úterý 17. října 2017

finis germania sieferle

Das Huhner-Volk

Z „Finis Germania“ Rolfa Petera Seiferleho. Novináře z nakladatelství Antaios, které knihu vydalo, museli na frankfurtském knižním veletrhu před lynčem ušlechtilých ()fašistů chránit policejní ozbrojenci. Kniha je bestsellerem, v žebříčku nejčtenějších knih se v Německu nesmí zmiňovat. Každý to ví, stejně jako, že vedle Fuhrera na fotu před retuší byl Rohm, kterého velcí předchůdci dnešních (anti)fašistů rozsápali za živa (i s širokou rodinou přítulných Kamaraden).
   Němci jsou Huhner Volk, sugeruje autor publiku, o tom ovšem mimo Německo nikdo nepochybuje. Bohužel pomalu je toto epitetum vlastní většině zemí v EU poddanství. Seiferle to mistrně napíše.
    Nietsche mluvil o stádu, jehož morálka je vlastní dnešnímu světu – měl před očima stádo ovcí, které pase jeden nebo více pastýřů. Popisu dnešního morálního řádu by spíš odpovídala jiná předloha – hejno slepic. Prvním symptomem hejna je být vždy připraven ke strachu a především k panice, před něčím, co i vzdáleně může připomínat lišku.
    Jenom Němce může napadnout termín, v stádních poměrech, kdy všechno je bez výjimky pojištěno: sociálně, zdravotně, pracovně - proti všemu možnému i nemožnému sichrováno – riziková společnost. Kde jinde člověk žije čím dál tím déle, kde jsou poměry stabilní až neměnné, kde je záchranka na místě po pár vteřinách, kde jinde jsou sítě všech možných záchran hustější než v této rizikové společnosti?
    Zbytky nejistoty jsou do té míry nesnesitelnější, do jaké jsou nepatrnější. Pokud se nepodaří ztotožnit jednotlivý případ se statistickým průměrem, pak zůstane vždy přítomným element strachu a jakéhokoliv demonstrace statistické bezpečnosti nemohou pomoci.          
    


Žádné komentáře: