čtvrtek 22. března 2018

kartago sarmat

Paralela

Historie se neopakuje anebo se opakuje neustále, záleží na úhlu pohledu. I když se neopakuje, finální fáze epoch se podobají, jen rychlost je jiná. Nedožít v kanálu před branami města. Šéfredaktor El Manifiesto Sertorio vidí přesvědčivou paralelu. Až tak přesvědčivou, že bychom vojáky místo do Litvy měli poslat na tržiště, aby monitorovali špionáž tamní velmoci a k desinformačnímu centru na Kavčích horách.  
    Již pojmenování ve španělštině evokuje mnohé z historie, dnes znamená sarmat ruskou raketu, která má až takovou kapacitu, že může osvobodit svět od amerického atomového jha. Nezávislá země dokázala vymyslet zbraň, která zesměšnila raketové systémy atlantických oligarchů. Extrémně rychlá a pohyblivá raketa s kybernetickými reflexy super bystré kočky, překoná všechny antibalistické americké systémy a spustí své detonace nad New Yorkem nebo San Franciskem, aniž systémy NATO něco zaregistrují. Poprvé od roku 1988 dosaženo nezbytné rovnováhy teroru. Spasibo Putine.
     Zabrzdí to agresivitu světové plutokracie. Sarmat zabezpečí ruskou nezávislost a zkonsoliduje multipolární svět. Euroasijský Heartland odrazí úder anglosaské talasokracie; Řím se postaví na nohy před Kartágem. Toto je důležitý bod ve zlatém řetězci vojenského a politického vzestupu Ruska – poslední naděje křesťanské civilizace – které v Osetii a v Sýrii jasně ukázalo finančním světovým mocnostem, že je duší světa a Historie nekončí.
    Na Internetu koluje skvělé foto ruské rakety, papoušci kolaborujících médií chrlí laviny slov proti moskevské hrozbě. Totalitární hanebnost médií nezná hranice v útočení na Rusko, nepřítele, který musí být zničen. Média dnes již s vulgární obhroublostí reinterpretují subtilní Brzezinského doktrínu. Atlantičtí štváči ztratili nervy, prezentovali jako agresívní manévry ruských stíhaček uzemnění amerického letadla v Baltiku. Nemusíte být expertem v geopolitice, abyste pochopili, kdo je v těchto vodách agresorem. Politika stranou, zaslouží si obdiv bravurnost ruských pilotů, jak je patrno na youtube.
     Sarmat je ledovou sprchou ve Washingtonu a též na oligarchie v Bruselu, Paříži a Berlíně. Přišel čas strhnout masku ďábelským fikcím, protinárodní architektura lži a podvodu musí zmizet, stejně jak neužitečné protiraketové štíty. NATO, Evropská unie  a ostatní instrumenty finanční moci budou zničeny ve válce – studené nebo horké – které přijdou, jako to bylo v Kartágu.
    Sarmat je vítězná loď Říma. Silně připomíná časy, kdy Římané začínali s válečným loďstvem, během roku vyvinuli vojenskou loď, která technicky předčila lodi Kartága. Kartágo oplývalo penězi a obrovským loďstvem, nakonec prohrálo. Chyběly mu instinktivní hodnoty a schopnost Římanů snášet utrpení a námahu. Kartaginci si cenili víc peněz a obchodu než svého státu, válčili pomocí galských, numidských a keltských žoldnéřů. Kartaginci obětovali bohům své vlastní děti, spalovali je v Baal Hamonových pecích zaživa. Nenáviděli tradiční vojenské struktury a aristokratické postupy, které reprezentoval Hanibal. Nepřipomíná vám to něco? Připomeňme: Moskva je třetím Římem.

Žádné komentáře: