pátek 14. května 2021

prava pravice

Kupředu pravá

Fondapol (nadace pro politickou inovaci) publikoval počátkem května studii o politické orientaci Italů, Francouzů, Němců a Britů: většinově se hlásí k pravicovým hodnotám. Jak se vůbec chápe pravicová orientace: na prvním místě je to samotný postoj člověka, intuitivně se ztotožňuje s pravicovými hodnotami; v ose pravicové inklinace jsou obavy z masové imigrace a její odmítnutí, negativní vize o islámu, chápe se jako nebezpečný pro evropskou civilizaci; pravicovou hodnotou je tradiční ekonomický liberalismus, tj. limitovaná role státu v ekonomice a prostor pro svobodné podnikání; vysoce ceněnou pravicovou hodnotou je úsilí o individuální úspěch na úkor sociální asistence.  

       Ze statistik je patrný posun směrem k takto chápaným pravicovým hodnotám, vyznává je 44% Italů, 40% Britů, 36% Němců a 38% Francouzů (24% se hlásí k levici). Ve Francii se v roce 2017 hlásilo k pravici 33% lidí. Většina dotazovaných z těchto zemí se hlásí k pravici, velké procento lidí je nerozhodných. Statistiky Fondapolu zaznamenávají velkou novinku v názorové orientaci: evropská mládež se nasměrovala napravo – 41% lidí mezi 18-24 lety a 25-34 se hlásí k pravici, k levici  26% a 22% v těchto věkových kategoriích. 60% Evropanů se domnívá, že imigrace překračuje rozumné meze a je třeba ji zabrzdit. Ve Francii, která je imigrací nejvíc postižena, 62% lidí vidí v islámu velkou hrozbu pro francouzský stát.
        Mluví se o tom, že rozpolcení společnosti nevede přes tradiční pravici a levici, ale jak vidět z průzkumu Fondapolu pravicové hodnoty současného Evropana jsou konformní tradičním pravicovým hodnotám, občan dokáže hierarchizovat podle potřeb doby, ale setrvává v tradičním hodnotovém spektru. Termíny pravicový a levicový ztratily smysl pro politické partaje, které žonglují nepodstatnými pojmy podle mediální potřeby, největším podvodem evropskounijní pseudodemokratické scény je kamufláž podstatného a nevýznamného bez hierarchizace. Politické partaje populisticky operují tradičními termíny, pokud se údajně pravicová ODS hlásí k principům svobodného podnikání, ale současně nepožaduje renezanci národního prostředí, pak jde o podvod, bez silné národní opory se nenastolí podnikatelská dynamika a neotevřou se možnosti začínajícím podnikatelům. Pokud lidovci mluví o podpoře tradiční rodině a nedodají, že ta se může uchovat pouze ve státě bez masové imigrace, jde též o populistický podvod. Občan je schopen rozpoznat pravicové a levicové hodnoty, naneštěstí v dnešním politickém systému má málo možností, jak ovlivnit svým názorem politiku, partajní a kulturní elity, soudci, učitelé a mediální scéna nevyznávají tradiční hodnoty, ani pravicové, ani levicové, ale vyznávají antihodnotový libertinismus, destrukci národního státu a masovou imigraci.

Žádné komentáře: