středa 11. dubna 2018

ossis wessis

Ossis (pořád) tikají jinak

Pověřenec spolkové vlády pro bývalou NDR Christian Hirte se vyjádřil, že Ossis (východní Němci) jsou jiní než ti západní. Mají mít jiné sebevědomí, jiné kulturní kořeny a tradice. Sám z východního Německa, Hirte říká: „Nejen, že jsme si pokojnou revolucí vybojovali svobodu a demokracii, jsme též s Goethem a Schillerem zemí básníků a myslitelů. Oni nepocházeli z pozdě industrializovaných oblastí ruhrského uhlí“. 
    „Mezi východní a západní Evropou jsou hluboké kulturní rozdíly a linie prochází přímo Německem. Východní Němci mají blíž Středoevropanům a Východoevropanům než západním Němcům. Nahlížíme na spoustu věcí jinak, ale neznamená to, že jsme méně evropští.“
    Pověřenec se nesetkal se souhlasnou odezvou u vládnoucího klanu, ale jeho úvaha nepostrádá zajímavosti. Spíš to vypadá, že Východoevropané nazírají na Němce jako na monolit, ale neodpovídá to realitě. Čech je v Drážďanech jako doma, ve Frankfurtu jako na návštěvě u podivných sousedů. Východní Evropa nikdy žádným monolitem nebyla a je kulturně variabilnější než západoevropský blok unifikovaného myšlení a gest. 
Čtenář Gerhardt v ET. Vyrostli jsme na Lessingovi, Goethem, Schillerovi,..,ale též na Gorkém, Tolstém, Puškinovi, Adrzejewském. A to v hluboké brandenburské provincii. Jednou za měsíc jsme povinně přinesli 10 marek a celá třída povinně do divadla, na operu, činohru atd. Deset marek kdysi nebylo tak málo a rodiče často skřípali zuby. (Velká)kultura chtíc nechtíc nám vstoupila pod kůži. Po sjednocení se západem multikulti(pa)kultura. Puškin už neexistuje, o Andrzejewském nikdo nic neví, Goethe v nesmyslných inscenacích hochdotovaných tyátrů, k smrti nudný.
     Ossis jsou jediní v celé Evropě, kteří první rozpoznali islámské nebezpečí a denně demonstrují v německých městech proti temné islamizační politice Merkelové. Ossis rychle rozpoznali tlachání Wessis otvírající dveře diktatuře a jejich snahu zavřít východním Němcům definitivně hubu.  


Žádné komentáře: