středa 15. listopadu 2017

euro zona federalismus

Euro po 18 letech

Skřípe to. V České republice, média a partaje posedlé evropskounijní ideologií, omílají obyvatelstvu pro-euro propagandu. Zaspaly dobu, nezaregistrovaly, že jejich deset let staré argumenty se ukázaly jako vadné. Ideologické pověry nesouvisející s ekonomií. Ideologické bláboly hlupáků mají být argumenty. Naštěstí intuice obyvatelstva je natolik silná, že tento unijní zmetek lid nepřijme.
    V Les journées de l'économie, šéf výzkumu bankovního konglomerátu Natixis a profesor ekonomie na Sorboně Patrick Artus, o euru fakta. 18 let od zavedení eura, jaká je bilance? Pokud se omezíme na ekonomickou analýzu, pak negativní. 
- prvním cílem monetární unifikace bylo vytvoření velkého integrovaného trhu zboží a služeb jako důsledku eliminace kurzového rizika; určitě, vzájemný obchod mezi zeměmi eurozóny je vysoký, ale v eurozóně se neobjevily velké firmy v perspektivních sektorech, které by směřovaly do budoucnosti a měly světový dosah;
- druhým centrálním cílem monetární unifikace: v důsledku eliminace kurzového rizika, umožnit z úspor financování efektivních investic kdekoliv v zemích eurozóny; bohužel mobilita kapitálu v eurozóně po krizi 2011 úplně zmizela;
- eurozóně chybí federalismus (transfer veřejných prostředků mezi zeměmi, silný společný rozpočet) a korekce rostoucí příjmové heterogenity jednotlivých zemí, která je důsledkem produktivní specializace a je umocněná eliminací kurzového rizika. Neexistuje mechanismus sladění konjunkturálních cyklů v zemích eura. Federalismus nelze nahradit diverzifikací aktiv zemí eurozóny, je totiž slabá, stejně jako toky privátního kapitálu, ty mají navíc pro-cyklový charakter.

Spojený trh eurozóny splnil očekávání?

    Byl zaznamenán nárůst obchodní výměny v eurozóně. Ale velké zklamání plynoucí z toho, že se v eurozóně neobjevily velké podniky v perspektivních sektorech, produktivní základna společného trhu se v tomto smyslu neprokázala  dostatečně efektivní, na rozdíl vnitřního trhu Číny.
    Ani další z cílů měnové unifikace se nenaplnil. Dík eliminaci kurzového rizika, by se předpokládaly eficientní investiční alokace úspor a mobilita kapitálu. K ničemu takovému nedošlo. Mobilita kapitálu úplně vymizela. Přebytky v německých a holandských úsporách nikdy nesměřují do zemí, které by to potřebovaly. Od zavedení eura, až do krizi v roce 2008, periferní země eurozóny financovaly svůj rozpočtový deficit a realitní bubliny vnějším zadlužováním. Nikdy rozumné investování.
     Monetární unifikace dala zemím prostor pro využití svých komparativních výhod. Tyto výhody byly různé, daná heterogenní produktivní specializace indukuje příjmovou úroveň. Při absenci federalismu vedou heterogenity produktivních specializací k rozdílným ekonomickým cyklům jednotlivých zemí. Neexistuje společný rozpočet, který by korigoval příjmové rozdíly a sladil ekonomické cykly.
   Údajně lze federalismus nahradit:
- diverzifikací aktiv. Ekonomie země, která je v recesi obdrží finanční prostředky
jiných zemí. Tyto toky jsou velmi slabé a nemají podle statistik žádnou variabilitu;
- toky privátního kapitálu; ovšem privátní kapitál má výrazně pro-cyklový charakter a ne kontra-cyklový. 
    Po 18 letech od zavedení eura lze konstatovat:
- i když  uvnitř zóny
narostla obchodní výměna, nepotencovalo to vznik opravdu perspektivních podniků;
- cirkulace kapitálu v eurozóně se roku 2011 zastavila, i před tím kapitál financoval  vesměs špatné investice;
- neexistuje účinný mechanismus redukce příjmové heterogenity jednotlivých zemí, neexistuje mechanismus korigující gapy ekonomických cyklů jednotlivých zemí. Diverzifikace úspor a privátní kapitálové toky jsou slabé a nemají sílu problém korigovat.           

         


Žádné komentáře: