čtvrtek 14. května 2020

thurn taxis

Kněžna Gloria von Thurn-Taxis a epída

Kněžna Thurn-Taxis z jednoho  nejvýznamnějšího evropského rodu oplývá velkou přirozenou inteligencí, nic zesláblého politickokorektního degeneré, jak často pozorujeme v českém prostředí u potomků velkých jmen. Její náhledy od teologie přes klima až po epídu jsou zcela relevantní, možná by i navzdor věku měla někde učit. Naštěstí si nikdo v německém politicky velmi degenerovaném klimatu na kněžnu netroufá, Němci jsou fascinováni velkým jménem, ani antifa a levicoví socani nehází kamením a tisk rád naslouchá jejím náhledům. Tradičně katolická kněžna se v hovoru v DieWelt domnívá, že kostely by měly zůstat otevřeny, stejně tam nikdo moc nechodí a šíření viru tam nehrozí, kněžna nezmiňuje přímo mešity, ale o nich tradičně soudí, že by měly zůstat zavřené, povinně tam chodí všichni imigranti a tak jsou narvané, tam nebezpečí šíření nákazy hrozí.
    Kněžna dál napadla odsuzující kritikou vysoký klérus, málokdo si nejen  v církvi, ale i z ateistů dovolí něco takové, nejen v Německu, ale i v Česku, nemluvě o Itálii. Vysoký klérus podle ní se rád chopil příležitosti, aby vzbudil domnění, že účast na mši není pro křesťana důležitá. Člověk má poslední dobou dojem, že nejde o kněze, ale o státní úředníky, kteří v podstatě na princip transsubstanciace při obřadu vůbec nevěří. Celá společnost propadla dekadenci, z církví se staly neziskovky, které jedou podle regulí OSN. I v krizových chvílích nebo právě v nich, má víra smysl. Satanův trik spočívá v tom, že sugeruje lidem, že Boha nepotřebují, že si sami všechno vyřeší. Úkolem víry je každodenní boj s tímto falešným principem. Úžasné ideje regensburgské kněžny oproti kýčovitým blábolům politickokorektních církevních kápů - mnichovského kardinála Marxe a luteránského biskupa Bedford-Strohma, kteří hlásají náboženství masové imigrace.
      Nejen v teologii kněžna exceluje, v hovoru s DieWelt se vyjadřuje velmi skepticky ke klimatickým změnám, podle ní se lidská činnost na změnách klimatu  nepodílí, za klimatickým hnutím se skrývá něčí lukrativní byznys, vznikl obrovský kontrolní průmysl zabývající se klimatem, politické organizace, parazitující výzkumáky, vysoké školy, partaje a výrobci prověřených produktů. Ve společnosti chybí otevřená, všem přístupná debata, nejen v politice, ale i ve vědě ji kněžna postrádá. Každý alternativní náhled je okamžitě mediálně znemožněn jako pravicový a populistický.   
         Kněžnin náhled na zavření kostelů se blíží náhledu stanfordského profesora epídy Johna Ioannidise, což je velmi citovaný vědec, ten soudí, že matematické modely šíření viru, jak je o nich informován, jsou vadné. Zbytečně vyvolaly paniku a spustily nesmyslná opatření, konstrukce na nich založené patří do science fiction. Zavření škol podle profesora epidemiologicky ničemu nepomohlo a má spoustu nepříjemných důsledků, jako je zneužívání dětí, domácí násilí, psychické problémy atd. Při zavírání škol se argumentovalo výsledkem matematického modelu, podle kterého se zavřením škol sníží intenzita šíření viru s důsledkem 2% menší úmrtnosti. Podle profesora negativní důsledky plynoucí ze zavření škol převáží málo přesvědčivý výsledek matematického modelu.  
       Ochranná opatření překročila mez, která nejenže není rozumná, ale vede k něčemu opačnému než byl záměr. Ztlumení ekonomického rytmu společnosti nevede k tomu, aby se společnost lépe materiálně připravila na případnou novou virovou vlnu. Vakcína je málo relevantní, aby se prověřila její účinnost a nežádané komplikace, jde o několikaletý vývoj, který se nedá urychlit. Profesor Ioannidis říká, výroky vědců v médiích v Evropě a Americe jsou čitelné už předem, pozoruje, že závisí na tom, do kterého politického tábora vědec patří.
      Kněžna Thurn-Taxis se s kostely tedy moc nespletla, jejich zavřením se snížila úmrtnost i podle chabého matematického modelu o statistickou nulu.

Žádné komentáře: