úterý 27. listopadu 2018

berger konzervativni liberal

Církev bez kříže

Dr. David Berger je původně katolický teolog, dlouhé roky profesorem ve Vatikáně, z církve vystoupil, jak sám říká, po přečtení Houellebeckovy knihy Pokoření, je iniciátorem dnes velmi populárního blogu konzervativně-liberální tendence philosophia-perennis, na jeho hlavu vypsal německý mainstream odměnu. Berger sní o rekatolizaci Evropy. V radničním sklípku v berlínském Charlottenburgu hovořil asi před dvěma stovkami zájemců. Zajímavě ke dnešku.
    V jednom interview  Houellebeck vyjádřil názor, že atheismus a nepřítomnost kostela, které charakterizují dnešní dobu, zeslabily naší kulturu, atheismus se dusí vlastními pochybami. Vzniklé vakuum zaplňuje islám. Houellebeck sdílí názor filozofa Comteho, společnost bez náboženství nemůže dobře fungovat. Jako obranu proti islámu navrhuje Houellebeck oprášení katolicismu. Vedle sílení islámu je  ve Francii patrný podivuhodný  návrat katoliků. V Německu je to úplně jiné. Nikdy v minulosti se katolicismus nenechal tak zglajchšaltovat politickým systémem jako dnes pod kardinálem Marxem a Woelki. I v Třetí říši kladla církev větší odpor, kdy stovky kněží byly poslány do Dachau.
     Katolická kultura se vtiskla do duše Evropana: hodnota člověka je odvislá od rasy, původu, náboženství a pohlaví. Tyto ideje se formovaly od středověku do sedmnáctého století, jsou klíčem k lidským právům. Otcové ústavy se často radili s dominikány, odtud pochází ovlivnění ústavy křesťanským hodnotovým systémem. Oživení katolicismu chápané jako konzervativní revoluce může být bariérou proti islámu.
    Ve Francii k něčemu takovému dochází. Kostely se zaplňují – mluví o tom též Houellebeck: „Např. tzv charismatici nebo evangelisté. Demonstrace proti gay manželstvím a adopcím překvapily politiky masovým charakterem. Nikdo něco takového nepovažoval za možné. Francouzští katolíci si jsou vědomi své síly. Jako by se probudilo nějaké ilegální hnutí. Je to nejzajímavější moment moderní francouzské historie.“
    Podle Bergera má člověk od přírody religiózní potřeby a jenom z toho důvodu se nikdy nepodařilo z veřejného života náboženství úplně vytlačit. 


Připomínky posluchačů Bergerovy přednášky v radničním sklípku:
- Novým německým náboženstvím je nazelenalost. Až třeba k sebezničení. Vinen je bílý člověk, už tím, že se narodí a ještě větší svinstvo, že žije a používá zemi na níž žije, místo toho, aby ji přenechal ptákům, stromům a muslimům. Ano, muslimové jsou dnes ti nejušlechtilejší, jsou autentičtí, nefalšovaná identita, ne jako my, odpad. Muslimové jsou vždy obětí, ne své vlastní idologie, ale bílého muže. Nazelenalé náboženství je pokrokové až do konce, tj. do totální smrti bílého člověka...
- Něco pozitivního, charizmatici, jednoduše původní pra-křesťané, tento trend začíná i v Německu, viz. modlitební místa např. v Augsburgu, v pozitivním smyslu jsou to katolíci...
-(jiný názor, asi český), problém je jinde. Církve jsou vadné, navíc se spojují s islámskými asociacemi, mají jistá privilégia a visibilitu ve společnosti. Jediným řešením je totální laicismus, separace od všeho náboženského. Pak zmizí fundamentalisté všech barev. Zmizí islámské svazy a pedofilní církve.


Žádné komentáře: