pátek 13. dubna 2018

konstantinopolis

Dnes stejně jako v 1204

Západní Evropa se tenkrát dopustila jednoho neomluvitelného zločinu proti historii a proti civilizační podstatě. Křižáci vedeni 100letým slepým benátským dóžetem Dandolem dobyli Konstantinopolis, oslabili Byzanc do té míry, že už nikdy nebyla schopna čelit barbarům z východu. Velká civilizace skončila. Důsledkem byl osmanský průlom do Evropy. 600 let trvalo než se podařilo Turky vytlačit z Evropy. 
   Historickým důsledkem obrovského civilizačního dosahu byla islámská unifikace Malé Asie, kolébka národů, tisíciletá kulturní a civilizační rozmanitost byla zlikvidována. Arménci, Pont, Kilikie, syrské národy, řecký etnos – buď byli zabiti, vyhnáni nebo se proměnili v mohamedánské Turky a vývoj se zastavil.
   Západoevropští ozbrojenci v loupení předčili barbary. Padlo město Konstantina Velikého. Po šedesáti letech, roku 1261, byzantský generál Alexios Stratigopoulos dobyl Konstantinopolis a Paleologovci se pokusili už neúspěšně zastavit Turky a obnovit velkou civilizaci.
      Byzantinci se v klíčový moment nemohli spolehnout na jeden ze svých pilířů - loďstvo - uzavřeli v roce 1187 dohodu s Benátkami o vzájemné pomoci a redukovali válečné loďstvo na minimum, a Benátčani je zradili. Benátské galéry se se západoevropskými křižáky na palubě objevily 23. června 1203 před městem, prorvali řetězy chránící vjezd do Zlatého rohu a město oblehli. 12. dubna 1204 Poly padlo. To co nedokázali Arabové, Avaři, Bulhaři dokázala zrada a podlost západní Evropy. Nejbohatší město doby plenili řady týdnů a většinu obyvatel zabili.    
    
    

Žádné komentáře: