pondělí 10. června 2019

lengsfeldova babis

Před třiceti lety

Čínští studenti na náměstí Nebeského klidu demonstrovali za svobodu a demokracii, a režim se s nimi krutě vypořádal. Došlo k politické oblevě, ale vzpomínka na jejich vystoupení žije v paměti lidstva. Vystoupení jejich evropských souputníků před 30 lety měla nesrovnatelně slabší podobu. Verbálně se taky hlásili ke svobodě, ale nebylo to moc přesvědčivé, jinak by tak rychle nemohli zapomenout zač bojovali a vyměnit svobodu za evropskounijní poddanství.
     Dnešní studenti a v koalici s nimi kulturní a univerzitní trafikanti, kteří neplodí ani moc kultury, ani moc vědy, demonstrují za svobodu, kterou jim má brát Babiš popř. to berou jedním vrzem, i Zeman. Nejvyšší státní hodnostáři vzešlí bezesporu z demokratického procesu. Principiálně zač bojuje tato sorta lidí? Mohou tito lidé, kteří nic moc neprodukují a na sociálním systému státu parazitují ve velkém, vesměs bez minimální kapacity technické logiky, pochopit jednoduché organizační principy fungování státních (i dotačních) mechanismů, tvrdit, že Babiš krade? Jde o prachsprostou pomluvu. V nesčíslných grémiích rozdělující státní dotace sedí tisíce věkově ne moc vzdálených vrstevníků těchto studentů, kteří získali dobrý job-leho a časté lety do Bruselu a jinam. Pokud Babiš krade, tak by na prvním místě tyto tisíce parazitů měly opustit leho-joby, o krádežích především oni musí něco vědět.
      Není na prvním místě institucionalizovanou krádeží obsazování míst ve státní správě na základě známostí a příbuzenských vazeb, nekorumpuje Evropská unie studenty a kulturní trafikanty sponsoringem ve velkém, který nemá žádný důvod než vytvoření loajální společenské vrstvy, kterou používá EU k politickému nátlaku na demokraticky zvolené státní činitele?  Proti tomu statisíce lidí z chvilek pro demokracii neprotestují.
     Vera Lengsfeldová byla disidentkou v bývalé NDR a nevyměnila svůj postoj za trafiku v současném režimu, jak je zvykem v Česku, ale je jeho výraznou kritičkou,  a je velmi slyšet, její mravní kredit nemůže nikdo zpochybnit. Lengsfeldová popisuje situaci v Německu, ale ta se neuvěřitelně podobá té naší, téměř jako by psala o demonstraci na Václaváku.
     Třicet let po pádu komunismu v NDR a duch svobody a demokracie z mnoha studentů a kulturních činitelů už není cítit. Naopak. Zastávají pozice, které vedou k zničení demokracie. Před třiceti lety se z tanků střílelo do davu studentů, masakr o němž dnešní čínští studenti moc nechtějí slyšet, moc nevědí o tehdejších bojovnících za svobodu. V Lipsku je to podobné, v 1989 tam demonstrovali studenti, umělci, řemeslníci, proti falšování komunálních voleb, jejichž výsledky neodpovídaly představám politbyra. Bojovali za svobodné umění a názorovou svobodu, jejich akce rdousil komunistický režim násilím. Spisovatel Christoph Hein kvůli tomuto odvážnému boji za demokracii a svobodu, navrhl prohlásit Lipsko městem hrdinů.
     Třicet let poté a duch svobody a demokracie už není cítit. Menšina aktivně vystupuje proti názorové a umělecké svobodě, a většina k tomu trapně mlčí. Umělci, kteří nejsou politicky korektní, nemají v Lipsku právo na existenci. Malíř Axel Krause měl na výroční lipské výstavě prezentovat několik obrazů, byl to výrok hodnotitelské poroty. Není však politicky korektní, jeho kulturní kolegové upozornili na to, že na svém facebooku se vyslovil proti masové imigraci a je členem kuratoria  Desiderus-Erasmus, nadace která má blízko k Alternativě pro Německo (AfD). Krauseho obrazy vyzařují zcela originální fascinaci, tak je recenzoval jeden umělecký kritik.
      Předseda lipské asociace malířů Rainer Schade na počátku kladl odpor proti vyloučení svého kolegy: „Výstava je heterogenní v uměleckých pozicích, jde o umění. Krauseho obrazy nemají nic co do činění s politikou“, ale pak se přidal k pokrokovým inkvizitorům. Režimní umělečtí odborníci tvrdí, že umění je dobré pouze tehdy, je-li pokrokově agitátorské. V stalinismu to bylo liberálnější, na malířích se požadovalo pouze třídní uvědomění. Málo nadaní, a to jsou dnes téměř všichni, mají sklon denunciovat a cenzurovat talent. Malíř samotný se vyjádřil, že pokud jeho vyloučení z výstavy přinese AfD nějaké procento v zemských volbách, bude šťastný.
      Lipští studenti obsadili univerzitní knihovnu a požadují zákaz pracovní činnosti pro vedoucí knihovny. Dovolila si kandidovat v zemských volbách za AfD. Studentská vůdkyně Madlyn Sauer: „Na své pozici má přístup k citlivým údajům jako handy numera, email adresy atd. a politicky aktivní studenti nesnesou někoho z AfD..“. Perverze, která nemá paralelu. Mao říkal, potrestej jednoho, vychováš tisíce. Za kulturní revoluce zamordoval miliony.
     AfD se ve svém kulturní programu vyslovuje za větší názorovou a uměleckou pluralitu, podle lipských studentů pluralita znamená omezení a vyloučení jiných. V osmašedesátém jsme se na českých vysokých školách zaštiťovali pluralitou, znamenalo to totéž co prostor svobody.  Pluralita je dnes v Německu zakázána.


Žádné komentáře: