pondělí 19. srpna 2019

mutace naivita

Mutace terénu

V tradičním chápání, které nám dlouhá léta sugeroval časopis Zlatá Praha z konce 19. století až po Financial Times předloni, byli pokrokovými Karel Marx, Bronstein Trocký, Lenin a spol., u Gottwalda se spíš zdálo, že je to pouze pokroková atrapa u Stalinova šosu. Pokrok měl živnou půdu, existovali i chudí až velmi chudí, dokazovala to i krásná literatura z pera Antala Staška. Papežové, králové a miliardáři byli považováni z principu za reakční a zpátečnické. Levicová politika pracovala s terénem chudých.
       Dnešní levicové ideologie mají společné s historickou levicí pouze abstraktní pojem společenského pohybu, společenská mutace samotná je pro ně totéž, co pokrok, současná pokroková levice je definičně konformní s akceleračními fenomény, kterým západní svět čelí: akcelerace negativních demografických parametrů, debilizace jazyka směrem k triviální angličtině, unifikace postojů a myšlení, vymírání venkova, mediální zploštění. Jedinou problémovou mutací v ideologiích pokrokářů je klima. Všechno národní je pokrokovým levičákům podezřelé. Tradiční levicový terén se vypařil a levicový panteon se rekonstruoval. Papež je levicovou hvězdou, kooptováni byli i pokrokoví miliardáři, ušlechtilé princezny a celý Hollywood. Pokrokový je i islám  
     Česká republika se dobrovolně podřídila diktátu EU, kterou dominují dvě země posedlé levicovým pokrokem, Německo a Francie. Francie je 30 let bez přestání dominována agresívní pokrokovou ideologií: projekt multikulturní společnosti a civilizace minorit. V Německu tato posedlost kulminuje s nástupem vládnutí Angely Merkelové. Společenská atmosféra v těchto zemích je velmi vyhrocená a vzdálená od normálního rytmu, což možná uniká naší pozornosti. Např. profanace míst katolického kultu je ve Francii téměř každodenní záležitostí, nevzbuzuje to už žádnou reakci médií. Libertinistická francouzská buržoazie se stala pokrokovou, zcela konformní levicovým degradačním parametrům, kontrastní k tvrdé, tvořící buržoazii, jak známe z Balzaca.
      Dnešní pokroková realita bruselské oficíny, to má být mír a láska, spíš se to podobá anestezii bez léku, útěku do budoucnosti, až do bodu, kdy už nebude cesty zpět, do bodu rezignace na normální tvar společnosti. Levice vládnoucí v EU syntetizuje paternalismus a moralismus bývalé buržoazie na jedné straně a komunistický teror na druhé straně. Jak být morální k jiným i k sobě (antitabák a bio) a na druhé straně vyrvou jazyk z úst těch, kterým se to nelíbí, kteří mají odvahu zpochybnit jejich vedení Evropy. Levičáci nemohou zabrzdit, musí dnes a denně krmit monstrum, které vytvořili, každodenní dóza banalit, nenávisti k jiným považovaných za rasisty a nebetyčná naivita.
       Podivný triumfující Rozum, který se vypořádal nejdřív s církví, konvertoval k pokroku buržoazii a pravděpodobně dnes hodlá konvertovat mozek samotný. Udělat z nás všechny trpaslíky, useknout nás od civilizačních obrů na jejichž ramenou stojíme. Velká civilizace nám něco odkázala, a máme povinnost zachovat toto dědictví.
      Pokroková ideologie limituje diverzitu na diverzitu v barvě kůže, diverzita myšlení se netoleruje. Opinion leader v CT24 nám řeknou, co je dobré a nezbytné. Pokroková sanace základních pojmů: když bratrství, tak mezi rasami, když láska, tak k imigrantům a k islámu, když solidarita, tak s miliony, které k nám míří. Pod pokrokovými údery se musí inteligence samotná brzo zbortit, je totiž vývojově spřažena s jazykem a jeho gramatikou. Možná už k tomu došlo. Ještě nikdy v minulosti, ani ve středověku, lidstvo (západ) tak hluboce neignorovalo lidskou přirozenost, nikdy jsme nebyli tak omezení v chápání druhých. Nikdy lidstvo nevykazovalo tak velkou míru nesmyslné naivity. Dospělí vybaveni mobily a penězi, se vrhají dobrovolně do moře, pokroková česká televize je vydává za trpící imigranty a naznačuje, že jsme povinni je zachraňovat. V Německu vydává levicový mainstream pachatele znásilnění i vražd za oběti traumat, poškozené emocionální kontroly a komplikovaného dětství apod.
      Západ vyvinul antropologii a sociologii, aby došel k naivním a trapných závěrům, které protiřečí nejpřesvědčivějším faktům i zdravému rozumu. Všechno se mění, to je jasné i bez pokrokových uvozovek, obsah tradičních kvalit mutuje přirozeným způsobem, věrnost má trochu jinou podobu než před dvěma sty lety, ale podstata je zachována. Směr společenské mutace chtěný pokrokovou Evropskou unií, levicová bigotnost a trapná naivita, to není přirozené, protiřečí normálnímu zdravému rozumu.

Žádné komentáře: