pátek 31. března 2017

evropa konec sieferle

Evropa finis

Jurgen Fritz recenzuje na svém blogu knihu Rolfa Petera Sieferle. Opičí ráj aneb na cestě ke tribální společnosti a Germania finis. Evropa bude zaplavena bezprecedentní migrační vlnou, miliony jsou již na cestě. Sociální stát všude v EU brzo zbankrotuje. Společnost, která není schopna rozlišit mezi svými hodnotami a antihodnotami vetřelců se normatívně přežila. Poslední knihy zesnulého Rolf Peter Sieferle, velkého myslitele, společenského kritika, poradce vlády atd. - Finis Germania a Německo opičí ráj  mají širší platnost.
Evropská situace
   Africké obyvatelstvo narůstá ročně 3% tempem, tj. 30 milionů ročně. Miliony z nich se vydaly na pochod do Evropy. Z konservativních migračních odhadů (0.3% migrace ročně) vyplývá, že během jedné generace přijde do Evropy 100 milionů Afričanů, k tomu další miliony z Blízkého východu. Dnes čeká v Libyi milion Afričanů na své místo na lodi. Evropa nemůže spoléhat na kooperativní přístup severoafrických zemí. Evropská situace je výjimečná, žádná jiná vyspělá země (blok zemí) nečelí tak urgentní imigrační hrozbě. Situace se podobá pozdní antice, kdy masové vlny vetřelců způsobily zánik římského světa.  
Evropa atraktivní
  Proč miliony míří právě do Evropy? Je zde blahobyt a bezpečnost, excelentní zdravotní a sociální systém a navíc zadarmo. Hustá sociální síť, no prostě přímo opičí ráj. Proč uspěla Evropa a tak radikálně vylepšila svoji civilizační úroveň a dospěla k tak vysokým standardům? Sieferle vidí důvod v třech klíčových faktorech: 1. technicko-industriální, 2. kulturně-mentální a 3. politicko-institucionální.
    Industriální společnost, která povstala v Evropě, našla pokračovatele v evropských koloniích (USA, Kanadě, Austrálii), v Asii v Japonsku, Číně, Korei.  Proč ne ostatní?
   Ostatní země byly méně úspěšné. Např. v Osmanské říši se industrializace zdařila jen v Izraeli, v důsledku židovské emigrace z Evropy – je to sám o sobě důkaz, že pokrok má co do činění s mentálními danostmi. Úspěšná industrializace potřebuje historické, kulturní a institucionální předpoklady. Evidentně je snadnější se v Libyi nalodit a odjet do Evropy než budovat ve své zemi industriální společnost. 
   Technologický transfer je snadný, instituční transfer obtížný, transfer kulturně-mentální prakticky není  možný.
Národní stát je motorem
   Předpokladem evropského pokroku bylo překonání tribální struktury v novověku. Elementárním předpokladem industrializace v 19. století byl národní stát. Umožnil vznik homogenních entitám – národ, státní území a struktura státní moci. Národní stát eliminoval panství kmene, klanu, velkých rodin, klientelistických skupin atd.
Národní stát jako právní stát: stejná práva všech občanů
   Národní stát sjednocuje infrastrukturu: měnu, právo, jazyk, správu, dopravu, občanství. K efektivní funkčnosti státní infrastruktury je nezbytná státně strukturovaná administrativa aplikující státní racionalitu.
   V 18. století neexistovalo moc etnicky homogenních národů, koncept však měl neobyčejnou přitažlivost. Národní stát oplývá nadtribálními aspekty. Jedním z těchto aspektů je vzájemná loajálnost mezi státem a občany.
Diskreditace národního státu
   Po excesích německého státu evropské elity v druhé polovině dvacátého století začaly zpochybňovat filozofii národního státu a akcentovat universalistická pojetí. Národní stát a nacionalismus (i rozumný) se octly v nemilosti. A konsekventně pokud lid A, B, C se neliší, k čemu státní hranice.    
Sociální stát možný pouze v národním státu
    V minulosti v evropských státech obce měly povinností starat se o chudé. V 19. století, v období industrializace přejímal tuto funkci stát. Sociální stát byl inkluzívní ke svým občanům a exkluzívní k ne-občanům. Současné oficiální ideologie podsouvají sociálnímu státu univerzální spravedlnost. Pokud sociální stát převezme filozofii humanitárního universalismu (lidská práva), pak samozřejmě realizace sociálního státu jako takového není možná. Universalistické rozdělování socialistického typu by muselo být založeno na  ideologii světového státu. A reálně něco takového není možné. Tedy sociální stát se musí otevřít každému kdo přijde. Důsledkem bude rychlé zničení sociálního státu.  
Liberální řešení
   Stát plně opustí své sociální poslání, vrátí se tam, kde byly USA v 19. století. To samozřejmě není zájmem nižších společenských tříd.
Masová imigrace a kulturní kapitál
   S masovou imigrací přináší imigranti neúspěch svých společností. Ve svých vlastních zemích nevytvořili kulturní a institucionální předpoklady lepšího života a ty jako takové jsou jim cizí. Z vulgárně ekonomického hlediska jsou imigranti v Německu (Evropě) nezbytní z demografických důvodů jako pracovní síla. Tyto úvahy pomíjí fakt, že ekonomický rozvoj ovlivňují podstatným způsobem jiné nemateriální faktory jako je kulturní kapitál. Kulturní kapitál jednoznačně vyplývá ze skupinové identifikace: právní vědomí, fér-plej, vyloučení násilí, individualismus, svoboda projevu, pracovní étos, otevřenost, schopnost a kapacita vzdělávat se. Tyto faktory determinují úspěšnost rozvinutých zemí. Imigranti u Afriky a Blízkého východy je nepřináší.
   Jedním z klíčových elementů kulturního kapitálu je důvěra. Míra důvěry je mírou civilizačního stupně a efektivity. 67% Dánů odpovídá, že důvěřují většině lidí, a pouze 3% Brazilců má tento stupeň důvěry.
Zničení kulturního kapitálu
   Masová imigrace a multikulti společnost přivodí zničení kulturního kapitálu – společnost se pomalu transformuje v tribální společenství. Vzájemná důvěra a právní stát zmizí. Tribální společnost (a to lze pozorovat v evropských městech) má svoji vlastní dynamiku a hierarchii. Pro občana, který není členem klanu nebo kmene a spoléhá se na právní stát to má fatální důsledky.
   Tento evoluční proces je procesem sebezničení industriální společnosti. V jisté kulturní konstelaci se zrodila úspěšná industriální a moderní společnost, která dala vzniku humanitnímu universalismu, který ji zpětně zničí, není schopen zabrzdit příliv jiných kultur.
    Společnost, která není schopna rozlišit mezi sebou a silami, které ji zničí, žije nad své mravní poměry. V normativním smyslu je překonaná. Relativizováním zničí vlastní kulturní identitu, která je předpokladem efektivního fungování. Je na konci.
Důvody sebezničení
  V Evropě se pojem egalitarismus stal fetišem. Produkuje utopii totální materiální rovnosti. Nerovnosti jsou nepřirozené. V konfrontaci s bídou a útlakem není potřeba lidský reflex. Tedy konsekventně „imigranti vítáni“ a povinně všichni v Evropě. Všichni imigranti mají právo na sociální podporu. Média každou pochybu o egalitarismu označí jako rasistickou.
Křehký stát
   Většina lidí v Evropě se domnívá, že právní a sociální stát je něco samozřejmého. Není to pravda, Evropané to pochopí až tyto pojmy přestanou v realitě existovat. Možná to má vyšší historický smysl jako varování pro ostatní industriální civilizace jako je Čína, kde najdou poslední Evropané útočiště. Mnozí Evropané se domnívají, že se harmonicky rozplynou v příštím nadnárodě. Nebude tomu tak. Islámské pojetí civilizace jim nedovolí, aby unikli. Nakonec čeká Evropu kataklyzma, které pohltí všechny.


Žádné komentáře: