pondělí 19. září 2016

dezintegrace unie

Konec status quo – dezintegrujme Evropu

   Michal Santi v Tribune de Geneve. Evropskounijní konstrukce spočívá na čtyřech svobodách: neomezený pohyb kapitálu, pracovní síly, služeb a zboží. Předpokládá se konkurence a minimální kontrola privátního sektoru – podle neoliberálního dogmatu z toho vyplyne ekonomická rovnováha.
   Unie je postavená na doktríně, podle které  kapitál a práce se přesouvají do produktivnějších oblastí. Působením trhu se zboží a služby lépe prodají v bohatší oblasti. Tyto čtyři svobody jsou příčinou spekulativních bublin, predátorského typu investování, nadměrného rizika bankovního systému: vůbec není možné klasifikovat rizika jednotlivých investičních oblastí. 
   Neoklasické dogma pohrdlivě nahlíží na stabilizující roli státu v džungli právních norem vymyšlených unijní technokracií.  Tento schizofrenní svět uzákoňuje absolutní právo privátního sektoru na obohacení. Přitom veřejný sektor je paralyzován – ne přerozdělovat, méně danit a tedy víc se zadlužovat. Tato asymetrie vede k polarizaci bohatství.
    Čtyři dogmata svobody vytvořila prosperující monstrum Německo na úkor obětovaných jako je Řecko. Stručně řečeno, v euro zóně je buď moc svobod anebo příliš málo. Německo odmítne  automatický transfer peněz, aby ulehčilo státům v ekonomické nerovnováze, Evropská unie se tedy musí rozložit, je v tom vitální zájem periferních zemí. Dezintegrace je preferovaná před status quo.

Žádné komentáře: