středa 19. října 2016

bismarck papandreu

Psi jdou za tím, kdo je krmí /Otto von Bismarck/

Píše ve velmi čtených řeckých novinách nečekané kvality Dimokratia Alkibiadis Kefalas. V devadesátých letech a na počátku nového tisíciletí byl sen zelených (Pasok, Papandreovi socialisti) a modrých (Karamanlisova Nea demokratia) mít daču někde na jihu Francie, mimo to ovšem i loft v Paříži, Londýně nebo Bruselu, aby studující děti měli kde bydlet nebo pro případné víkendové relaxace.
   Velkorysé gratis lety pro partajní výbory, politiky, přátele a přítelkyně, dolce vita a tyrkysová realita skutečností. V Provence ve vilách a za nákupy a v médiích papouškovali  novináři o tom, jak se berou za lid a za chudé. Nově zrození bohatí z rodu partajních politruků působili imigrační tsunami na Cote d’azur. V životě je ovšem úspěch vždy efemérní  a tak i pro zelenomodré vládce.
   Dnes modří nebo zelení ve Francii mohou svědčit z první ruky o tom, jak se tam barvy rychle mění. První si mohli všimnout, že závoj a burka se neobjevovaly jen v chudých oblastech. Francouzská uzenářství se pomalu proměnila v halal kšefty. Kavárny přestaly nabízet alkohol a zmizela i tradiční šunka s máslem z místních bister. Všechno se proměnilo v halal.
   Poslední roky přišli do Francie miliony muslimů z Blízkého východu a severní Afriky. Úplně změnily populační strukturu země, kulturu, tradice a francouzskou fyziognomii. Nejen ve městech, ale i na venkově. Nikdo neví, kolik muslimů ve Francii vůbec žije. Jejich počet přesahuje 15 milionů. V ideologii politické korektnosti se ovšem nedovoluje uvádět podobné statistiky.  
   Není v žádném případě náhodné, že z průzkumu nedělního Le Journal de Dimanche vyplývá,  že  88% Francouzů si přeje opustit Evropskou unii. Hlubší průzkum amerického Pew Research Institute udává, že 61% Francouzů nahlíží negativně na Evropskou unii. Po Brexitu a legitimizaci muslimského osídlování Francie občané Evropy pochopili, že program Evropské unie není nic jiného než snaha zhlouplých yuppies, politiků a byrokratů zmocnit se moci a realizovat německý nacistický sen, a to s požehnáním německých mocných a parazitního bankovního systému. Koncentrovat do Německa veškeré evropské bohatství. Na rozdíl od zmíněných profitujících vrstev a Němců, evropští občané začínají rozumět současným i příštím ekonomickým potížím, nezaměstnanosti, transferu výroby do Číny, příští chudobě, zruinování národního kulturního bohatství, zničení národní identity a invazi islámu do jejich života. Masová přítomnost muslimů zapříčiní dramatické snížení životní úrovně a nárůst bídy materiální i duchovní.
   Soumrak francouzské kultury po invazi prorokova vojska placeného penězi Saudské Arábie a Kataru. Mnozí si kladou otázku „co bude zítra?“, jak prchnout z reality. Jedno je jisté: Dobře placené hordy zelenomodrých (Pasok, Nea Demokratia) i těch ze Syrizy, kteří zradili vlast cizím predátorům budou poslední, kteří vystoupí z evropskounijního blázince.
    Otázkou, kterou se brzo budeme muset zabývat, jak dlouho si budou zelenomodří paraziti
ve svém orwellovském snu vychutnávat naše bohatství. Instituce a mafie, jimž zaprodali svoji duši a svou vlast, mají vše dobře zapsáno ve svých účetních knihách a brzo  budou vyžadovat vše zpět i s lichvářským úrokem.  
     
  


Žádné komentáře: