úterý 2. října 2018

walter laqueur

Walter Laqueur včera zemřel

V požehnaném věku 97 let ve Washingtonu. Bohatý a pestrý život velkého historika. Narodil se v židovské rodině v dnes polské Vratislavi, v nesčíslných knihách se zabýval fašismem, sionismem, terorismem, antisemitismem. Během dlouhého života vedl nesčíslné prestižní vědecké instituty v Londýně, ve Washingtonu, učil na telavivské univerzitě, uni v Georgtownu, atd. Jedna s posledních knih kterou napsal jsou „Poslední dny Evropy“, epitaf starého kontinentu, kniha o evropském konci, který v žádném případě neznamená totéž co finále.
     V Posledních evropských dnech vysvětlil původ termínu islamofob. Okamžitě poté ho pominutí milionářští levičáci a spol. tímto termínem častovali. Termínem diskreditují každého, kdo se dotkne politkorektního dogmatu. Podle historika se termín islamofob začal používat od roku 1998 po publikaci raportu anglické asociace Runnymede Trust, která má v poslání boj za dobré vztahy mezi etniky. Skupinu, která raport vyplodila vedl biolog Gordon Conway, vícerektor uni v Sussexu a poté prezident Rockefellerovy nadace. Podle raportu islamofobie je forma rasismu založená na náboženství.
      Historik argumentuje, že pokud existuje v Evropě averze vůči muslimům je založená výhradně na jejich násilí a teroristických aktech a nikoliv na náboženství. Termín islamofobie znamená totéž co teror-fobie.  Pokud by teror většinově prováděli eskymáci, strach z teroru by se obracel proti nim i když většina z nich by na tom neměla podíl. 
        Je tato generalizace spravedlivá? Na celé etnikum vztahovat něco, co páchá malá část z nich. Pravděpodobně je to nevyhnutelné v okamžiku, když významné procento z nich nezaujme jasně negativní stanovisko k teroru. Nevyobcují aktivisty teroru, ani se nevyjádří proti násilí, ale právě naopak je patrná jejich sympatie k teroristům. Historik byl obviňován z islamofobie....   


Žádné komentáře: