neděle 24. září 2017

thilo sarrazin

Thilo Sarrazin v Míšni ve středu..

Ekonom, demograf, bývalý berlínský senátor, člen německé bankovní rady, než ho Merkelová vykopla a hlavně autor politických bestsellerů na něž stojí v Německu fronty. Ve středu v Míšni na velkém debatním večeru. Politika má odjakživa jistá pravidla, není to věda hrstky vyvolených a ani tyátr televizních vipek. Cíle, které prosazuje politika jsou jasně formulovatelné a přístupné chápání všech, kteří jsou ochotni se tím zabývat.
    Politika se dotýká každého, i těch, kteří se domnívají, že stojí mimo nebo jsou nad věcí. Sarrazinova síla spočívá právě v uchopení klíčových témat doby a odkrytí jejich důsledků a souvislostí. Režim Merkelové a spol. ho nenávidí, totiž politika v pojetí této kasty, politikou vlastně není, je to uzurpace práva na vládnutí. Politika na druhé straně má dvě zadání: identifikovat rozhodující témata doby a identifikovat nejlepší lidi, kteří se s nimi vypořádají. Sarrazin mluvil o německých tématech, ovšem mají platnost i pro německé evropskounijní provincie.
   Pro německou budoucnost nejsou rozhodující genderové otázky a debaty o klimatu, ale téma společné měny, imigranti a vzdělávání. Na počátku večera osvětlil Sarrazin otázku tzv. uprchlíků v Německu. Přicházejí z bezpečných zemí, z Turecka nebo Itálie a pochází většinou ze zemí, kde se zvedá průměrný věk obyvatel a konsekventně i porodnost. Nejsou to jen africké země, ale i Afghánistán, Sýrie, Irák atd. Masová imigrace do Evropy nic nevyřeší, Evropa musí mít chráněné hranice. Vláda nedělá nic pro omezení imigrace.
    Plánované sjednocení rodin znamená, že v příštích letech přijde do Německa 5 až 6 milionů rodinných příslušníků dnešních imigrantů. Znásilňování azylového zákona bude pokračovat. V této situaci se nabízí spousta oprávněných otázek, na které musí dát politika odpověď.
Potřebuje Německo imigraci z demografických důvodů?
   Nepotřebuje!
Může vůbec imigrace řešit demografické problémy?
   Imigrace kvalifikovaných lidí by byla pozitivní – všechno ostatní způsobí Německu ekonomické škody. Imigranti nemají vzdělání nebo jsou přímo analfabety. Zvládnout němčinu pro ně bude velmi obtížné. Pokud uvážíme, že velké procento imigrantů má kolem dvaceti let, pak se dá předpokládat, že kolem své třicítky dokončí školní vzdělávání a pak teprve se něčemu vyučí. Kolem 40 let by mohli být užiteční pro německý pracovní trh. Sarrazin je brilantním ekonomem a spočítal, že bez příchodu rodinných příslušníků, budou dnešní imigranti až do svého důchodu stát Německo cca bilion eur. 
Máme morální povinnost brát imigranty?
   Ne, nejsme zodpovědní za stav, který panuje v jiných zemích.
Máme povinnost pomáhat jiným zemím?
    Ano, ve vzdělávání lidí a výchově zodpovědné elity. Přistupuje k tomu ovšem vůle a píle obyvatelstva. Pokud nejsme schopni vychovat zodpovědné elity v Řecku, jak se to může podařit v Nigérii a Afghánistánu? Tvrzení, že důvody odchodu ze země se dají řešit odněkud odjinud, je zcela absurdní. Kdo něco takového tvrdí, klame sebe i jiné. Země kam se poslala rozvojová pomoc, se nikdy moc nerozvíjely. Z důvodu korupce.
    Facit: „Zvnějšku se nedá nikomu pomoci, musí se sám snažit. Musí se učit jak pracovat s vlastními zdroji.“  Každá země má možnost být stejně bohatá jako Německo. Bohatství přichází z hlav a lidí.
A až leninská otázka „Co dělat.“
    Povinností vlády je chránit vlastní lid. Evropské hranice musí být chráněny. Zákony musí být dodržovány. Azylové řízení může trvat až osm let. V tomto čase nemohou mít žadatelé nárok na sociální dávky stejné jako Němci. Pak jich přijde podstatně méně. Všichni imigranti musí být jednoznačně (otisk prstů) registrováni a odmítnutí žadatelé, až do svého odjezdu ze země, se musí zdržovat na přikázaném místě.
   V Německu se dnes zdržuje půl milionu imigrantů, kteří nemají právo na pobyt, musí posláni tam, odkud přišli. A pokud to některý neví, pak pomůže DNA analýza. Na otázku proč stále formálně zůstává členem SPD (vedení partaje ho chtělo vyloučit, ale členská základna to odmítla) řekl, že když v 1973 vstupoval do strany, jejím krédem byla mírová politika Williho Brandta a sociální spravedlnost, navíc je to vepsáno ve statutu strany. „Já jsem se nezměnil, proč bych měl vystupovat?“   

    

Žádné komentáře: