čtvrtek 27. září 2018

jazyk korektni

Začíná to výrazivem

Počátkem šedesátých let režim vítězil, i deklarovaní kulaci se na dědině řadili v hospodě mezi my (ostatní přítomní, často i komouši), argumentovali, že "náš" socialismus bude líp fungovat, když jim povolí hospodařit na pár hektarech a holič bude mít soukromou oficínu. Prostě převzali, aniž si to uvědomovali režimní rétoriku, která jejich dětem už vůbec nevadila. Po osmašedesátem roce se do té míry vyhrotila propast mezi většinou a režimní mocí, se schematem my a oni (západ) se nikdo neztotožňoval a nikdo podobné obraty ani nepoužíval. Termíny třídního boje byly směšné i okresním teoretikům marxismu a pionýrským vedoucím. Jazyk se vrátil ke své  přirozené komunikační funkci.
      Dnes pomalu a po špičkách přišla revoluce, šlapky se zušlechtily, jak napsal Kantor v jedné divadelní parodii. V dnešním případě jde o revoluci výraziva. Na západě od našich hranic jde o výrazný až brutální posun jazyka směrem k politické korektnosti. V Česku se národ po historických zkušenostech s německou nacistickou zrůdností a komunistickými peripetiemi, nenechá snadno opít gender terminologií, antirasismem, přehřátou planetou apod., např. povinný termín politickékorektnosti metisáž, kterému neholdovat ve Francii nebo v USA, znamená přijít o job na univerzitě. Nepřejete si mísení ras až k výsledné dokonalé béžové barvě kůže? Pak jste fašistický rasista. 
       V německých televizích v historických pořadech třeba o Mykénách, předjímají evropskou budoucnost, mykénské Řeky, o jejichž původu se vedou spory, pravděpodobně nemají daleko k protokeltům, hrají černoši nebo Němci natření na černo. Je to prý antirasistický trénink, říkají političtí vůdci typu nohsled-merkel.
      Zrovna tento klíčový termín politické korektnosti nemá v českých zemích silnou oporu. Metizovat se s Romy, což by byl podle politickokorektních expertů EU první významný krok politické uvědomělosti, nikdo z Čechů nespěchá, asi by musely desetkrát narůst EU dotace, pak by se o tom dalo uvažovat.
     Zatím se o reklamu metizace nepokouší ani ČT, konečně ani super příjmy v této instituci nedovedly ředitelství a wipky z ČT k metizaci, jak je patrno z jejich pořadů. O to intenzívněji bojují na jiných frontách politickokorektního výraziva, až tak zarputile, že část populace se ztotožnila s jejich jazykovou aberací, podobně jako děti kulaků v šedesátých letech s režimním sloganem.
    Předevčírem v ČT v politickokorektní ideové barvě: Salvini prosadil další populistický antiimigrační zákon - česká televize v italském vládním dekretu o zamezení zneužívání azylu, např. o odsunu žadatelů, kteří se dopustili v čekací době zločinu, vidí antiimigrační populistický zákon. Pokud ČT pomlouvá tento vládní výnos, logicky z toho vyplývá, že fandí zločinu v Itálii. Jakým jiným způsobem se dá vysvětlit rétorika ČT v tomto případě. Pomalu a po špičkách přišla do ČT jazyková revoluce.
      Loď Aquarius ztratila panamskou registraci, podle ČT intervenovala populistická italská vláda. Televizní uvaděčka vyčíslila tisíce, které loď měla zachránit z vln Středomoří, urychleně se hledá země, která loď zaregistruje, aby se mohlo dál zachraňovat. ČT imigrační propagandisté si nevšimli, že pokud loď nepluje, nikdo se netopí.
       V dalších důležitých sprškách podobných pravd se publikum dozvědělo, že nominovaný člen nejvyššího soudu  USA Kavanaugh  se před 34 lety pokusil o jednu ženskou, pak se rychle přihlásily tři další, o něž měl podle informací ČT taky zájem. Adept na nejvyššího soudce USA měl podivný sexuální apetit, zajímal se jen o divoké levičácké furie z Obamova křídla demokratické partaje.
       Podobné pravdy mají znamenat informování o světových událostech. Přece jenom v ČT k metizaci dochází, metizují tam politickokrektní propagandu s televizním signálem a pokud vás to dáví, efekt je béžový.

Žádné komentáře: