti i profesoři) zastávají názor, že je třeba vyhodit z univerzity kolegy, který zastává heretický názor. Podle průzkumu obzvlášť netolerantní jsou Ph.D. studenti, 55% Ph.D. mladších 40 let se účastnilo kampaně za likvidaci názorově nepohodlného kolegy. Sociální psychiatr  Jonathan Haidt  se domnívá, že degenerace akademické  půdy je způsobena pověrami, které leží v jádru vzdělávacího procesu: "člověk by měl vždy věřit svým pocitům a život je boj mezi dobrými a zlými lidmi". Ferguson vidí hlavní problém v patologické struktuře moderní univerzity. Např. proporce levičáků mezi univerzitními kádry činila v roce 1999 79% a číslo roste, podobné údaje i v Německu, např. na katedrách antropologie se v USA nenajde ani jeden profesor, který by se hlásil k republikánům. Americké univerzity dnes nepřispívají k racionálnímu bádání založenému na zásluhách, bez nichž je jisté, že vědecký pokrok bude zablokován. Tento neoliberalismus se neomezuje jen na univerzity, když nositelé titulů vstupují do zaměstnání nevyhnutně si přináší návyky, které se naučili na škole. „Woke“ myšlení se přeneslo do novin, nakladatelství i do technologických společností.
         Chicagské principy svobody názoru budou vepsány do zakládající charty University of Austin. Podle Fergusona byl Austin vybrán proto, aby se v soutěži s renomovanou, ale ideologií zablokovanou texaskou univerzitou ukázaly přednosti nové univerzity.  Nová univerzita bude muset od počátku nasadit nejvyšší úroveň své výuky. Útoky médií budou znamením, že jsme na dobré cestě, říká Ferguson. Tradiční americkou cestou bylo tvořit něco nového, než znovu budovat staré, tuto cestu bude volit i nová univerzita.    
         

Žádné komentáře: