středa 13. ledna 2021

krize demokracie

 Krize při snídani

Francouzské rádio RFI při snídani je něco jako ranní mše politickokorektních satanistů, dnes ráno tam osvětlil profesor jednoho z desítek politických institutů v Paříži, proč musí Trump pár dní před koncem mandátu projít impeachmentem, je to jednoduché, pokud bude tento proces dokončen, Trump už nikdy nemůže kandidovat do žádné veřejné funkce. Biden a spol. stále váhají jestli mají naléhat na dokončení procesu, totiž v tom případě se americký senát bude řadu týdnů muset zabývat touto agendou a nebude čas na rychlé schválení Bidenovy administrativy. Větší zrůdnost politické luzy si už fantazie nedokáže představit, někteří Trumpovi ministři neprošli schvalovacím procesem v důsledku obstrukce demokratů ani po dvou letech, podvodník Biden chce mít schválenou administrativu během pár dní. Americký politický systém nemůže být perspektivní, strukturální politický podvod dlouhodobě neobstojí v konkurenci s jinými politickými systémy, v minulosti různí mafiánští zločinci pronikli do americké politické struktury, ale očistné mechanismy je časem eliminovaly, dnes samotné očistné mechanismy americké demokracie očividně pohltil podvod nebo minimálně falešné vidění reality.

        Čínský novinář Wang Wen píše v Global Times, že přefutrovaný západ čelí krizi demokracie. Novinář píše, že před pár týdny se nedaleko od jeho bydliště v Pekingu vyskytl případ Covidu-19, celá komunita znervózněla, okamžitě 300 000 lidí kolem prošlo během dvou dní testováním, nakažení byli okamžitě izolováni v nemocničním zařízení, v okolí byl patrný menší počet lidí na ulicích. Za 10 dní oznámila pekingská radnice, že nákaza byla za spolupráce úřadů, organizací a občanů eliminována. Wang píše, že choroby přicházejí, ale k progresu může dojít pouze tehdy, když spolupracují všichni. Podle Wanga evropské a americké společnosti jsou hluboce ideologicky rozděleny, příliš mnoho ideologického personálu a nafouklých představ, byrokratická a sociální krize trvá na západě řadu let, západ se podobá přetíženému starému náklaďáku. Koncentrace pouze na zvyšování životní úrovně  a vycházení vstříc nereálným představám dovedly západ na pokraj katastrofy. Politické partaje zajímá jenom zájem jejich voličské základny. Mnohé západní země padly do stagnující bažiny. V důsledku Covidu-19 zemřelo v roce 2020 na západě ke dvěma milionům lidí, pandemie se stala rozbuškou krize západní demokracie.
       Je jasné, že čínský režim je autoritativní, ti nespolupracující jsou asi v base. Jen jestli tento typ vysvětlení má oporu v realitě. Lidé spolupracují, protože jsou přesvědčeni, že příslušné autority oplývají množinou znalostí, která vede k řešení, a autority mají nejen kapacitu tyto znalosti v praxi aplikovat, ale maxima jejich rozhodování se  v daný okamžik ztotožňuje s  problémem. Nelze vysvětlit a nakonec zpochybnit diktaturou jakýkoliv společenský pokrok v autoritativních systémech, člověka totiž přirozeným způsobem fascinuje vzestup, který jeho nejbližší komunita nebo národ dosáhne a efektivita vládnoucích, i když třeba nesouhlasí s formou vlády, jeho aktivita v procesu není negativní. Elektrifikace Ruska všechny fascinovala, přitahovala i ty, kteří nesouhlasili s režimem, Čech, kdyby se zbavil materiálních pověr, by musel být fascinován industrializací zaostalého Slovenska, přes pověry zapomene na hrdost z díla. V brožurách marx-lenininsmu se zdůvodňovala vedoucí role strany principem rozhodujícího poznávacího subjektu, v sedmdesátých a osmdesátých letech se s tím moc neoperovalo, protože vládnoucí Bilakova skupina si sebekriticky musela uvědomovat, že žádným poznávacím subjektem není. V Číně platí evidentně něco jiného. Číňan věří, že je tu centrální poznávací subjekt, který má vůli a energii problém řešit, Evropan nebo Američan v pseudodemokratickém systému nevěří, že politické centrum, které má čím dál menší legitimitu, problém dokáže nebo vůbec chce řešit. Často se nabízí důvodná domněnka, že politická moc problém zneužije k upevnění své moci, v Americe demokraté s pomocí většinových médií zneužili pandemii v politickém boji proti Trumpovi, přitom v okrajových informačních zdrojích se dokázalo, že pandemie nejvíc řádí ve státech, kde mají guvernéry právě demokraté. Demokracie, která je založena na heslech jako snížení daní, rychlá pomoc do deseti minut, další vnější okruh atd. je dobrá, ale maskuje pravou podstatu demokracie, tj. demokratická široká debata bez vyloučení názoru, občanská participace na rozhodování, spolurozhodování a zodpovědnost. Jenom funkční demokratický systém má dostatečnou autoritu pro svá rozhodování a přirozené vynucovací nástroje, ovšem přijít na to, jak má vypadat funkční demokracie, není vůbec snadné, vyžaduje to obrovské úsilí, ne nadarmo Řekové si nejvíc ctili lidí, kteří dali městu ústavu, tj. politický systém, sláva Athén se odvozuje od Kleisthena, Korintu od Kypselose atd. Evropskounijní pojetí demokracie posledních let se odvozuje od Merkelové, Junckera, Jourové a spol. Podle Wanga občan očekává od funkční vlády – osobní bezpečnost, ekonomický růst a základní veřejné služby (vzdělávání, zdravotní péči, dobrou infrastrukturu) – pak má občan dost prostoru, aby se rozvíjel a realizoval. Je evidentní, že při tomto pojetí funkčního vládnutí selhává evropskounijní mocenské centrum i ve srovnání s Bilakovou skupinou. Školství dovedla evropskounijní mocenská elita do ideologizovaného bahna bez vazby na reálné potřeby společnosti, ekonomická stagnace a ve většině zemí likvidace průmyslu, zdravotní systém zažíváme, v důsledku masové imigrace se občan západních zemí přestal cítit bezpečně. Demokracie musí prokázat své přednosti oproti čínskému modelu právě v situacích, kdy o něco jde, jako je koronavirová pandemie. Chátrající typ demokracie, který zažíváme, selhává na celé čáře.

Žádné komentáře: