neděle 6. června 2021

bosna herzegovina dodik

Fašizoidní protektor

Rakušák Inzko rezignoval 27. května z funkce (vysoký reprezentant OSN) protektora Konfederace Bosna a Herzegovina (BaH), nebo přesněji gauleitera s posláním likvidovat Republiku Srpska (RS). Tak totiž povedené rakouské individuum chápou samotní Srbové v Republice Srpska, která je jednou ze dvou součástí konfederace BaH. Implementační rada Daytonských dohod, kterou tvoří Kanada, Francie, Německo, Rusko, UK, USA, president EU, zástupce EU komise a organizace islámských  států, jmenovala s platností od 1. srpna do funkce nejvyššího reprezentanta podobné individuum jako Inzko, Bavoráka Christiana Schmidta, proti vůli Rusů a vlády Republika Srpska.  Schmidt prohlásil, že hlavní cíl vidí v integraci BaH do evropských (a natovských) struktur, ovšem proti vůli většiny Srbů. 26 let po uzavření Daytonských dohod je funkce vysokého reprezentanta archaismem, reprezentant měl napomáhat procesu zklidnění poválečného nepřátelství a ne zasahovat do přirozeného demokratického procesu, jak je dneska pro tuto funkci normou.

      Během 26 let své existence odvolali vysocí reprezentanti několik set demokraticky zvolených nejvyšších funkcionářů RS a anulovali řadu parlamentem schválených zákonů. Většina států, které tvoří implementační radu, se vydávají za světovou demokracii, ale Srbům vnucují bezostyšně praktiky hodné hitlerovské třetí říše. Schmidta, v tradici uplatňování brutálního německého vlivu na Balkáně, prosadila osobně Merkelová. Na anglické verzi Wiki se dokonce lze dočíst, že po nominování německou vládou se Schmidt stane nejvyšším reprezentantem. Srbský člen tříčlenného prezidia BaH Milorad Dodik připomněl, že podle dodatku 10 k Daytonským dohodám, vysoký reprezentant může být jmenován pouze se souhlasem všech zúčastněných stran v konfliktu, což se dnes ignoruje, pouze první reprazentant Karl Bildt byl jmenován v souladu s tímto dodatkem. Řada vysokých reprezentantů viděla své poslání v likvidaci statusu RS, jak ho definovaly Daytonské dohody a v posílení role centrální vlády, kde pomocí reprezentantových manipulací mají bosenští muslimové většinu.
        Na stránkách ruské ambasády v Sarajevu se dočteme, „Žádná osoba, která nemá souhlas Rady Bezpečnosti se nemůže považovat za legitimního vysokého reprezentanta, ruská strana nesouhlasí s jmenováním. Ignorování konsensu je hrubým narušením pravidel jmenování vysokého reprezentanta.“ Postup západních zemí je zcela protiprávní a ukazuje na jejich postoj nadřazenosti nad mezinárodním právem. Předseda parlamentu RS Nedelko Čubrilovič řekl: „Kromě prvního vysokého reprezentanta, všichni ostatní byli jmenováni bez souhlasu zúčastněných stran, konsensus znamená též souhlas RS a FBH, Rusko několikrát vyjádřilo nesouhlas s postupem jmenování. Klíčové západní země hrubě ignorují názory ostatních v procesu. Jde jim o udržení konfederace ve stavu jejich protektorátu. Považují národy a lid BaH za méněcenné, které potřebují být vychovávány“. Předseda parlamentu prohlásil, že RS bude jednat energicky proti jmenování, pokud bude mít silnější vítr v zádech ze strany mezinárodního společenství, západním manipulátorům se musí připomenout, co bylo obsahem Daytonských dohod. Podle Čubriloviče německé vměšování do balkánských problému trvá už od začátku 20. století. Německo bylo jedním z klíčových hráčů, kteří způsobili rozpad Jugoslávie počátkem 90. let. V základu německé politiky nakonec vždy zůstanou ekonomické zájmy. Podle Daytonských dohod je Republika Srpska jedním ze dvou suverénních subjektů BaH. Západem jmenovaní protektoři hrubě narušují daytonský mandát a přímo modelují politické vztahy v zemi.     

Žádné komentáře: