neděle 8. dubna 2018

minimalismus bellman

Minimalizovat zbytečnost

Staňme se nezávislými, vyhlašme soukromý Czexit z evropskounijní zbytečnosti, pryč od nevkusných bruselských trpaslíků, demarkujme se co nejvíc od evropskounijního molocha a od jeho mrtvolného dechu. Osvoboďme se od zbytečných věci, kterými jsme pohlceni.
   Minimalizujme své hmotné nároky, abychom narostli v možnostech. A dokonce budeme very trendy, dnes je to cool a rajcovní. Přinese nám to harmonii, vyrovnanost a štěstí. Není to ovšem úplně nic nového, doporučovali to už Epiktetos a Zenon z Citia. Čím víc reagujeme na podněty materiálního světa, jsme jeho zajatci, probouzí se v nás strach a ubohá přání. Dnes jsme obklopeni evropskounijním světem a jeho strašidly, který nesnese srovnání s antickým, a jím probuzená přání, hrůza. Oprašme Epiktetovu myšlenku – bůh je v nás, jsme jeho dílo, můžeme být hodni našeho tvůrce. Učiňme první krok, privátní EU-exit s celou rodinou a bůh je na cestě do našeho bytu. Epiktetos radí demarkaci od EU a dál zdrženlivost. Nejlépe strava, která se nemusí vařit. Velmi dobrá rada, bude čas na zdokonalování minimalistického bytu nebo domečku u lesa.
       Dnes je super cool mít co nejméně věcí a nesrovnávat se se sousedy. Méně věcí a líp fungující neuronovou síť. Rozpočet má přebytky a psychika je v lepším stavu. Minimalismus a  jednoduchost jsou v jádru matematiky a znamenají totéž co elegantní. Příroda volí minimalistické postupy, paprsek mezi dvěma body minimalizuje čas nebo dráhu.
      Příkladem komplexního minimalistického řešení je město neobyčejné estetické síly Tel Aviv, už letiště působí nesrovnatelně zajímavějším dojmem než světová letištní monstra údajně moderní. V hotelovém pokoji vás překvapí komfortnost minimální plochy. Celý hotelový půdorys není moc velký, ale na vnitřním prostorovém řešení to není patrné a naopak to působí elegantně. Optimálně řešená síť ulic ve městě, členitá panoramatická nábřežní kolonáda, úžasná architektura Bauhausu ve vnitřním městě, Carmel, Zlatopolsky atd. Město dýchá půvabem středozemského města a elegancí minimalistických řešení moderního ducha. Minimalistická kavárna s terasou na rohu Shinken street, v pocitové rovině jste současně v café na Mendláku v Brně (Anda Amir Pinkerfeld pro níž architekt dům postavil byla z Brna), v Marseille před severoafrickou invazí a na terasa-café u divadla ve Zwickau než tam Merkelová nakvartýrovala 12 tisíc muslimů. Kavárna na rohu Shinken v TA je zhmotněním Bellmanova principu - minimální plocha v maximálním pocitovém prostoru.
      V USA se za chudou rodinu považují ti, jejichž kvartýr má méně než 247 kvadrátních metrů. Jejich chápání reality není dlouhodobě udržitelné, konečně se o tom píše v současné americké krásné literatuře i v ekonometrických studiích. Japonci mají větší smysl pro krásu a harmonii. Minimalisticky řešená zahrada na deseti metrech kvadrátních. Minimum věcí v bytě znamená klid v duši. Jeden japonský středověký filozof napsal, že i k bohu lze přistupovat minimalisticky. Stačí v okamžik smrti vyslovit slovo pane - velmi perspektivní typ minimalismu pro ČR. Teoretička minimalismu Japonka Kondó píše, že se musíme zbavit všech věcí, které nám nepřináší radost. Při každém nákupu se na prvním místě zamyslet, jestli nám to přinese štěstí. 
    Minimalismus neznamená, že se vzdáte majetku, ale přestáváte být sluhou svého komfortu. Klíčovou otázkou minimalismu – jak chápu život? Pokud jsou jasné cíle, pak každý nákup nás k nim buď přiblíží, nebo je vzdálí. Finanční expertka a minimalistka Emily Shatt:  Peníze vydávám jen na základní potřeby plus občasné uspokojení malých radostí a tím jsou mi drahé svíce a aromatické difusory. Finanční minimalisté ekonomizují své prostředky v dlouhodobé perspektivě. Umožní jim to kupovat dobré věci, ty totiž nebývají levnými.  Nedávat věcem větší význam než jim náleží a nesrovnávat svůj materiální život s druhými. Ignorujte typ pračky a rozměr toalety u sousedů a rychle dospějete k svým cílům.
    Emily Shattová říká, že její klienti, kterým radí, jsou překvapeni výhodami minimalismu, který jim rychle přinese zajímavé finanční plody. Začínají cítit, že mají svůj život pod kontrolou. Minimalistou se může stát každý v jakémkoliv věku, pokud je ochoten měnit zaběhnuté koleje svých návyků.

Žádné komentáře: