neděle 5. června 2016

psychiatr cioni

Západ je odsouzen k pornu

Politickokorektní porno. Merkelová, papež a další z jejich stájí v mediální erekci impotentních moderátorů a moderátorek, opakujících pár holých vět, líbajících z neznámých důvodů nohy údajně chudých imigrantů, strnulá, sklerotická tvář vůdkyně na fotu s muslimským mladíkem někde na severu Německa.
Mediální onanie aktérů a porno pocity v publiku s dodatečnou erotickou satisfakcí.  Postmoderní není víc než moderní a možná méně než předmoderní, nejsme chytřejší než předvčerejší a v žádném případě zábavnější. Daniele Frisio v il Giornale to analyzuje s filozofickým rozmachem. 
   Žijeme v post-ideologické éře – je vulgátou současné západní společnosti. Totalitární monstra dvacátého století padla s berlínskou zdí a humanita kráčí k velké svobodě myšlení bez historické paralely. Prominentní psychiatr Paolo Cioni zpochybňuje tuto pravdu a poodhaluje pozadí současných ideologických pověr.
   Užívat si: sloveso, které je jedním z klíčových v současných západních ideologiích, ale které je též v pozadí všech úzkostí a frustrací západní civilizace, toto sloveso je horizontem každého jednání západního  člověka. Sloveso je kategorickým imperativem všeho a porno průmysl je jeho přímým projevem. Fakturuje 57 miliard za rok, 4.2 milionů webových adres, 372 milionů webových témat.
    Psychiatr Cioni vysvětluje, že mimo jiné tato porno masáž působí chemické změny na mozku s ničivými civilizačními důsledky, jako je např. krize manželství a partnerského soužití – rozšířený fenomen v západní společnosti. Dalším negativním důsledkem je nízká porodnost v Evropě a konsekventně rostoucí potíže se sexualitou u velké části mládeže. Pornografie je synonymem masturbace – individuální aktivity par excelence. Oběť současné ideologie se domnívá, že si vystačí sama se sebou. Současné mediální komunikace stimulují tento druh sexuálního apetitu. Naše společnost je saturovaná sexem, konečným účelem současné ideologie je maximální pocit uspokojení ze sebe. 
   Pornografie vytváří závislosti, které přispívají k růstu psychických tlaků a které vytěsňují původní sexuální smysl indukovaný vztahem muž-žena a transformují ho v čisté uspokojení vzdálené jakémukoliv vztahu. Důsledkem je totálně vadná sexuální vize a sexualita samotná. Individuum je uvězněno v představách a nereálných očekáváních, které způsobují nárůst frustrací. Za negování všeho normálního a přirozeného platí západní společnost hlubokou krizí a úpadkem.          
  

Žádné komentáře: