středa 6. července 2016

foissac paleolit

Nález

V jeskyni Foissac v Aveyronu ve Francii se našla soška stará 20000 let, vyrytá pazourkem do bizoní kosti. Jeskyně Foissac byla po pětitisíci letech bez přítomnosti člověka  znovuobjevená v r. 1958 místními skauty. Od té doby se stala opravdovou pokladnicí paleolitických pokladů.
Nedávno objevená soška je obzvlášť překvapující stopou minulosti. Umělci paleolitu jednoznačně upřednostňovali zobrazování zvířat. Velmi málo podobných nálezů lze na světě najít, navíc v tak zachovalém stavu, navzdor vodě a desítkám tisícům let.  Archeologové prováděli běžnou zimní údržbu, kdy je jeskyně veřejnosti nepřístupná. Shromažďovali předměty, které běžně přináší podzemní řeka a poklad se objevil. Soška velká několik desítek centimetrů, žena nese v náručí dítě. Připomíná to Madonu s dítětem. Soška je perfektně konzervována,  struktura řezů je velmi komplikovaná,  bude zajímavé simulovat umělcův záměr v technikách počítačových softwarů. Doba vzniku 15000 až 20000 let, paleolitická technika rytí. Dřívější uhlíková datace jeskynního prostoru, kde se soška našla, udávala 20000 let.
   Paleolitická Evropa zná podobné nálezy v Německu (žena na lví hlavě), Věstonickou Venuši, Ženu s kapucí (fragment tváře ze slonoviny). Objev ve Froissac obohatí paleolitický inventář a potvrdí fakt, že tehdejší umělci preferovali ženské modely. Mužské artefakty jsou velmi vzácné.  Jíl a bahno podzemní řeky, konstantní teplota a vlhkost zabránily oxidaci. Soška zůstane v jeskyni ve vitríně, kde se chemici pokusí vytvořit prostředí, na něž si zvykla v minulosti.

Žádné komentáře: