úterý 12. prosince 2017

jeruzalem

Jeruzaléme, Jeruzaléme..

V základech Šalomounova Chrámu se nacházel „even štija“, kámen, který Svatý vrhl do prostoru a na něm byl založen svět. Nějak tak se to praví v Talmudu a není důvod tomu nevěřit. Dál se tam též praví, že Bůh hledí na národy zemí v naději, že se budou kát. Evropská unie s Palestinci by měli urychleně činit pokání a nesetrvávat v bezbožné zarputilosti. Jeruzalém je tisícileté hlavní město židovského národa a bude jím i v čase, kdy už po Evropské unii neštěkne ani pes. A samozřejmě ani po kašparech, kteří ji vedou.
   Natanjahu vysvětlil předevčírem evropskounijním politrukům, že mohou rychle učinit pokání a bude jim odpuštěno zlo, které spáchali. Brány modlitby nejsou vždy otevřeny, ale brány pokání vždy.
    Nekáli se a italská svazačka Mogherini byla trapně drzá. Prý se má se svojí žádostí o uznání Jeruzaléma obrátit jinam. Komisaři EU pro zahraničí jsou tradičně trapní a hloupí, začalo to zločinným Solanou (bombardoval jako generální tajemník NATO nevinný Bělehrad, zabil 3000 lidí včetně dětí, nikdy se nekál), baronkou Ashtonovou, která aplaudovala muslimským bratrům v Egyptě a jejich tmářské vládě. Mogherini kromě hloupostí ničím jiným netrpí, ale jak známo hloupost obvykle stojí na počátku velkého zla. Italka Natanjahovi řekla, že uznání Jeruzaléma USA považuje Evropská unie za vyhlášení války. Opravdu moudrá slova. 
   Netanjahu vysvětlil v Bruselu, k všeobecnému údivu tam přítomných, že Palestinci by na prvním místě měli uznat existenci židovského státu. To je jasné rozumně myslícím, kromě Palestinců a Evropskounijních politruků. V hovorech u piva je bruselská squadra dokonce schopna říci, že vznik židovského státu byla sama o sobě chyba. Pokud by všechny unijní země přenesly svá velvyslanectví do Jeruzaléma, otevřelo by to cestu ke skutečnému mírovému vyjednávání, ale tomu politruci moc nepřejí.
    Mogherini i další EU politici lamentují nad násilím, které Trumpovo uznání vyvolá, toto násilí je zcela minoritní ve srovnání s tím, které vyvolali oni otevřením hranic milionům muslimů a antižidovské nenávisti na cestě do Evropy.
     Ach to násilí, lamentují EU komisaři: v Teheránu organizované protesty proti Izraeli, v Ramallahu házelo několik desítek palestinských mladíků kameny na projíždějící auta s izraelskými vojáky. Nic mimořádného. Největší protesty vypukly v Berlíně, kde se na organizaci podílejí levičácké organizace. Podobně ve Francii. Za protesty stojí EU levičáci, nenávidí Izrael, Polsko, bílou rasu a evropské národy.  
     Dnes začíná osmidenní židovský svátek Hanuka. Tradičně metrový osmiramenný svícen stojí u Brandenburské brány v Berlíně a první svíce je zapálena právě zde. Svátek připomíná vítězství Makabejských nad syrskou armádou roku 164 před Kristem. V Berlíně již několik dní hoří židovské vlajky a konají se demonstrace volající po zničení židovského státu. S podporou vládnoucí berlínské levičácké luzy. Ta povolila demonstraci muslimů a levičáků, dnes u Brandenburské brány. Demonstrace povolena na stejnou hodinu, kdy je plánován slavnostní židovský akt.
    Merkelové trvalo dost dlouho než zaujala k palestinsko-levičácké demonstraci stanovisko. Klesl ji koutek u huby, má se za to, že v tom okamžiku lže. „Právní stát musí zasáhnout“, tedy právní stát v její interpretaci. Berlínská policie, jak se prokázalo, je prolezlá muslimskými klany a řízena levičáckými extrémisty. Právní stát v pojetí Angely Merkelové trpí nehorázné protižidovské kampaně a nepřímo je organizuje.
 

Žádné komentáře: