neděle 17. listopadu 2019

james peebles gehlen

Pověry proti mystériu Jamese Peeblese

Domníváme se, že lidstvo kráčí vpřed po nějaké lineární pokrokové lajně. Zítřek je dál a výš než dnešek, víme toho o všem víc než naše babičky a nedej bože prababičky, ty byly úplně nevědomé. Zvláštní, že fakt, že komunikovaly třeba s Freudem nebo Einsteinem nás vůbec nezpochybní v našem primárním dogmatu. Věda prostě pokračuje a překonává obzory. Jaké? To si přesně nevzpomínáme, ale říkal to někdo v televizi nebo stálo v příloze novin u holiče. Před řadou desetiletí napsal Arnold Gehlen, že jsme impregnovaní kulturními preferenčními způsoby, máme za to, že tyto kulturní náhledy (pověry) jsou jediné možné, rozumné a... přirozené. Gehlen říká, že epocha osvícenství, která věřila, že je nutná stále hlubší abstraktní pojmovost, skončila, zůstala víra bez obsahu a patosu vědy. V dobovém schematu pojímání těchto fakt se pozoruje dualismus smyslu pojmového uchopení na jedné straně a zprimitivnění na druhé straně. V podstatě nic nevíme o schematu pojímání vědeckých fakt u našich prababiček a o jeho hloubce. Gehlen tvrdí, že k naší smůle se tyto náhledy nastolí i v netechnické oblasti. Patos a víra ve vědu v základním kulturním náhledu nahradí víra v nový humanismus a v imaginární svět filmového kýče s morálním vrcholem v konzumu pro všechny.
     Spengler je radikálnější, žijeme už v mrtvé epoše, materiál velké historie a tvoření se vybil. Pocit pokrokové lajny existoval v každé kultuře, která končila a nacházela se za svými vrcholy. Podle tohoto pruského myslitele velké malířství, skulptury a architektonické možnosti jsou už vyčerpány, pořád ale věříme i zde pokrokovým pověrám. Postavení skleněného betonového monstra vedle Masarykova nádraží všem připadá pokrokové, zničení prostoru lemovaného velkou architekturou by uráželo přirozený estetismus našich prababiček ať už byly třeba služky, dnes tisíce studentů z celého světa si panel s touto antiestetickou perverzí fotografují v modu selfie. Praha nepotřebuje bombardování, vládnoucí polodebilita zničí město sama.
       Spengler se domnívá, že víra v pokrokovou lajnu a v tvoření bez konečných limit a vyčerpaných možností je romantickým názorem, který vede do ruin. Důkazem je monstrum vedle Středu. Bizarní pověry v Německu, Němci stále věří, že mají blízko ke Goethemu, zapomněli že blíž je Dachau, který německý výzkumník se dnes inspiruje faustovskou dimenzí vědy? Zajímavá Spenglerova idea - neexistuje jedno malířství, sochařství, jedna matematika a fyzika, ale spousta, v každé kultuře jsou jiné. V sochařství jsme ochotni to akceptovat, ale v matematice. Babylonská fyzika měla své vrcholy, které byly stejně vrcholné jako vrcholy západní fyziky, v našem lineárním pokrokovém chápání musíme najít spojující článek, třeba Thalese, který přenesl babylonskou vědu na západ. V naší kulturní podmíněnosti musíme jít od nejnižšího k vyššímu, musíme kráčet nahoru, ale v této pověře už např. těžko chápeme v čem je vrcholný Aristotelův životní princip nebo duše. Spengler je pesimista, osudu neunikneme, maximálně si o tom můžeme něco vylhat.
      Optimističtější náhled na věc, Evropan vždy cítil genetickou příbuznost s řeckým světem a jednou jeho kvalitou, která byla zbraní proti historickým kolapsům a ideologické pomatenosti - otevřenost - jiným názorům a konceptům, otevřenost pochybám, otevřenost pravdě a k vlastní mizérii. Otevřenost mystériu. V tomto smyslu je velmi optimistickou i např. výpověď nového nositele Nobelovy ceny James Peeblese, emeritního profesora z Princetownu. Ve středu ve švédském velvyslanectví ve Washingtonu prohlásil, že když slyší o teorii velkého třesku vstávají mu hrůzou vlasy na hlavě. Pro velký třesk neexistují žádné důkazy. Big Bang je klíčovou teorií politickokorektní vědy pokrokové lajny. 84letý fyzik řekl, že teorie Big Bang je velmi neadekvátní, „je velmi nešťastné spekulovat o počátku, nemáme proto žádnou opravňující teorii“. „Máme evoluční teorii z počátečního stavu vesmíru do současného, testuje se to kosmologickými podpisy zvanými fosílie založenými na héliu, které vznikly v okamžiku, kdy vesmír byl hustý a horký. Avšak záhadou počáteční fáze je mystérium“. „Neexistuje solidní důkaz toho, co předcházelo počáteční fázi. Existují jenom nedokazatelné teorie. Existuje např. tzv. inflační teorie, je krásná, mnozí se domnívají, že už z tohoto důvodu je správná, ale evidence pro to neexistují.“
      Málokterý vědec na západě se dnes odváží říct něco takového. Naznačit, že existuje práh mystéria a věda tudy nemůže projít. Politickokorektní zlikvidovali objevitele šroubovnice Watsona za zcela oprávněný názor na limity etnik, nikdo nemá odvahu se postavit, navzdor velmi racionálně odůvodněným pochybám, politickokoretní prolhané lajně homo sapiens z Afriky atd.      


Žádné komentáře: