pondělí 6. září 2021

sassoli johansson eu

Sassoli, Johanssonová aneb soumrak (rozumu)

Minulý týden na konferenci „Strategické fórum“ na Bledu, přítomný řecký ministerský předseda, který mezi evropskounijními troskami působí dojmem muže na svém místě, viditelně dokázal zkrotit výbuch nevole: „Davide, dovol mi, abych s tebou nesouhlasil.… Nechceme, aby se opakovaly vlny lidí jako v roce 2015“. V Die Welt se dočteme, že David Sassoli, tj. předseda Evropského parlamentu, mu odpověděl rozechvělým hlasem: „Nemůžeme se tvářit, že se nás Afghánistán netýká“. Mitsotakis dopověděl tam přítomné evropskounijní vrchnosti: „Řecko nemůže být obětí politiky evropských institucí“. Mitsotakis má už dlouhou dobu velkou důvěru řeckého lidu, Sassoliho postkomunistická strana PD prohrála volby do EP, aby se zablokovala Salviniho Lega a vytěsnila z vlády, evropskounijní vrchnost vytáhla Sassoliho na klíčový post v EP a tato intrika otevřela postkomunistům cestu do italské vlády. 

         Téměř to vypadá, že hlavní způsobilostí k vyšším a extrémně dobře placeným jobům v Evropské unii je láska k islámu a jeho věřícím. Arendtová v Revoluci napsala, že v tomto typu partajních demokracií, nakonec převezme moc administrativa a ve zbytkovém demokratickém tyátru se rozhodování volených bude týkat pouze zastupitelných a zbytečných detailů, v EU nastal tento stav. Demokracie zde už neexistuje, ale o to působivější hra na demokracii. Demokracie je k optimálnímu vládnutí nezbytná, uzavřená byrokratická administrativa zbortí i privátní podnik, v EU to též nastává. Řecko na hranicích s Tureckem dokončilo 27 km nepřekonatelné bariéry, zdokonalilo radarový systém, umožňuje to sledovat pohyb lidí do hloubky na tureckém teritoriu. Evropskounijní vrchnost permanentně obviňuje Řecko, tzv. uprchlíkům má být blokován přístup na řecké ostrovy, bruselský komisariát zde úzce spolupracuje s pašeráckými NGO, které si stěžují, že řecká pobřežní ochrana jejich lodi odtlačuje zpátky do tureckých vod. Řecký ministr námořnictva v červenci v dopise Frontexu napsal, že Řecko tímto postupem nechrání jen sebe, ale i celou Evropu.  
       Ilva Johanssonová, komisařka EU zodpovědná za imigraci, nedávno vysvětlovala ve švédské televizi, že v případě uprchlické nouze právo členských států Unie rozhodovat o imigraci musí být potlačeno a podřízeno rozhodování evropskounijní Komise. Pokud jde o islámské imigranty, v celé Evropské unii jsou právo a přirozené principy postaveny mimo zákon, většina těchto imigrantů může v Evropě žít jenom proto, že je sponzoruje místní sociální systém. Minulý týden organizovalo rakouské ministerstvo vnitra ve spolupráci s Uzbekistánem, Turkmenistánem a Tadžikistánem konferenci o bezpečnosti ve střední Asii, jedním z témat byla otázka strategie v případě imigrační krize. Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer na okraj konference prohlásil, že Evropa musí být disponovaná kooperovat se zeměmi oblasti a přispět ke geopolitické stabilizaci. Rakouský ministr se podivil nad tím, že Johanssonová se konference odmítla zúčastnit, uvedla, že nemá čas. Nehammer: „Je tak zahlcena kritikou zemí Evropské unie, jako je Řecko, protože chrání své hranice, že nemá čas na konferenci, která se zabývá řešením problému v  ohnisku vzniku“. Rakouskému ministrovi je evidentně jasné, jaké má Johanssonova poslání.
         Včera na Euronews interviewovala evropská žurnalistka jednoho z vůdců Talibů, na její otázku proč ve vládě nebudou ženy, odpověděl, že ženy politice nerozumí. Možná se mohl opřít o „kvality“ zženštilé politiky v Evropě, je paradoxní, že největšími fanatiky islamizace Evropy jsou často právě ženy, ve Švédsku významné ženy v politice, ve Francii např. fanatická islamizátorka Lille a věčná „významná“ politička Aubry a ve velkém je to pozorovatelné v Německu, jakoby se evropské zpolitizované ženy domnívaly, že ženy muslimů jsou druhovou odrůdou do níž ony samotné nepatří. Johanssonová se např. nikdy nevyjádřila o afghánských ženách, jejichž hrůzný osud se začíná rýsovat. Podobně vůdkyně německých zelených, ale kromě AfD je to de facto problém všech politických stran v Německu. Jedním z hlavních problémů dnešní západní Evropy je emancipace muslimských žen, jejich osvobození řekněme přímo v leninském smyslu slova. Johanssonová rozehrává v Evropě svou nečistou a neférovou hru, jaký důsledek přináší její politika je vidět právě ve Švédsku. Koncem srpna švédský ministr vnitra Damberg slíbil, že policie obdrží nejmodernější nástroje, aby mohla kontrolovat komunikaci lidí, tedy hlavně mobil pod kontrolu, bude se muset rychle modifikovat zákon. Koncem srpna byl Stockholm svědkem zabijáckého tyátru, švédská média to už ani nezmiňují, je to v jejich podání „nová normalita“. Loni zažilo Švédsko 366 přestřelek s 47 mrtvými, připomíná to Texas koncem 19. století. Evropskounijní normalizace doslovně předčí bilakovskou normalizací. Odhaduje se, že ve Stockholmu je aktivních 50 kriminálních gangů, akcelerující kriminální tendence jsou neseny drogami, sociální segregací a hlavně imigranty.

Žádné komentáře: