úterý 7. září 2021

maroko evropa

Maroko a Evropa

Španělská enkláva Ceuta je vystavovaná v náhodných časových periodách invazním průlomům muslimských černochů a Arabů, hraniční bariéra nikdy nemůže být dost vysoká když si uvědomíme propastný rozdíl mezi průměrnou mzdou v Čadu a sociální podporou v Evropě. Problémem není africká vůle dostat se do Evropy a participovat na požitcích, které jsou výsledkem snažení předchozích evropských generací a na nichž mají dnešní Evropané stejnou zásluhu jako černoši a Arabové v severoafrických madrasách. Ovšem nejen nulová zásluha, ale vlastně ani právo, když si uvědomíme pohrdání, které dnešní mladé evropské generace projevují k předkům a vlastním národům.

         Časové řady imigračních průlomů u podobných bariér jsou málokdy náhodné, v Ceutě je důvodné podezření, že průlom může být důsledkem královy nevole vůči severním sousedům. Španělsko má imigrační Achillovu patu nejen v severoafrických enklávách, ale i na Kanárských ostrovech, v Maroku se nic neděje bez královy vůle a pravděpodobně ta stojí za průlomy protiimigračních bariér. Je nutné konstatovat, že imigrační vlny z Maroka ve srovnání s jinými jsou velmi umírněné, to ovšem též může potvrzovat hypotézu „král“. Maroko i když leží v Africe, má téměř absolutní kapacitu regulovat příliv lidí z ostatní Afriky, na své jihovýchodní hranici má 2 700km dlouhou neprůchodnou hraniční bariéru. Dlouhá desetiletí v Maroku žijící slavný  americký spisovatel Paul Bowles počátkem šedesátých let Maroko opustil, prohlásil, že tato země se zpátky propadla do tisícileté africké a arabské civilizační nulity. Ve fascinující knize „Augustin z Hippo“ něco podobného napsal o čtvrtém století Peter Brown: „Šlo ke konci čtvrté století a prach a špína světové periferie pohlcovaly výspy civilizace a pomalu dusily římská města v severní Africe“. Stejný osud nenávratně čeká celou Evropu, pokud rychle nedojde k fundamentální politické revizi.   
        Luis Riestra ve Vozpopuli osvětluje, jak velkým problémem pro Španělsko je Maroko. Největším existenčním španělským problémem je podle autora partitocracia nebo diktatura politických stran a hned za ní je to Maroko. Autor píše, že když se v dnešní Evropě analyzuje taková země, nikdo se nesmí diskriminovat a obviní se všichni, Arabové i křesťané (pokud ještě nějací zbývají). Ekonomické statistiky ukazují, že do roku 1997 se Maroko vyznačovalo velkou inflací, chaotickým růstem a velkou nezaměstnaností spojenou s emigrací severním směrem. V následující periodě vysoký ekonomický růst, velká emigrace a nízká inflace, podle Rostowova akademického ideologického breviáře země dospěla do fáze madurace, tj. zrání, principiální překážky dalšího vývoje jsou kulturní a institucionální. Poslední století západ vyvinul obrovské úsilí v podpoře marockého rozvoje, v moderní době je to EU, předtím v období protektorátu Francie a Španělsko, včetně nejméně 40 000 mrtvých vojáků (mimo zraněné a zmrzačené), kteří měli zemi civilizovat a udržet teritoriální integritu umělého království. Evropa skousne i permanentní vydírání marocké diplomacie, politiku salami a šedé zóny islámského expanzionismu v Evropě, s nezbytnou pomocí evropských sociálních demokratů a neokomunistů. Znalec marocké historie Fernando Caballero Echevarría vysvětluje, že před sto lety východní část Maroka se podobala Afghánistánu před západní intervencí; doslovně se aplikovala šaria, řezaly ruce, vylupovaly oči atd., pro španělské zajatce používali čtvrcení zaživa a jiné hrůzy. Teror, který vysvětluje paniku populace v Afghánistánu, Iráku, Nigérii, kde při sebemenších stopách po křesťanství následují masové popravy. Je toto všechno v Maroku nenávratnou minulostí a je dnešní stav země udržitelný?
         Pokud se analyzují ekonomické a dluhové parametry státu, stav není udržitelný, vláda ztratila kapacitu ovlivňovat běh věcí. Španělsko a EU přes vysokou nezaměstnanost vyvinuly velké úsilí, aby vylepšily marockou obchodní bilanci, včetně dovozu lidí, ale tento typ pomoci už nic moc nepřináší. Příjem na hlavu ke španělskému je 5:1, ve Španělsku se nerodí děti (stáří generace X bude hrůzné), příjem Španělům redukují vysoké odvody. Riestra píše, že spousta Španělů žije v bídě, ale není nouze o veřejné parazity jako je mediální kartel, který stojí za lží a zastíráním nelegální imigrace a islámského expanzionismu ve Španělsku. Na západě náboženské přesvědčení ztratilo smysl, v časech kolektivní sebevraždy máme globalistického  papeže, advokáta mladého expanzívního národa válečného ducha s neudržitelnou ekonomikou, na druhé straně přestárlý, hedonistický a zbabělý národ ovládaný korupčníky, to je historická tragedie. Co asi budou sklízet nové generace sociopatů?   

Žádné komentáře: