středa 13. července 2016

imigrace mocensky kartel

Přechod

Přejít přes velkou řeku je podle Knihy změn špatné i dobré, jak pro koho. Přechod do  tmy, kam nás vleče Evropská unie a její mocenskomediální aparát nebude pro Evropany dobrý. I politruci a poskoci toho všeho nakonec zapláčí. Jen pár Barrosů a Junckerů bude odměněno lukrativními posty třeba na Bahamách. Zabývá se tím v poutavé eseji německý informační server   pi-news.net.
  Po prvních agresivních a hysterických reakcích ze strany unijních politruků na Brexit  mají nyní pouze následující možnost: Ještě víc otevřít brány masové imigraci, bezvízovým vstupům do Evropy a všem dalším nesmyslům kolem zachraňování eura. Odvést pozornost nespokojených Evropanů jiným směrem. Rychle dospět do betonové propasti, odkud nebude úniku. Být rychlejší v svazujících unijních nesmyslech než bude veřejné mínění. 

Globální nesmysly

   Jde o politické a hospodářské zájmy v užším smyslu, které určují jednání národům nepřátelské pseudoelity a jejích pomocníků. Slepě realizovat utopický světový názor. Globální, ničím neomezený pohyb zboží, služeb, kapitálu, konzumentů a pracovní síly je centrálním dogmatem, které povýšili do civilizační samozřejmosti. Národní hranice a národy samotné jim vadí.  Unijním zaklínadlem je otevřenost světu, pestrost, podivná tolerance, unií deformovaná lidská práva, nekontrolovatelná imigrace a právo na stěhování národů, které dostalo i sakrální výrazivo instalací imigrantské lodi v kolínském Dómu. Po silvestrovské noci působí toto zbožštění  přímo trapně.  
  Pro Evropu znamená tento mix ideologického jednokolejného myšlení, pokryteckého materialismu, dekadence a zatemnění mozku proměnu  v africko-orientální prostor. Jsme teprve na začátku stěhování národů, stále je tu dost místa. Eufemicky se mluví o no-go-area, o problémových čtvrtích –  rozsah takových oblastí není definován, bývalá diplomatická čtvrt  v Bonnu, Bad Godesberg, by o tom mohla vypovídat.

Subjekt dějin

   Nikdo by si neměl dělat iluze: politicko-hospodářský kartel je pevně rozhodnut, Eurabia projekt bude. Mix Evropy a Blízkého východu, prosadí to i kdyby to měl být poslední hřebík  v unijní rakvi.  Raison d´etat tohoto degenerovaného společenství je pouze jeden: likvidace evropských národů jako subjektů dějin.
  Kdo pochybuje nebo přímo tyto reakční argumenty odmítá, kdo se domnívá, že národy a národní státy mají právo na sebeurčení, že jsou základem demokracie, že mnohonárodní státy jsou mnohokonfliktní - je denunciován. Totalitárněutopistická ideologie mocenských elit a jejich přívrženců v něm nevidí pouze politického protivníka, který by se měl přesvědčit, ale ztělesněné Zlo. To je pozadí spojenectví mezi póvlem a pseudoelitami, spojenectví rudé SA(ntify) a zelených, levicových, liberálních, křesťanských a sociálnědemokratických politiků.

Islám

  Co zajímá levičáky a pseudoelity na islámu, je jeho archaická agresivita, kterou převálcuje vše, co stojí v cestě. Lepší beranidlo, které zničí pokročilé evropské společnosti by se obtížně hledalo. Osmašedesátníci schopní proměnit i Toskánu v pustinu chtějí vzít na palubu kosmické lodi mimozemské těleso a vrhnout na planetu. Zákonnost ve státě taje jako sníh na slunci. Na ty, kteří nesouhlasí, se chystá nová (ne)zákonnost. Tento stát nedokáže odsunout osobního strážce Usamy bin Ladina a pachatele sexuálních zločinů z kolínského nádraží postavit před soud. Mocenskomediální kartel nastolil atmosféru denunciování a zastrašování opozice. Pokud se tento proces, který je organicky spojen s masovou imigrací  nezastaví, pak demokracie a zákonnost zůstanou pouhou fasádou a na troskách evropské civilizace vyroste brutální diktatura.
   Oficiální multikulti pestrost od mateřských škol po domovy důchodců nabrala orwelovské dimenze. Jak mohla kancléřka tak klesnout, že žádá orientální imigranty o respekt k německým stravovacím zvyklostem.

Umírající planeta

  U mediálních poskoků a univerzitních ideologických producentů je jasné, za co jsou zaplaceni, ale je absolutně vyloučené, aby  ti inteligentnější v mocenském klanu neviděli následky masové imigrace pro sociální a zdravotní systém, pro vnitřní bezpečnost státu.
   Z astronomie je znám jev tzv. umírající planety. V důsledku expanze mají vnější plynné vrstvy extrémně nízkou hustotu a jsou slabě ovlivnitelné gravitací ostatních hvězd. Vznikne silný hvězdný vítr a vnější plynné vrstvy se úplně rozplynou. Centrum rudého obra ovládnou nekontrolovatelné fúzní procesy až nakonec exploduje jako supernova. Školená ve fyzice to Merkelová snad ví.

Žádné komentáře: