pondělí 11. prosince 2017

soud francie

Soud (evropskounijní) francouzský..

Tribunál v Poitiers se 7. prosince vyslovil: 4 osoby shledány vinnými ze zločinu rasové diskriminace, kterou měly spáchat ve zločineckém spolčení, což je přitěžující okolnost. Rok podmíněně s dvouletou podmínkou, 5 let zbaveni občanských práv, pokuta 40000 eur. A zločin, který spáchali: před pěti lety mladíci organizace „Géneration identitaire“  pověsili na stavbu mešity v Poitiers tři vlajky. Jedna se jménem organizace etnických Francouzů, druhá s datem 732, připomínající vítězství Karla Martela nad arabskou invazí do Francie, na třetí vlajce požadavek na referendum o stavbě mešity a imigraci. Nic dalšího, žádné násilí. 
   Ten samý soud vynesl minulý týden rozsudek jednoroční basy za nedobrovolné zabití. Namazaný strojvůdce rychlíku zapomněl zastavit v Nevers, stanici projel velkou rychlostí, též dostal rok. Dva  militanti Greenpeace násilně pronikli do atomové elektrárny, ohrozili bezpečnost elektrárny, dostali dva měsíce. 
    Po tak vysokém trestu za projevení názoru, je legitimní otázkou, zda-li ve Francii (a v Evropské unii) vůbec svoboda mínění existuje. Kritizovat středověké náboženství je zakázáno. Pojem blasfemie už pomalu vymizel z běžného slovníku, ale dnes tento termín zpolitizované soudy znovu objevily.
     Čtenář novin Breiz-Info Hervé de GROMARD zprávu komentoval: Ve Francii se ve většině případů soudy nevysloví ve jménu lidu, ale ve jménu ideologie minoritní mocenské skupiny. Lid nemá možnost protestu. Kdo se proti této ideologii postaví, toho soudy smetou. Divoké násilné manifestace, které jsou provázeny těžkými destrukcemi v centrech měst, desítky raněných na straně pořádkových jednotek, lynčování před očima rodinných příslušníků...  a soudy s pachately se nekonečně vlečou a nakonec je soud shledá nevinnými.

Žádné komentáře: