pondělí 13. února 2017

brusel lucemburk komedie

Pryč odtud..

Nejvyšší čas prchnout z EU smradu, jinak hrozí to nejhorší. Vloni zesnulý předseda amerického nejvyššího soudu Scalia kdysi řekl: „Blb oblékne talár a myslí si, že je soudcem nebo prokurátorem“, zesnulý soudce měl na mysli Evropský soud. Měl pravdu.
   Z Bruselu a Lucemburku se kromě hloupostí, navíc velmi nebezpečných, nedá nic čekat. Generálním prokurátorem Evropského soudu je Ital - Mengozzi. Výrok tohoto génia: „Hrozí-li komukoliv v jeho zemi mučení, jsou zastupitelské orgány zemí EU povinny mu vydat vízum a povolit vstup do EU zemí“.
   Belgický soud se v záležitosti Syřana, kterému v Sýrii belgická ambasáda odmítla vydat vízum, obrátil na Evropský soud a jeho prokurátor Mengozzi naznal, že ambasáda postupovala protiprávně. S velkou pravděpodobností se „soudci“ Evropského soudu budou řídit Mengozziho výrokem. Počínání ambasády prý odporuje chartě EU, článek 4.
    Prokurátorovi Mengozzimu nejde o mučení ani o evropské hodnoty, je jednoduše veden egoismem a mafiozním charakterem patrným u většiny italských politiků – imigranti z Afriky se musí automaticky přesměrovat do EU zemí mimo Itálii, všechny prostředky, které vedou k tomuto cíli jsou dobré. Od tlachů o solidaritě, anulování finančních dotací pro země odmítající přijímat imigranty z Itálie až po Evropský soud. 
     Podvod za podvodem. Charta nemá charakter evropské ústavy - když francouzský lid v referendu odmítl evropskou ústavu, bruselští byrokrati a jejich národní přisluhovači naznali, že nejde o ústavu, ale o dokument nižší síly a na schválení stačí národní parlamenty (francouzský..). Právo na azyl je ústavní právo zakotvené v ústavách jednotlivých členských zemí EU a jen jejich orgány mohou rozhodnout, komu se přidělí a ne individua v evropskounijních talaréch, která se považují za soudce.
    Právo azylu je od nepaměti považováno za primární výsadu suveréna a tím je lid, platí zde slova Johna Locka: „Lid má nezcizitelnou suverenitu, která nemůže být nikomu předána“.
    Pokud se Evropský soud bude řídit doporučením „prokurátora“ Mengozziho, důsledky pro členské země budou katastrofické. Všem Syřanům, Nigerijcům atd. plus všem zlodějům v Maroku, drogovým dealerům v Kolumbii a pedofilům na Filipínách podle evropskounijní interpretace hrozí mučení – mají právo si zvolit EU zemi kam poletí, letenka gratis a akomodační náklady na další život hradí dotyčná země.
    Tyátr zvaný Evropská unie má další díl, live-show-komedie pro diváky mimo Evropu, skutečně se musí dobře bavit.    


Žádné komentáře: