sobota 11. července 2020

rushdie manifest atwood

Progres propaganda
Pokud přirozený instinkt národa neutne dnešní medializovaný progres(ívní), zardousí nás. Antirasistickému a spol. progresu se nedá uniknout, americké progres skřehotání i na WC v Kauflandu, bohužel česká média skřehotají skrytějším způsobem, ale ve stejné tónině jako američtí progres bigoti. Antinárodní a antilidová média ve smyslu proměny dějinnotvorného lidu v konzumní nemyslící masu, programově mlží svůj progres i ve zprávách o počasí.

   V českém rozhlase včera v několikaminutovém hovoru moderátorky s reportérem v Polsku o polských prezidentských volbách, hovor na způsob „hádej, kdo přijde na večeři“, po několikaminutové snaze reportéra o jakoustakous objektivitu, dovedla moderátorka reportéra tam, kam potřebovala: „Až na menší volební podvody si Duda a jeho spojenci ze strany PiS nedovolí nějaké masívnější podvody“, a hovor se mohl konečně ukončit. Menšími volební podvody má být přednost pro  starší lidi ve volební místnosti, kvůli nebezpečí koronavirové nákazy nemusí do fronty. Za tuto difamaci, jak polského volebního řádu, tak de facto starých lidí, odkud podle moderátorky  čerpá Duda své voliče, by měla být okamžitě vyhozena z českého rádia. Jak vyplývá z psaní českých médií, polská vládnoucí strana PiS je v zásadě stranou podvodů. Sociálně demokratičtí členové volebních komisí nesčíslněkrát (Hamburg, Brémy) ve velkém podváděli při sčítání hlasů, hlavní opoziční strana AfD nemá přístup do veřejných médií, volební manipulace levicové strany, přímé následnice nejtvrdší komunistické strany ve východním bloku SED – tento typ fakt česká veřejná média do svých komentářů nezahrnují.   
      V tiskovém médiu, které vydává ministerstvo kultury a které se běžně používá v hodinách výuky německého jazyka ve školách, se v hlavním artiklu dočteme, že Klaus i Zeman při svých volebních kampaních vyvolávali nenávistné reminiscence proti Německu. V tomto magazínu si nevšimli, že Klause volil parlament. Na tomto jednoduchém lživém principu je založena politickokorektní propaganda, podsunula speciální typ logiky svým klientům a to jsou dnes i vysokoškolští studenti. Klaus vyvolával antiněmecké reminiscence ve volební kampani? Že žádnou nevedl? Pak tedy kdyby ji vedl. Korekce tvrzení fakty, tento principiální axiom vědy se dnes nepoužívá ani na vysokých školách. Na druhé straně jsou fakta, která vyžadují komentář a osvětlení, ty prezentují v českých médiích rádoby objektivně, bez komentáře: „Istanbulský soud rozhodl o tom, že dnešní muzeum Hagia Sofia může být změněno na mešitu“. V tomto případě fakta bez dalších fakt nejsou moc faktická. Istanbulský soud může rozhodovat o historickém monumentu, který je pod ochranou UNESCO a je prvním monumentem celé křesťanské civilizace? Hagia Sofia byla postavena křesťanskou Byzancí a byla ozdobou křesťanstva. Turci ji ukradli a z obránců udělali otroky. Celé území Malé Asie ukradli a brutálně znásilnili. Maloasijské prostory, kde vznikaly a kvetly největší světové civilizace od Chetitů, řecké maloasijské polis, Lýdie, perské civilizace až po Byzanc, bezperspektivně vývojově zablokovali. V řeckých médiích se objevila zpráva, že pokud se tak stane, Řekové promění Ataturkovo muzeum v Aténách v muzeum řecké a arménské genocidy spáchané Turky.
         V americkém magazínu Harper´s Magazine podepsalo 150 anglosaských příslušníků řekněme lepší světové inteligence manifest  proti nepsané cenzuře, kterou dozorují různé typy menšin a mediálních propagandistů, mezi signatáři jsou slavná jména spisovatelů a vědců jako Salman Rushdie, Garry Kasparov, Margaret Atwood, Malcom Gladwell, Noam Chomsky atd. Je pozoruhodné, že tito tvůrci patří jak do levého, tak do pravého politického spektra. Manifest prošel francouzským, německým, španělským tiskem. Podle autorů manifestu nová cenzura, která ovládla univerzity, vydavatelské domy, média i výrobní společnosti, je charakterizována netolerantností vzhledem k jiným názorům, má tendenci k ostentatívnímu ponižování a ostrakismu, v důsledcích vede k rozmělnění komplexních politických otázek do slepých morálních tvrzení. Manifest v anglickém originále doslovně: „Dopis o spravedlnosti a otevřené diskuzi“. Jak nadepsala manifest francouzská hlásná trouba politické korektnosti, z které čerpají své pololži i česká média, Le Monde: „Náš odpor k Donaldu Trumpovi nesmí vést k dogmatismu a přinucování“.  
       Morálně politickokorektní steroid napájí ideologii zdánlivě malých lží českých médií a progresívních zákazů a bojkotů na západě, strategie adeptů toho progresu vede k ostrakismu jedněch a zbabělosti druhých a nakonec k likvidaci kultury. Bílá rasa a hetero muži mají být  nejvíc privilegovaní a proti nim se vede útok. Ovšem bez nich by ti ostatní žili v době kamenné, pokud by už přímo nevymřeli hlady. Dějiny jsou neseny bílými muži a ženami. Skupiny, které v dějinách nedostaly šanci a údajně se nemohly projevit, pak to bylo důsledkem toho, že neměly co nabídnout. V řeckých a římských dějinách nikdo nediskriminoval sexuální menšiny, římská žena neměla v tehdejší společnosti žádnou podřadnou roli. Germanista Hans Mayer píše, že v osmnáctém století homosexualita byla v důsledku silného procenta této menšiny ve vládnoucích rodech společensky zcela akceptována, v 18. století vrcholí ve vyšších a následně i v nižších společenských třídách emancipace ženy, nikdy žádná společnost neměla na předních místech ženy v takovém rozsahu jako tenkrát, Kateřina II., Karolina Schlegel, madame Pompadoure, paní de Stael, Dorothea Veit, Marie Terezie, Mary Shelley, v podstatě neexistovala diskriminace ženy, židé byli akceptováni. To se rychle změnilo s nástupem buržoazie do centra moci, buržoazní společnost 19. a 20. století zastavila předchozí vývoj, buržoazní morálka 19. století, která přežívá dodnes, společensky diskriminovala ženu, homo menšinu i židy. Dnešní progresívní revoluce blahobytných na západě je excesí této perverzní buržoazní morálky, ať už se tváří jakkoliv.

Žádné komentáře: