sobota 26. ledna 2019

wef davos

Merkelová na WEF

Globalizátoři v Davosu. Podle zakladatele WEF (World Economic Forum) Schwaba má globalizační proces výherce a ztrátové, výherci mají prý 24, 25, 30 let, ostatní jsou na tom hůř, samozřejmě pokud přímo nepatří do famílie osvícených milionářů a jejich servisu, kteří se tam sešli. Zvláštní, že něco podobného říkal před deseti lety, tedy pokud se překlene čtyřicítka, už to není dobré  Patří tyto ročníky mezi vítěze? V západním světě jsou na vymření, plodit děti nezamýšlí, podnikatelské instinkty, kromě digitálních blábolů, též nemají, znalosti zredukované digitální debilitou.
     Sloterdijk ve své poslední knize „Bez boha“ píše: „Příroda velká dárkyně talentů, tento kdysi velký spojenec třetího stavu, měla své miláčky a favority. Příroda je stejně vrtošivá, jako žárlivá milenka a po letech náboženství talentů a géniů, přišlo nic. Talent a génius mají být na dosah všem? Směšné, opona dolů. Vstupuje do hry aurea mediocritas“
    Všichni pociťujeme ten nedostatek talentů v Davosu. Podle Schwaba se tam sešlá elita zaměří na gap mezi elitními a těmi v prekérní situaci. Kdo je ještě hodlá poslouchat? Davoská elita nevedla svět dobrým směrem. Podle harvardského ekonoma Paul Shearda tato elita držela v ruce megafon velmi dlouho, teď přišel čas, aby se vyjádřili ti ostatní. Volebními urnami a politickým procesem. Elitní Davos už nebude potřeba.
        Angela Merkelová nastínila svou představu budoucího světa, ale naštěstí je to už jenom bilance její politiky před odchodem. Svedla miliony nezodpovědnou politickou fantazií a jako vždy přijde vystřízlivění, a k tomu dochází. Stejně jak začala, tak končí, svůj náhled na svět nebyla schopna ani minimálně korigovat. Žádná sebereflexe. Gustáv Husák, když všechno projel, se vyjadřoval sebekriticky k své minulosti. Je asi typicky německou vlastností až ke zdi, až k Ragnarök, pouze gauleiter Frank učinil pokání, všichni ostatní setrvávali v zajetí svých bludů.
      Bludy dédérácké Angely v letošním Davosu. „Myslím, že naše národní zájmy musíme chápat tak, že zahrnou i zájmy ostatních a vytvořit  situaci vyhráváme vyhrávají, která je předpokladem multilaterálního obchodu“. Národní zájmy evropských národů hodlá Merkelová sdílet s Afrikou a s muslimskými Araby, zvláštní, že nereflektovala sdílení finančních zájmů tam přítomné elity s těmi v sociálně prekérní situaci. Všechno ostatní než její pojetí multilateralismu prý vede do bídy. Světový pořádek je podle ní už trochu zastaralý a je nutné ho napasovat na „reálně platné vztahy“.
     Pokud nebude dostatečně rychle zbavena moci, naznačila, které oblasti podlehnou jejímu multikulturnímu managementu - morální nadstavba genového inženýrství a umělé inteligence a též digitální data bude reformovat. V USA to leží v privátních rukou a Číně to má stát, v Evropské unii to bude lepší, bude to řídit Merkelová se svým sekretariátem. Ekonomická síla Evropy je předpokladem její síly ve světě, to je pravda, ale jí řízená Evropa se proměnila v kolos na hliněných nohách, dlouhodobě nejslabší ekonomický růst ze všech světových bloků,  Evropě by dál pouštěla žilou ještě vehementnější politikou ochrany klimatu, my Evropané máme podle ní zodpovědnost za světové klima. 
       Velmi zajímavý postřeh jednoho asáka z italské lokální univerzity: Ti tam se vyjadřují velmi anglosaským způsobem, velmi „profesionálně“, vzbuzují dojem, že jednají podle regulí a norem (?), ale ve skutečnosti, aniž to víme, je máme v zádech s úmysly páchnoucími a málo čistými. 


Žádné komentáře: