středa 20. listopadu 2019

afrika perspektiva

Afrika (už) není ztracená

Dnešní edito v hlavních rwandských novinách TheNewTimes, „jakákoliv je narativa (plky), fakta nakonec vyhrají“. V Čechách to ovšem bude dlouho trvat. Úvodník cituje z jednoho ministerského oběžníku před padesáti lety. A jasně taková byla doba, ale fakta si našla cestu. Dva podivuhodné aspekty dnes ráno v Kigali - v novinách hlubší a adekvátnější přístup k vlastní historii a jejím faktům než politizování a manipulace s vlastní historií jako v dnešním Česku, racionalita oproti pseudoracionálním emotivním fantaziím vydávanými za pravdu a falšování i celkem nedávné historie. Druhý aspekt – podstatně kvalitnější noviny po všech stránkách než dnes plodí český prostor. Popis dynamické ekonomiky a rozvoje země, montovny, které považuje Česko za zázrak a na kterých je náš blahobyt založen, rostou i zde a ještě víc porostou, Rwanda uzavřela partnerství s Volkswagenem a Siemensem a očekávají se velké investice z této strany, ČR bude mít konkurenta. Prezident Kagame je dnes v Berlíně na ekonomickém summitu, německý byznys má velký zájem, již nyní velké německé investice v energetice, stavebnictví, agroprůmyslu, informatice a lehkém průmyslu.
       Afrika víc než deset let ekonomicky roste, převládající narativa vydává Afriku za katastrofu, kontinent bídy a chorob a evropskounijní mocní a jejich národní trabanti z toho vyvozují, že musí být přesídleni do Evropské unie. Začalo se muslimskými Afričany, ostatní náboženství tam mohou zůstat, odmění je až bůh v nebi. Málokterý princip na němž je EU založena není vylhaný, není tomu jinak ani s jejich pojímáním afrického kontinentu. Teorie o koloniálním zlu jsou nejvíc frekventované na evropských univerzitách a v médiích, africké školy jsou racionálnější, soustřeďují se na praktické dopady poznání. Migrace do Evropy nemá alternativu, bílý muž musí být potrestán, transféru imigračních mas nesmí nic bránit. Tato ideologická a zjednodušující verze historie je samozřejmě vylhaná a navíc na prvním místě uráží Afričany samotné. Evropskounijní ideologie zužuje horizonty, komplikované se zdá na dosah ruky a nesmysly evropskounijních zombíí lehce uchopitelné a realizovatelné. Lenost, která se často přisuzuje Afričanům je především na evropskounijní straně.
       Černý kontinent má obrovský potenciál, který se už nějakou dobu realizuje. Např. kdysi nejchudší země světa, druhá nejlidnatější země kontinentu Habeš, stala se lokomotivou ekonomického rozvoje, má ambici stát se globálním referenčním bodem textilního průmyslu. Posledních 15 let HDP zde narůstal 15% tempem, prognózy do 2030 předvídají konstantní velký růst, v 2000 44% lidí žilo pod hranicí bídy (méně než 2 dolary), v roce 2018 to bylo 22%, v 2030 se předvídají 3%. Loni Etiopie s čínskou pomocí poslala na oběžnou dráhu meteo satelit. Etiopie v růstu je následovaná Tanzanií, Keňou, Rwandou, Ugandou, kde se růst blíží 7%. Čína transformovala celou východní Afriku v export-importní hub, který má pro čínskou ekonomiku vitální význam. Východní Afrika se proměnila v obrovskou logistickou strukturu synergickou s čínskými ekonomickými záměry. Na východoafrických trzích je patrná silná přítomnost izraelských, tureckých a arabských investic a firem. Evropě zde došel podnikatelský dech a inovační inspirace.
      Etiopie, Nigérie, Senegal, Niger, Mali, Burkina Faso, Čad, jižní Sudán a Eritrea otevřely obrovský projekt o němž se v Evropě moc neví, ale který má pro Afriku klíčový význam, Velká zelená stěna, osm milionů kilometrů zeleného pásu stromů od Indického oceánu po Atlantik, půjde po jižním okraji Sahary a má zabránit jejímu šíření. Projekt se začal uskutečňovat v 2007 a dnes se realizovalo 20% záměru, rekordní je zde Senegal, kde se vysázelo 12 milionů stromů a zemědělcům restituovalo 25 tisíc ha polopouště. Evropská unie z neznámých důvodů projekt moc nepodporuje, na rozdíl od Číny.
      Nebo Ghana, vždycky to byl malý zázrak, v šedesátých letech zajímavým způsobem přítomná na BVV, často i prezident Nkrumah byl k vidění. Země se nachází ekonomicky v tak dobré situaci, že prezident Akufo-Addo vyhlásil letošní rok program návratu - černošské diaspory v zahraničí, program cílí na návrat emigrantů, jejich zkušeností a financí. Jednoduše vraťte se, zhodnotíte zde svůj lidský i finanční kapitál. Afrika v tomto smyslu není ztracená, Evropská unie von Leyenových, Jaurových, pomatených kapitánek typu Rackete a zpozdilé ideologie, ta je ztracená.  

Žádné komentáře: