pondělí 8. listopadu 2021

peter doshi

Pět minut kritického ticha

Profesor farmakologie marylandské univerzity Peter Doshi na expertním panelu senátora Ron Johnsona o povinné vakcinaci a případných negativních důsledcích. Na web stránkách marylandské univerzity se dočteme o profesorově impozantní vědecké historii, na senátním panelu ho evidentně nikdo nepovažoval za antivědce, jak by ho mohlo potkat na panelu Jílkové v ČT s českými vědci a lékaři. Profesor je na rozdíl od českých zvyklostí syntetickým odborníkem vyškoleným v mnoha vědních oblastech a mj. vyučuje předmět vědecké metody ve farmakologii. Profesor, po jehož vystoupení referuje profesorka Linda Wastila o opomíjených údajích o myokarditidě způsobené vakcinami mRNA, poukazuje na to, že skutečnost, že všichni něčemu věří, ve vědě moc neznamená, tj. nedostatek pochyb je přesným opakem vědy, která je na pochybě a diskuzi nad daty založená. Podle profesora se vakcíny mRNA akceptovaly bez rozsáhlé vědecké diskuze a jak je dnes zřejmé, dokonce bez transparentních dat, podle profesora není vědecké tvrdit, že onemocní pouze nevakcinovaní.
        Profesor Peter Dossi v americkém senátě (viz od 1:19:25): „Všichni ví, že je to epidemie nevakcinovaných. Proč? I senátor Johnson si všiml, že umírají i lidé, kteří jsou úplně vakcinovaní. Je-li to pravda, co to znamená? Každý ví, že vakcína zachrání životy?! V článcích se na počátku roku psalo, že u skupiny vakcinovaných je minimální počet úmrtí, dnes máme podstatně víc dat a je vidět, že počet úmrtí u vakcinovaných a ve skupině placeba je úplně stejný, a to i v případě úmrtí přímo na Covid. Neříkáme, co vakcina dokáže nebo nedokáže, říkáme, že výrok „vakcina zachraňuje životy“ není pravdivý, protože trials to nedemonstrují. Mluvme o lidech s postoji anti vakcina. Webster má pro tento termín dvě definice, jsou proti vakcinách obecně nebo druhá, jsou proti povinné  vakcinaci. Existují země, které lze zahrnout pod druhý význam termínu, např. Británie a Japonsko nenařizují očkování dětí, v těchto zemích je vysoký stupeň vakcinovaných i bez vynucujících opatření. Domnívám se, že většina světové populace jsou anti() v druhém smyslu definice termínu.
       Termín vakcína samotný. mRNA nezapadá do tradičního chápání slova vakcína. Fascinovalo mě, když jsem zjistil, že slovník Miriam Webster počátkem roku změnil definici termínu vakcína, která platila 15 let a podle které produkty mRNA se nepovažovaly za vakcíny. Miriam změnil definici a od jara  se mRNA za vakcíny považují. Jak by veřejnost přistupovala k očkování, kdyby se tyto injekce nenazývaly vakcíny? Zde je scénář: Nazývají se drugs, léky, lékařské přípravky atd., a je dokazatelné, že tyto injekce nezabrání vypuknutí choroby ani přenosu, ale jako každé podobné přípravky redukují riziko těžkého průběhu onemocnění nebo úmrtí. Budete brát tyto přípravky každých šest měsíců do konce života a budete podporovat státní regulace, podle kterých bude každý povinen tyto přípravky užívat? Nebo řeknete, když je to tak, je lepší brát nějaký lék až choroba propukne. Jenom z toho důvodu, že se tato injekce nazývá vakcína, to nemůžeme užívat. Domnívám se, že je třeba navodit kritický typ konverzace kolem problému“. 

Žádné komentáře: