čtvrtek 31. ledna 2019

logos manifest debater

Logos

Evropa je lovnou zvěří, to už je čím dál tím jasnější i vítačům z pražské fildy a českotelevizním k(š)lapkám, Katar, OSN, evropskounijní sekretariát a sorosovci říkají, že je to jenom dobré. Evropa se musí rychle zmultikulturalizovat, nejlíp londýnskou verzí, kde z 33 okrsků je ve 23 muslimská většina. Dokonce nyní to propaguje i manifest těch, kteří se považují za nejosvícenější. Sice žádná sláva to moc není, vede je suspektní pedofil a multikulti fanatik Levy a Sicilián Saviani, kterého v Itálii za moc talentovaného psavce nepovažují,  který vyniká podivným étosem posunkových vulgarit znázorňujících intim-místa v pozoru s komentáři jen pro otrlé, jak dokládá jeho twitter. 
     Žádný génius typu Zola, Bulgagov, Mann, Spengler, Pasternak, Holan, Hikmet atd. mezi nimi není patrný, ale to je právě důkaz té velké hrůzy. Géniové už se nerodí. I evropského patriota může napadnout, má to ještě smysl? Není to evropské s velkým E jenom sebeobelhávání. Prostě už to zmizelo, vypařilo se to. Kundera v „Au rideau“ napsal: „,Velké zázraky mají krátké trvání, jeden den umění může přestat existovat. Velký evropský zázrak, není umění, ale umění proměňovat se v historii“. S evropskounijní unifikující diktaturou a s islamizací, která zablokovala společenský vývoj na tisíc let v polovině světa, určitě evropský zázrak, proměňovat se v historii, skončí velmi rychle.
      Géniové se v Evropě nerodí, nic moc se netvoří, Evropa už nemá šanci a pozorovat její smrtelnou křeč může být inspirující, možná má podpis velkého českého spisovatele tento důvod. Filozof Michel Onfroy by se k něčemu takovému nikdy nepřidal, ale říká něco podobného, „už nemáme šanci, jenom s důstojným estetismem projít závěrečnou fázi  evropského konce“.  „Osvícení“ signatáři si jaksi nevšimli historických propastí a nebezpečí, kterým čelí dnešní Evropa, text manifestu mohla klidně napsat sekretářka z Junckerova sekretariátu, tak silný je jejich apel. 
        Bojovat o Evropu nebo přenechat starý kontinent afro-arabským imigrantům a islámu? Před pár lety by tato otázka samotná hraničila s léčebnou duševně chorých. Dnes, zásluhou politiky, kterou propagují signatáři manifestu, je to realita. Opak jejich tvrzení, že oni, „osvícení“, se nevěnovali politice a věřili v automatický přirozený vývoj, je pravdou, politická dogmata implicitně skrytá v manifestu, vládla desetiletí v Evropské unii. Naštěstí existují evropští myslitelé, kteří o evropské dědictví usilovně bojují a ukazují, v čem spočívá evropská jedinečnost. Bez idejí se boj nevybojuje.
       O konci západu se vede zajímavá diskuze na stránkách italských časopisů TheDebater a La Baionetta. Někteří diskutující se domnívají, že západní kultura se identifikuje volným trhem, jiní vidí klíčový princip západu v křesťanství, běžně se argumentuje syntézou řecko-římské antiky, křesťanství a judaismu.
    Italský filozof Roberto Marchesini považuje západní společenství za prodchnuté Logosem. Logos je podstatou západu. Logos jako rozum vládnoucí kosmem, kreativní intuice, míra věcí, nekonečná krása. Filozof cituje evangelium: „Na počátku bylo Slovo (Logos) a Slovo bylo u Boha. Všechno bylo vytvořeno skrze Logos, nic existujícího bez něho.“ Logos je též řecký, Řekové věděli, že existuje. Logos je též římský, Římané se považovali za Řeky a Logos se rozhodl stát se římským. Podle filozofa západ se zrodil před křesťanstvím, zrodil se touhou,  nostalgií člověka po Logosu. Logos existuje a stojí za to žít pro něj.
    Konsekventně nepatří na západ ten, kdo odmítá Logos. Západ zmírá, rozhodl se žít bez Logosu, tváří se, jakoby Logos neexistoval. Západ odmítá metafyziku, morální normy a přirozené zákony. Vykázal Logos z politiky, společnosti a individuálních životů. Protože Logos je esencí západu, západ zvolil sebevraždu. Důsledky máme před očima: nic kromě nového smartphonu se už nenabízí, politika nenabízí žádné cíle a perspektivy, pro které by stálo za to položit život. Jsme sami, ztratili jsme schopnost milovat, žijeme bez cílů, bez smyslu, v prostoru jakýchsi malých uspokojení. Západ se zabíjí i materiálně, přestává produkovat, jak technologii, tak děti. Jaké dědictví hodláme zanechat potomkům?
      Ale Logos se vrátí! A to je odpověď manifestu „osvícených“, ve formě národní identity a populismu. Aristotelská Příroda nechce zemřít, pokouší se oživit populismem, tribalismem, nacionalismem - v identitě (tj. v esenci) - proti liberalismu. Pokud západ obnoví smlouvu s těmito archaickými (věčnými) silami (ne s volným trhem), obnoví smlouvu s věčným Logosem. To je definice západu a Evropy. 


Žádné komentáře: