pátek 24. května 2019

princip zmena

Změna principu

Protizákonný (proti normám mezinárodního i národního práva) a věrolomný (proti evropským národům) akt Merkelové v roce 2015, kdy otevřela evropské hranice masám islámských imigrantů, nemá v evropské historii paralelu, jeho důsledkem je i vyhrocený názorový střet, který rozpoltil evropské společnosti. Z jevu, který se řady evropských zemí dotýkal pouze okrajově, se stalo politikum první kategorie. Ozřejmil se rozsah politiky etnického nahrazování ve Francii, Belgii, Švédsku a jinde, kterou praktikují antinárodní elity proti vůli lidu těchto zemí, ve Francii došlo k flagrantnímu porušení lidové vůle vyjádřené v celonárodním referendu. 
        V evropských demokraciích dlouhé poválečné roky aspoň naoko vládla fasáda společenského konsensu, akceptování moci vzešlé z parlamentních voleb. Základem na němž stojí společenský konsensus je uchování společnosti v rámci přirozených vývojových parametrů. Zachování etnického a kulturního charakteru společnosti je základ, bez respektování této prvotní normy se otevírají dveře společenskému krachu, tato přirozená norma má dějinnou sankci a svým způsobem je to předpoklad uchování člověka jako takového. Tato norma  předchází i normy na nichž západní civilizace dlouhá staletí staví, jako je vláda zákona, demokracie, lidská práva, dělení mocí, suverenita lidu, reprezentativní parlament, sociální spravedlnost atd.
       V zásadě zákony a společenské normy nemohou dost dobře negovat prvotní princip uchování charakteru společnosti, pokud by taková společnost existovala, velmi rychle by odumřela. Vytvořila se iluze, že moc a hodnoty jdou ruku v ruce, pokud dojde k narušení této rovnováhy směrem k moci, jsou tady soudy, které ji znovu nastolí. Zločinný akt Angely Merkelové v roce 2015, proti vládě zákona a principům demokracie, kdy rozhodla diktátorsky o otevření německých hranic, bez nutného schválení německým parlamentem, a protože tento akt do té míry změnil fundament státu, parlamentní schvalování by muselo projít stejným procesem jako ústavní změna, byl prezentován servilní mediální propagandou a mocenským aparátem jako humánní akt a celá německá společnost se stala zajatcem tohoto stavu de facto bezpráví proti sobě samotné. Merkelová nastolila stav, který německá společnost celkem bez odporu akceptovala – nad prvotními normami a zákony má prioritu vládnoucí elitou abstraktně  interpretovaná humanita, humanita ovšem staví na prvotním principu etnického a kulturního uchování charakteru společnosti, byl by protimluv pokud by humanita záměrně likvidovala sebe samotnou ve prospěch jiné humanity.
       Merkelová tímto nezákonným aktem negovala princip společné evropské hranice i Schengenu, dlouhé roky evropskounijní instituce hrály komedii o téměř civilizační významnosti schengenské hranice a terorizovaly výchoevropské země parametry této hranice. Pokynem Merkelové všechno toto padlo, na Schengen mají najednou právo všichni muslimové na Blízkém východě a v Africe, popř. i v Pákistánu, jak naznačil nedávno Evropský soud italské vládě. Přímým důsledkem nezákonného aktu Angely Merkelové bylo zborcení společenského konsensu v evropských zemích, který je minimální podmínkou fungování demokracie, a ve státech, které leží na cestě imigrantům za německým cílem, v Řecku, Itálii, Srbsku atd. nastolila stav permanentní krize.       
       Z pohledu německých a francouzských elit není Evropa jako společenství suverénních států s demokratickými regulativními principy žádoucí. Prvotní civilizační normu, uchování charakteru etnika a kultury, jim nahradil jiný princip – vize sebe-uchování a vize silné  Evropy pod jejich sdíleným vedením, která jak hlásají, a není jasné, zda-li se nejedná pouze o mediální slogan, může konkurovat velkým velmocím Číně, USA, Rusku. Ve spektru nastolení tohoto principu, jsou masy imigrantů nosnějším prvkem než mozaika evropských národů se svými specifiky a nároky. Historie zažila spoustu abstraktních principů a přání, ale její běh se nakonec ukázal nosnějším, co jde proti přirozenému, a to je totéž co morálnímu, nemá asi velkou šanci na přežití, v tomto případě německo-francouzských elit a pokud evropské národy rychle neodkopnou jejich vizi, i jejich přežití bude v sázce. 

Žádné komentáře: