sobota 28. prosince 2019

reinhard bonnke

Reinhard Bonnke

Evangelista Reinhard Bonnke zesnul v sedmdesátidevíti, němečtí frajtři všech konfesí si oddechli. Američan německého původu patřil k nejvýznamnějším evangelistům doby. V časech, kdy německé církve všech konfesí organizují transfér islámských imigrantů do Evropy, působí jako paprsek světla v pokrokovém evropskounijním fašismu. V nekrologu stojí, že je úžasné, co člověk hlubokého přesvědčení a osobního zaujetí může dokázat, naštěstí se pořád ještě můžeme domnívat, že pokrokoví biskupové s kulturní frontou a pokrokově zfanatizovaná mládeží mají hluboké přesvědčení pouze o konzumním dobru, to ostatní je pouze hluboký konformismus.
       Reihard Bonnke nelovil imigranty u afrických břehů, ale v Africe pro Ježíše Krista. V Africe založil misionářskou organizaci „Kristus pro všechny národy“, měl reputaci shromáždit statisíce i v islámských zemích a přesvědčit je. Odvaha o jaké průměrný Evropan nemá ani potuchy. Výhrůžky a pokusy o zabití ho neodradili. Kázal a konvertoval lidi hlavně ve střední Nigérii a kupodivu i v Súdánu. V roce 2000 se v Chartumu shromáždilo 210 000 lidí, během šesti dnů konvertovalo 130 000 ke křesťanství. V Německu dnes klérus hromadně konvertoval k islámu. Reakce německých církví na počínání svého krajana? Jeho kázání jsou příliš hlasitá a neseriózní, Bonnke na to odpovídal, že německé církve se zaměřují na žirafy, ne na potřeby a starosti normálních lidí, německé církve kromě vstřícnosti islámu a islamizování Evropy mají druhé hlavní téma v úžasné 16leté klimaprorokyni. 

Žádné komentáře: