středa 2. srpna 2017

sssr eu bukovski

SSSR a Evropská unie

Vladimír Bukovski má nejvyšší kvalifikaci. V profesi, která už z EU vymizela, ale doufejme, že se vrátí. Evropskounijní ideologové eradikovali termín a jeho podstatu – hrdina. Všichni jsme v jejich pojetí stejné nuly. Bukovski, sovětský disident a spisovatel, se kdysi kvalifikoval. Podstatně víc než všichni ostatní z bývalých sovětských a dnes evropskounijní satelitů.
   Mohou být Bucephalovi vzdávány božské pocty (po jeho smrti), dotázal se Alexander v egyptské svatyni. Ne jako bohu, ale héroovi, zněla odpověď. Bukovskému podobně, ať se to zšedlým politrukům EU líbí nebo nelíbí. Jsou lidi a jsou lepší lidi a ti určují běh dějin a jsou ozdobou civilizace. Brusel je její černou dírou.

Vladimír Bukovski na TV Libertarien.

    SSSR a Evropské unie jsou si velmi blízké. SSSR byl ovládán 15 osobami, které se vzájemně jmenovaly a nikomu se nezodpovídaly. Podobně v EU, je ovládána 20 osobami, které se vzájemně vybraly, nikomu se nezodpovídají a jednají vesměs v utajení. Nemohou být propuštěni.
     EU má parlament. Dobrá. SSSR měl též parlament. Schvaloval rozhodnutí politbyra, podobně jako EU parlament. V EU parlamentu má řečník jednu, dvě minuty, aby něco řekl, což stejně nikdo neposlouchá. V EU je sto tisíc eurokratů s faramiózním příjmem. Pak další bonusy a privilegia, imunita atd. Ať udělají cokoliv nesmyslného, nikdo je nikdy nepropustí. Úplně stejné jako v SSSR režimu. SSSR byl stvořen diktaturou za pomocí ozbrojeného boje. EU možná bez přispění ozbrojeného boje, ale politickým a ekonomickým nátlakem. SSSR se rozpínal a rozpínal až do jistého momentu, a pak se začal rozpadat. Podobný proces pozorujeme v EU.
    SSSR nevytvořil žádnou novou historickou entitu, žádný sovětský člověk neexistoval. Stejně tak v EU chtějí vytvořit nového Evropana. Chtějí potlačit národní cítění a vytvořit multikulti komunitu. Po 73 letech vzniklo v SSSR víc etnických konfliktů než kdekoliv ve světě. Ambicí SSSR byla totální národní destrukce. O totéž usiluje Evropská unie. Brusel doufá, že zlikviduje národy. Korupce v SSSR od hlavy až k patě, úplně stejné jako v EU, kde kvete endemická korupce.
   Kdo je v opozici, je umlčen. V SSSR jsme měli gulag. Myslím si, že něco podobného existuje i v Evropské unii. Intelektuální gulag politické korektnosti. Pokud někdo vyjádří svobodný názor o rase, o člověku, o svobodě je ostrakizován. To je začátek gulagu a ztráta svobody.
    V SSSR se domnívali, že pouze federální stát zabrání válkám. EU hlásá úplně totéž. Jednoduše stejná ideologie a stejný systém. EU je starým sovětským modelem v západním světě. Po kolapsu EU, stejně jako po kolapsu SSSR, dojde k obrovským ekonomickým a etnickým problémům.
    Sovětský systém nebyl reformovatelným, stejně tak není Evropská unie. Existuje alternativa k bruselskému centru – nazývá se nezávislost a svoboda! 
       


Žádné komentáře: