úterý 28. června 2016

van bellen

Škoda ho

Na německém informačním serveru pi-news.net se dočteme o vyjádření, které 24. března předložil obvodní soud ve Vídni, Marxergasse 1a, a které bylo zasláno všem parlamentním klubům.
Ve vyjádření soudu se diskutuje možná demence zeleného skoroprezidenta. Obzvlášť by mohla být postižena funkčnost plynoucí z čl. 80, ad.1 Ústavy, tj. hlavního velitele armády.
  Z úředního dokumentu vyplývá, že pokud má kdokoliv podezření, že nějaká osoba z důvodů mentální či jiné nedostatečnosti potřebuje opatrovníka, může požádat soud o dobrozdání v tomto smyslu. Soud ve svém výroku nezmiňuje kdo o dobrozdání pro van Bellena požádal. Ze soudního dobrozdání vyplývá, že opatrovník by byl na místě. Viz vyjádření soudu na pi-news.net.

Žádné komentáře: