úterý 16. ledna 2018

il giornale

Mezi námi a Afričany je nepřekonatelná propast

Hlavní článek první stránky v dnešním Il Giornale od Anna Bono. Nic rasistického, prostě a jasně, je to tak a žádný EU politruk a nohsledi v satelitních zemích s tím nic nenadělají.
Debatu o nějakých rasách bych přenechala akademikům, když pominu organizované  nahrazení populace, největším problémem je koexistence různých kultur. Bylo by užitečné si přečíst některé texty, které jsou v knihovnách pod zámkem, protože nejsou politicky korektní. Anna Bono je badatelkou na Turinské univerzitě, na katedře africká historie a instituce. Celý život se tím zabývá a rozumí tématu. Mezi Evropou a třetím světem, který imigranty exportuje, je propast. Propast mezi evropskou křesťanskou civilizací a zbytkem světa, nejen Afrikou. Univerzální a nescizitelná lidská práva, osobní svoboda, hodnota života – to je západní tradice. Jinde jsou práva vázána na status, na pohlaví, na věk atd., tedy tradice omezování osobní svobody. V Africe je to tribalismus, v Indii kasty, a vesměs inferiorita a vykořisťování ženy.
    Masová imigrace do Evropy a obzvlášť do Itálie neuspěje. Prvním krokem pro úspěšnou integraci je práce. V Itálii není budoucnost pro statisíce mladých cizinců. Nezaměstnanost mladých Italů se pohybuje kolem 40%. Každý rok emigrují tisíce mladých Italů.
    Osudem velké části mladých Afričanů a Asiatů jsou ilegální aktivity, práce na černo a veřejná asistence. Navíc Evropa prochází hlubokou krizí, kterou pro jednoduchost nazývám krizí identity. Dnes není vhodná chvíle k asimilování imigračních skupin, které zastávají jiné hodnoty a vize, velmi často negující ty  evropské.
   Problém je to na prvním místě ekonomický. Milion ilegálních imigrantů potřebuje obrovský asistenční aparát z veřejných prostředků a miliardy eur z národního rozpočtu. Není to udržitelná situace, italští občané se s tím nesmíří. 

Žádné komentáře: