neděle 29. října 2017

inteligence azie eunie

IQ minus a IQ plus

Psát o IQ a inteligenci vůbec, není v Evropské unii politicky korektní, domnívají se ve vynikajících bretaňských novinách Breizh-info, a aby se nezapomnělo na některé vědecké pravdy, přibližují je svým čtenářům. Prohlásit někoho blbým je rasistické, konečně, být blbým v dnešní Evropské unii není na závadu věci, pokud jste obratní v zacházení s nožem. Úspěšně a rychleji se společensky nastolíte, už to platí v Německu a ve Francii a brzo i ve východní Evropě se budeme radovat z tohoto antirasistického pokroku.
   Specialista v umělé inteligenci a zakladatel serveru „Doctissimo“ Laurent Alexandre: „Není to politicky korektní, ale je to tak. Existují lidé s menší kreativitou, méně chytří, ne transverzální. Budou mít velké potíže a je třeba jim pomoci. Musí se zlepšit školství. Ve Francii IQ dosahuje 98 (v ČR 100), v Singapuru 108. Rozdíl není jenom v genetice. Před časem bylo IQ  v Singapuru nižší než u nás. Průměrné IQ ve Francii stále klesá, zatímco v Azii exploduje. V éře umělé inteligence IQ nemůže být tabu.“
   V evropskounijní ideologii je IQ tabu z prostého důvodu – různé rasy a různá etnika dosahují různé úrovně IQ, od velmi nízké až po velmi vysokou. Unifikační perverze evropskounijních ideologů zde narazí na přirozené bariéry, které plynou z biologie. Jednoduše na východě Azie jsou lidé v průměru inteligentnější než v Evropě, a ti zase inteligentnější než v Africe a Arábii.
   Studie o IQ a intelektuálních rozdílech mezi etniky zpochybňují egalitaristické postuláty EU ideologie, a tedy jsou nebezpečné dnes vládnoucí kastě. Rozdíly v IQ nejsou podmíněny pouze geneticky, ovlivňují je podstatným způsobem i jiné faktory.

Fakta o IQ na nichž se shodne současná věda:

1. Test IQ měří inteligenci člověka. IQ je obzvlášť silně korelováno s indikátorem všeobecné kognitivní kapacity (tzv. faktor G), faktor G je společný všem formám lidské inteligence.
2. IQ test není zatížen kulturními rozdíly, lze ho tedy administrovat komukoliv na této planetě.
3. IQ je silně spřažen s řadou individuálních ukazatelů, jako je školní prospěch, úspěšnost v zaměstnání a s řadou dalších sociálních ukazatelů.
4. IQ je silněji vázáno na vrozené (genetické) předpoklady než na získané (environmentální) kvality. Odhady genetického vlivu se pohybují v intervalu 40% až 80%, většina specialistů se shodne na 60% (korelace 0.6). Podstatně slabší vliv na IQ má okolí v němž jedinec vyrůstá. Nesmíme ztotožňovat genetickou korelaci a korelací rodičovskou (přenos z rodičů). Pokud mají oba rodiče velmi vysoké nebo naopak velmi nízké IQ, pak se u dětí pozoruje jistý návrat k průměru. Pokud někdo prohlašuje, že genetické ovlivnění neexistuje, protiřečí to vědě.
5. Existují rozdíly v kognitivních schopnostech různých etnických skupin.
6. Ve východní Azii se průměrné IQ pohybuje mezi 105 a 110 body, v Evropě kolem 100, v Africe mezi 70 a 80. Etnickou skupinou s největším pozorovatelným průměrným IQ jsou Židé Aškenazy (Židé z východní a střední Evropy). Některé domorodé skupiny na zeměkouli vykazují IQ kolem 62 bodů.
7. Ve Spojených státech IQ Američanů evropského původu je kolem 100, u černošského obyvatelstva kolem 85 bodů.
8. Pokles průměrného francouzského IQ se částečně přikládá vlivu masové mimoevropské imigrace.
Breizh-info přeje hodně štěstí a trpělivost těm, kteří chtějí vyvrátit některý z výše uvedených osmi fakt o IQ.
       


Žádné komentáře: