úterý 7. listopadu 2017

aron demografie imigrace

Vygumují své národy z etnické civilizační mapy

Vládci Evropské unie vymažou svůj lid z mapy – zajímavá a přesvědčivá analýza od politického vědce Stefana Racowitza ve švýcarském Les Observateurs. Důvodem k tomu není pouze masová imigrace, tu je možné zabrzdit a mít pod kontrolou, ale především ideje a konání evropskounijních politiků, kteří mají masovou imigraci islámské populace v programu. Imigrace má nahradit demografické úbytky v Evropě.
   Jednání evropskounijních politiků a jejich nohsledů je diktováno politickou korektností, extrémně nebezpečnou a extrémistickou ideologií současného západu. Islamizace západní Evropy, programovaná a žádaná světovým islámem, znamená transformaci Evropské unie, akceptuje to velká většina politiků Evropské unie.
     Politický oportunismus zakazuje otevřít a diskutovat nebezpečí demografické reality evropských národů. Velká většina politické kasty, médií a justice, skrývá a minimalizuje příští dramata a tragédie, jejichž obětí budou a často již jsou Evropané. Extrémní množství  znásilnění a násilných útoků, nehledě na terorismus, který je teprve v počátcích.
    Demografické a sociální studie mluví jasně, během několika desetiletí, budou mít muslimové v některých zemích většinu. Etnická evropská rodina má v průměru méně než dvě děti, muslimské rodiny až osm dětí. Evropská unie se promění v kalifát. Jakým způsobem? Jednoduše ve volbách tak rozhodne většinová muslimská populace. Etničtí Evropané se promění v dhimmi, tj. občany druhé kategorie, kteří se budou muset podrobit zákonům islámského státu a platit speciální daň jizya. Populace, která se nepodrobí, bude vystavena represím, v muslimských zákonech to pojmenovávají Ahl adhdimma.
    Mnozí imigranti přišli a další k nám proudí, bez identity a bez dokumentů. Mnozí z nich jsou džihadisty, které do Evropy poslaly teroristické organizace. Evropskounijní politici, bez jakékoliv zodpovědnosti k bezpečnosti a ochraně  evropské civilizace, podporují instalování islamismu a likvidaci evropských etnik, našich náboženství a evropské civilizace.
   Německý specialista na islám, Mathias Rohe, prohlásil, že vytvoření paralelní justiční soustavy není důsledek globalizace. Jiný specialista na islám deklaroval, že multikulturalismus je trójským koněm islámského totalitarismu. Ve Wuppertalu, německém průmyslovém městě v Severním Porýní-Vestfálsku, existuje islámská salafistická policie, která patroluje ve městě a dozírá na dodržování islámských zákonů. Školí chodce, ať už je to v muslimských ulicích nebo jinde, o zákazu konzumace alkoholu, o zákazu pornografie a o nepovolené hudbě a doporučuje pravidelnou návštěvu mešity. Policie je salafistická, tento směr je proslulý odmítáním všeho západního, antidemokratický a jeho cílem je destrukce západní společnosti. Podle salafistů, demokracie je falešné usilování člověka protivit se vůli boha, je to jistá forma modloslužebnictví. Demokracie, rovnost ženy, svoboda myšlení atd. musí být odmítnuty a zavrženy.
   Azdan Ozoguzová, Němka tureckého původu, dnes ministryně federální vlády  a místopředsedkyně sociálních demokratů, odmítá existenci německé kultury a prohlašuje, že diverzita je pravou kulturou. Prohlásila, že není nutné, aby se imigranti asimilovali.
   V Británii již dávno existují islámské tribunály, je jich kolem stovky. Britské zákony jsou zesměšňovány,  mnohé antibritské organizace mohou existovat jenom proto, že tak rozhodla britská justice. V Bradfordu a Leicesteru, víc než polovina dětí jsou muslimové. Říká se Londonistan (francouzské tajné služby tak poprvé město pojmenovaly), ve městě islám prosperuje, všechno ostatní se vytrácí.
    Švédsko, velká oběť politickokorektní perverze a imigrace. Hlavní město světa v znásilňování (spolu s Lesothem). Před 40 lety rozhodl levičácký parlament o transformaci homogenní země do multikulturního paskvilu. Exponenciálně narostl počet brutálních znásilnění, 92% mají na svědomí imigranti. Švédské soudy, pod politickým diktátem, ukazují sympatie k pachatelům. Vesměs pachatele adekvátně nepotrestají – důvod zastavení stíhání zločinců: tvrzení pachatelů, že švédské ženy nebo dívky toužily po sexuálním styku s 6, 7 nebo dokonce 8 muži najednou. Švédští politici a média místo toho, aby zamezili zločinu, preferují obhajování zločinců. V hlavním švédském tisku se dočteme, že 8 Švédů na lodi znásilnilo mladou dívku, po čase vyvstala pravda o zločincích, sedm Somálců a jeden Iráčan. Žádný z nich neměl švédské občanství. Čtyři okamžitě soud propustil, dál se o případu nic neví, tisk mlčí.
    Co bude s Evropskou unií? Rozšifrujeme v idejích vlivného sunnitského islámisty  Yousoufa Qaradawi, spirituálního vůdce muslimských bratří. Je animátorem pořadu „šaria a život“ v muslimské televizi Al-Jazeera. „Dobudeme Evropu i Spojené státy. Ne mečem, ale vhodnou propagandistickou technikou (Dawa).“
   Jedním z hlavních viníků toho, co se dnes odehrává v Německu, je Merkelová. V 2015 pustila do země milion muslimů, občany vlastní země hodila přes palubu. Slíbila v budoucnosti každoročně přijmout půl milion imigrantů.
      Brilantní esejista a novinář z Figara Ivan Rioul, v roce 2016 publikoval knihu „Přijde občanská válka“. Nabádá Francouze k ostražitosti, zesměšňuje „rozumné soužití“ s islámskými zákony a angelismus etnických Francouzů. Objasňuje čtenáři, kolik imigračních krizí již zamlžila politická kasta a režimní intelektuálové v evropskounijních zemích. Explicitně ukazuje podporu politické kasty islamizačnímu projektu. V knize líčí somnambulismus a slepotu k odfrancouzštění země. Nabádá Francouze, aby se probudili, stávající dekadence může být zastavena občanskou mobilizací. Každý může jednat v perimetru svých možností. Raymond Aron: „Být občanem, znamená sdílet společný osud.“ 


Žádné komentáře: