úterý 5. června 2018

kristus pacifismus

Co vůbec řekl Kristus?

Klaus Lelek v Journalistenwatch, a píše přesvědčivě. To že oficiální zpolitizované tzv. křesťanské církve v Evropě, až na výjimky, s Kristem nemají nic do činění, je jasné každému, kdo se vnoří do slov Písma. Jak praví sv. Augustin, bůh dal každému mozek na to, aby za slovy Písma hlas boží odhalil. Hanebná aféra před brněnským divadlem odkryla tuto pravdu. Faráře, teology a celou českou pravdulásku neuráží odporná scéna, uráží je představa, že se vůbec může někdo urazit.
     Obraz Krista antikřesťanská a konzumní Evropská unie, islamisti a islamizátoři ve farářských hábitech kompletně zfalšovali. Velká propast zeje mezi tím, co církev učí a čemu povrchní konzument jejich seancí věří a mezi slovy Písma. Kristus měl být bezpodmínečným pacifistou. Tento obraz Krista je produktem období studené války. Církví se zmocnili levičáci a v sedmdesátých letech vmanévrovali učení tenkrát blíž k populárnímu buddhismu a hinduismu. Dnes je to blízko islamizačnímu hip hopu.
     Antikřesťanský jed se nejdřív zrodil u protestantů a dnes ovládl i katolickou církev. V tažení za globálním náboženstvím, zmizel z některých kostelů kříž samotný. Globální církev spolu s polopedofilním obslužným personálem, věž kostela s křížem nepostrádají. 
      V Lukášově evangeliu se několikrát zmiňují meče. Evangelista nemyslí jejich překování do pluhů. Plášť se za meč vymění. Kristus věděl, že brzy zemře, a věděl, že malá skupina jeho přívrženců, bude čelit velkému protivenství. Pokud by ukřižovali všechny, pak by křesťanská myšlenka vůbec neměla šanci. Před zajetím řekl apoštolům (Luk.22,36-38): Kdo má měšec, vezmi jej, kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Oni mu řekli, jsou tu pane dva meče. Řekl: „To stačí“.
    Moderní farizejové budou omílat tvrzení, že Kristus nechtěl meče, proč potom doporučil apoštolům, vyměnit plášť za meč. Slovem „to stačí“ Kristus mínil, že dva meče k ubránění malé skupinky apoštolů jsou postačující. Dva meče jsou dostatečným prostředkem obrany a žádným prostředkem k dobývání území.
    Podle Janova evangelia, jedním z nositelů meče byl apoštol Petr, který při zatýkání Krista, usekl vojákovi ucho. Ježíš ho zastavil a ucho vojákovi uzdravil. Pokud by byl Kristus bezvýhradným pacifistou, jako např. Buddha, zakázal by generelně nošení mečů mezi svými přívrženci. V Janově evangeliu řekl Kristus Petrovi: „Strč meč do pochvy, musím vypít kalich hořkosti do dna“, nepřikázal odhození meče. Apoštol Petr byl vždy ozbrojeným apoštolem, v roce 33, v časech násilí a chaosu, bylo požívání meče k obraně nezbytností. 
    Pro současné dekadentní pseudoelity a schizoidní faráře je úplně nepředstavitelné, že Kristus byl úplně a nutně vsazen do tehdejší doby se vším všudy. Spal s apoštoly pod širým nebem, dva z nich drželi stráž, často vstupovali do polí, kde již bylo sklizeno, aby sbírali zbytky úrody. Nebyli to žádní změkčilci. Změkčilost hlásají a šiří evropskounijní politruci a polopedofilní kněží na svých seancích. Mezi kázáním na hoře, kde Kristus apeluje na mírumilovnou vstřícnost a nutností nenechat se zabít každým nenávistným idiotem, není žádný rozpor.
    Nemocné pseudokřesťanské evropskounijní hlavy si v Bibli dohledají, co jejich opileckému světovému náhledu odpovídá. Vlastně první šrám utrpěl pacifistický obraz Krista již v šedesátých letech, když se jistý Camilo Torres, otřesen sociální bídou v Kolumbii, přidal k prvnímu jihoamerickému gerilovému hnutí (ENL) a odešel do džungle. 
   Faráři a jejich evropskounijní pedofilní klaka by si měli číst v jiné pasáži Bible (Mat. 18,6): „Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těch nepatrných (dětí), kteří ve mně věří, pro toho by bylo lépe, kdyby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili do mořské hlubiny“.
    Neosvobodila svatá Jana z Arcu mečem Francii? Ke Kristovým stoupencům patřili též členové Hennochova společenství a Essenští, které Bible líčí jako učedníky Jana Křtitele. Kristus měl úzké kontakty k těmto skupinám. Existují historické důkazy, že  tyto skupiny se opevnily na pevnosti Massada a na život a na smrt bojovaly s Římany. Pacifismus v případě nutnosti, nebyl vlastní tomuto židovskému období.            


2 komentáře:

Unknown řekl(a)...

Wie schön! Nun werden meine texte nicht nur ins Niederländische,
sondern auch ins tschechische übersetzt. Das ist eine große Ehre für mich. Denn ich bin märischer Abstammung. Ein Vorfahre von mir Cyprian Lelek - aus Hultchin - Dolny Beschau - vertrat die tschechische Minderheit im ersten deutschen parlament in Frankfurt 1849

Einen lieben Gruß an die Autorin dieses Bloges

Klaus Lelek

LC řekl(a)...

Sehr Geehrte Herr Lelek, Ihre Worte sind eine große Ehre für mich. Ich muss mich außerdem dafür entschuldigen, dass Ich den Artikel ohne Ihre Zustimmung benutzt habe. Und nicht nur in diesem Fall. Ihre Gedanken sind sehr inspirierend und interessant und die Artikel tragen überzeugende Kraft der Meinung. Wirklich beeindruckend, ihr Ururgroßvater Hauptplatz in Dolní Benešov hat. Libor Číhal