pondělí 23. července 2018

gauland macron evropa

Gauland v neděli v Miláně

Zakladatel AfD a předseda její parlamentní frakce v Bundestagu Alexander Gauland je téměř osmdesátiletý stařec, němečtí eko-global-levicoví fašizoidi včetně středoškolské indoktrinované „ušlechtilé“ proimigrant mládeže při vyslovení jeho jména dostávají mrtvičné amoky. Avšak pokud má mít Evropa nějakou budoucnost, ta patří tomuto starci, ti ostatní jsou trapní. Úžasný formát, úžasný politik. Italské noviny definují Gaulanda výstižně jako ex-liberála, oproti levicovým globalistickým postliberálům, nic jiného asi není v dnešní EU adekvátnější. V hovoru pro italské Il Libero o současném  Německu a Evropské unii, odhaluje vše podstatné v tomto prostoru.
Co se děje v Německu, měsíce vyjednávání o vládě a nyní opět krize, italizujete se?
    Krize začala dávno předtím než se soudí, dnes jsou patrnější manévry v koalici. V roce 2015 Merkelová otevřela Pandořinu skřínku, nabourala důvěru mezi CDU a CSU. Seehofer a CSU se nacházejí na rozcestí, na jedné straně by chtěli udržet spolkovou vládu a participovat na moci a na druhé straně je svírá strach z volební porážky v podzimních zemských volbách v Bavorsku.
Z jakého důvodu se Merkelová ocitla v krizi?
      Důvodů je několik. Dají se vysledovat už v její politice na záchranu eura. Samozřejmě největší chybou je imigrační politika, německá i evropskounijní. Země jako Polsko a Maďarsko nestráví imigrační diktát. Dnes i Itálie zvolila vlastní cestu, Merkelová, tvrdošíjně setrvávající na svém stanovisku, ohrožuje celou evropskou stabilitu, ztratila důvěru Němců, kteří se začínají domnívat, že její pozice neodpovídá rozumu.
Dlouhé roky jste byl členem CDU, jak hodnotíte kritiku ministra vnitra Seehofera, šéfa CSU, na vaší bývalou stranu?
    Seehofer upozorňuje na nevyhnutelné důsledky pro Německo, které nese ilegální imigrace, ale nevyvodil nezbytné závěry: radikální konec s Merkelovou a konec účasti CSU ve spolkové vládě.
A jak to dopadne?
    My v AfD jsme jako první ukazovali na důsledky masové imigrace a na problémy s tím spojené. CSU převzala naše témata, ale nemá odvahu ukončit koalici. Rozpad koalice to oddálilo. AfD bude mít na podzim ve volbách do parlamentů ve Wiesbadenu a Mnichově ty nejlepší výsledky. V Bavorsku průzkumy signalizují dvojciferné procento.
Čím vysvětlujete boom vaší strany?
     Máme oprávněné otázky, ty nevhodné. Jak má vypadat naše společnost? Kdo může vstoupit do našeho státu? Co daruje budoucnost Německu? Chceme, aby země ztratila svoji identitu v multikulturním mixu zelených levičáků nebo chceme německou kulturu? Jsme explicitní v pojmenování německých problémů: vnitřní bezpečnost, masová imigrace, paralelní společnost ve velkých městech jako je Berlín, kde se formují arabské klanové mafie, a v neposlední řadě, je islám kompatibilní našim hodnotám?
Jaké je DNA vaší strany?
    Usilujeme o Evropu národů, suverenita ve vnitřních otázkách a v monetární politice, a ne evropskounijní diktát. Chceme imigrační politiku odpovídající našim zájmům, zlepšení vnitřní bezpečnosti, prvky přímé demokracie a lidová hlasování a zahraniční politika v termínu realpolitik. Novou politiku rozvojové pomoci, která v dlouhém časovém horizontu zabrzdí masovou imigraci do Evropy.
V Evropě všechna levicová hnutí procházejí krizovým obdobím. Znamená to, že pravice zvítězí, nebo vůbec rozdíl mezi levicí a pravicí není dnes už smysluplný?
     Levicové síly jsou v propadu též z toho důvodu, že třída proletářů, jak jsme ji historicky znali, již neexistuje. Dál je tu též jistý mentální problém: vytvořila se levicová elita, která pohrdá těmi společensky neprivilegovanými. Objevuje se to obzvlášť v imigrační problematice. Obavy prostého občana, který má strach z této invaze z ekonomických, sociálních a kulturních důvodů, jsou levicí úplně ignorovány. Tito radikal-šik se domnívají, že jsou světoobčany a chtějí vnutit své krédo všem ostatním. Oponujeme jim, neboť národní demokratický stát je a zůstane principem politického řádu, víc než jakýkoliv jiný je schopen chránit vlastní občany.
V Itálii  se mluví o nebezpečí návratu třicátých let, co o tom soudíte?
    Podobné nesmysly jsou slyšet i v Německu. Situace ve dvacátých a třicátých  letech byla velmi odlišná od té dnešní. Národy po světové válce procházely krizí. Jednalo se o obrovské střety sociálního a ekonomického typu, které dnes nemohou nastoupit. Itálie i Německo mají solidní demokratický základ a nemají zapotřebí lekcí od hysterické levice.
Německo vede Evropskou unii, jaký smysl má euro-skeptická síla v Německu a jak vůbec k tomu došlo?
     Dnes je jasné víc než kdykoliv předtím, že euro je chybou. Ekonomicky silné národy jako Německo a Itálie a slabé národy jako Řecko a Portugalsko musí sdílet stejnou monetární politiku. Dlouhodobě něco takového nemůže dobře skončit. Před zavedením eura, Řecko devalvovalo vlastní měnu, aby dokázalo konkurovat na mezinárodním trhu kompetitivnějšími cenami, v eurozóně to není možné. Důsledky pozorujeme již dlouhé roky, ekonomická krize, vysoká nezaměstnanost především mladých, stále rostoucí podíl chudých. Z těchto důvodů se musí otevřít otázka existence eura. Je to charakteristický bod politiky AfD.
Jaké jsou chyby Německa a Merkelové ve vedení Evropy?
     Merkelová nebere v potaz zájmy a požadavky malých států jako je Maďarsko a Řecko. Ať už se jedná o euro nebo migrační politiku. Chová se jako by byla patriarchou EU. Merkelová ignoruje historické vazby, které jsou důležité, abychom pochopili sousední země. Ona je slonem v obchodu s porcelánem, a má ještě odvahu se divit tomu, co způsobila. Merkelová je časovanou bombou, je nebezpečná pro spolupráci evropských národů.  
Co Němci soudí o Salvinim, o jeho migrační politice a o nové italské vládě, která nehodlá respektovat kritéria Maastrichtu?
    Salviniho migrační politika je rozumná volba, něco podobného v AfD požadujeme již dávno. Italská politika poslala do Bruselu a kancléřství v Berlíně vykřičník.
Co soudíte o Macronovi, rakouském kancléři Kurzovi a maďarském Orbánovi?
   Macron je francouzská kopie Merkelové, se svojí politikou daleko nedojde. Kurz a Orbán jdou po cestě, která je též cestou AfD. Vlády ve Vídni a v Budapešti charakterizuje politika rozumu, vyznačují se bojem s masovou imigrací a islamizací. 
Zdálo se, že rozpad Evropské unie bude nesen vadnou společnou měnou euro, nebude to dřív důsledek imigrační politiky?
    Masová imigrace je principiálním problémem naší epochy a pravděpodobně důsledky ponesou i další generace. Ano vaší otázce, imigrace má potenciál zničit Evropu jako kontinent, který je hoden existence, se svojí variabilitou zemí, které jsou svobodné a suverénní. Brexit  nám ukázal, jak iracionální politikou byla dovedena důležitá země k tomu, aby vystoupila. Chceme Evropu národů, jak ji v minulosti chápal de Gaulle. Např. celní unii, která před Maastrichtem a Lisabonem tak dobře fungovala. Evropský superstát nesmí a nebude existovat. Nefungoval by, nebyl by na výši, neodpovídal by tradicím a mentalitám evropských národů Tuto ideu zplodili evropskounijní byrokrati, jako jsou Macron a Merkelová. 
Souhlasíte s protiruskými sankcemi?
   Tyto sankce nemají žádný smysl: nepoškodí jen ruskou ekonomiku, ale i italskou a německou. Rusko je pro nás velmi důležité. Nemůžeme si dovolit být s Moskvou permanentně na kordy. Sankce musí skončit co nejdříve a naše vztahy s Ruskem musí odpovídat principům realpolitik.  
Má NATO ještě smysl?
    AfD považuje NATO za obrannou alianci, která má i v dnešní globální politice smysl. Ale odmítáme tendence posledních let, transformaci v alianci intervencí po boku USA v zahraničněpolitických dobrodružstvích, jako např. v Afghánistánu.      


    


Žádné komentáře: