pátek 14. července 2017

ulrich kutschera biolog

O svobodě názoru a rozumu v dnešním Německu..

Profesor Ulrich Kutschera, evoluční biolog a fyziolog ze Stanfordu, jeho přednášce v Marburgu na téma „evoluční teorie dnes“ zabránily ženštiny z vedení marburské univerzity. Profesor ve své knize Gender-paradoxon označil gender studie za pseudovědecké. Profesor v hovoru s kathnet o německé diskuzi na téma uprchlíci a genderová ideologie.
Profesore, jak je to vůbec s diskuzí v současném Německu?
   Bohužel to není dobré. Férové, otevřené diskuze, na něž jsme zvyklí v USA, zde nenajdeme. Zde se žije v úzkoprsém závistivém světě, kde nezávislé, originální a konstruktivní ideje nejsou žádoucí. Přizpůsobivá, servilní individua,  bez vlastního profilu, jsou oslavována a státem podporována. Tvořiví přírodovědci (obzvlášť biologové) vesměs nepatří k žádné politické lobby a jako odborníci nemají na pracovním trhu moc šancí. 
Byl jste pozván na univerzitu v Marburgu. Proč vůbec vaši protivníci proti vám  nevznesli vědecky fundované názory?       
   V březnu 2016, kdy jsem se zdržoval ve Stanfordu, mi jeden organizátor marburské konference elektronicky sdělil, že se ruší můj příspěvek na téma „evoluce“, z důvodů plánovaných studentských protestů proti mému vystoupení. Řekl jsem si, že se nenechám urážet od nějakých pseudovědeckých ideologů. Vzápětí došlo oficiální zrušení přednášky, které otevřeně prosadila ženská část univerzitního prezidia. Odůvodnili to tím, že můj příspěvek se netýká tématu. 
    Ve své knize o genderu jsem vědecky argumentoval a snažil se dokázat, že argumentace vědců o genderu jsou sociálně klonované a jsou nesmyslné. Univerzitní zástupkyně ideologie „žena je úplně totéž co muž“ nemají proti mně  žádné argumenty, a tak mě diskreditují jako nepřítele žen a vydávají za pravicového radikála. Je to nesmysl (viz moje ocenění umělkyně a bioložky Marie Sibylla Merianové).
Je v Německu možné vyslovit svobodný názor na imigrační otázku?
    Není. Kdo zmíní holá fakta, např. že 90% příchozích jsou mladí muži z arabských a afrických zemí, je denuncován jako pravicový radikál. Podle genderové teologie je pohlaví sociálním konstruktem, evoluční biologie je ignorována.  V genderovém Německu nemají být mezi mužem a ženou žádné evolučně podmíněné rozdíly, mluví pohlavně neutrálně i o imigrantech (příchozí). 
   Otázky, jako kdo ochraňuje ženy a děti, které mladí muži opustili, nesmí být vysloveny. Skutečnost, že rozmnožovat se mohou pouze ženy a muži, z hlediska reprodukční biologie jsou zdrojem variability, není německým politikům (vesměs bezdětní) známá.
Nemají na tom podíl média, od veřejných až po „nezávislé“ noviny?
   Bohužel téměř všechna německá média jsou zglajchšaltovaná. Prostému Němci se předkládá realitě vzdálený sen. Skutečné problémy, které vznikají z obrovského převisu mladých mužů v produktivním věku (destabilizace až kolaps), jsou smeteny ze stolu. Ženské kvóty, kterými všude jinde operují genderoví ideologové, při masové imigraci zapomněli zohlednit.  Obrovský převis mužů v jisté věkové kohortě znamená na prvním místě újmu pro ženy. Při přijímání imigrantů musí být zachovaná pohlavní (i děti) vyváženost.
Pracujete v USA, odlišuje se úroveň veřejné a vědecké diskuze od Německa?   
   V USA existuje demokratická a veřejná diskuze, v Německu něco takového chybí. Např. ve FoxNews Tucker Carlson (Tucker Carlson tonight), v jeho pořadu jsou vyváženě přítomné všechny názorové strany. Dovedete si představit, že by v německé televizi ARD moderátoři bez podlých poznámek a objektivně prezentovali názory AfD. V politickokorektním genderovém Německu s jeho salámovou kulturou nemyslitelné. 


Žádné komentáře: