sobota 25. června 2016

brusel brexit


Řetěz se roztrhl a řetězová reakce v naději

Mají strach, těch sto tisíc dobře placených fámulů v unijním centru v Bruselu. Zatím mají jenom hodně strachu a idejí málo. Do posledního okamžiku věřili, že k tomu nedojde, a tak nějak se to vyřeší jako jindy.
Dokonce se říká, že v sterilních chodbách bruselských budov bylo slovo Brexit tabu. Jazyky se jim pomalu rozvazují a hora porodila myš. „Nový začátek.“ „Dál to tak nejde.“ Bez substance - Tusk, Juncker, Schulz působí dojmem zmatených individuí po prospalé noci v čekárně na vlak někde u dolního Nilu. K anti EU vítěznému postoji Britů se nevyjadřují, ani k tomu co bude dál.
   Jednání s EU povede již někdo jiný, nebudu už kapitánem, sdělil slzící Cameron před Downing street 10, opírající se o Samanthu, které to bylo evidentně lhostejné. V dvojici je asi tou inteligentnější stranou. Cameron odstoupil, ale Merkelová s Junckerem žádné důsledky nevyvodili a můžeme očekávat jejich omertu.  EU politruci unisono proklamují když už, tak Brexit co nejrychlejší, je to jenom jejich verbální komedie, nakonec budou rádi když se to povleče co nejdéle. Oni mají hodně co ztratit, Británie získá v každém případě. Politická knuta nikdy nesvědčila žádné ekonomii, inteligentní Britové to odhalili jako první, v jiných zemích to může trvat o něco déle.
    Geert Wilders a Marine le Pen udělají všechno proto, aby podobným způsobem osvobodili své země. Pokud i tyto dvě země odejdou, zbývající EU se může těšit na německý už ne moc osvícený diktát ve spolku s Kosovem a Tureckem a s investicemi hlavně do minaretů.   
    Je vůbec možná rozumná reforma? Na prvním místě by se musela dotknout klíčové ekonomické substance, kterou je nesmyslná společná evropská měna. K tomu unijní politruci nemají ani chuť, ani schopnosti. Příští rok budou v klíčových zemích volby a jak předložit publiku fakt, že nesmysl, který dlouhá desetiletí systémové partaje všech barev vynášely jako zázrak, končí. Nikdo by je nevolil. Tedy zavřít oči, stisknout čelist a táhnout káru dál do bažin. Zůstane tam navždy, nikdo už nebude mít sílu ji postavit na nohy a  povládnem věčně. Hrají o čas a o moc. Británie nebyla členem Schengenu ani v eurozóně a odešla, tedy pokud by tam byla, britský lid by pochopil velké východy těchto hrůz a volil by jinak. Tuto rétoriku prezentují francouzská a německá státní média. Nesmysl přestává být nesmyslem pokud k němu dodáte další nesmysl, průjem se léčí projímadly, na rakovinu jsou nejlepší karcigeny.
   Britský postoj k EU se neliší od postoje Holanďanů, Švédů, Dánů, Finů, Čechů atd. Jednoznačně prounijní většina se najde pouze v baltických zemích a Polsku. Britské hlasování je symptomem hlubší krize, kterou Evropa prožívá. Pseudoelity se domnívají, že oplývají většími znalostmi než lid, který ignorují. Krize Evropy je především krizí pokleslých elit nebo spíš neexistencí elit. Lidem pohrdají, ale amorfní lid v své inteligenční, emoční a historické totalitě oplývá intuicí, která se nemýlí. Která má aspiraci participace na vrcholné inteligenci. Britský lid otočil kormidlem a dal národu prostor, aby si vytvořil skutečné elity, které ho povedou.  
   Arogance a nepochopení problému dovedly evropské vlády k lisabonské dohodě. Lisabonskou dohodu vzešlou z trapných handlů a kompromisů proměnili unijní byrokrati v evropskou ústavu a odtud vyvozují svoji legitimitu. Tato dohoda podvazuje efektivní fungování evropských národů a co je nejhorší, zbavuje je přirozených prostředků, aby úspěšně čelily nastupující globalizaci. Unijní rétorika založená na banálním konstatování, že Evropané nejsou schopni čelit globalizaci a proto se musí nějak reformovat, nějakými postupy, které oni naordinují, je zvrácená.
  Unijní byrokratí samotní jsou překážkou v úspěšném zapojení do globalizace, nejsou intelektuálně adekvátní. Na druhé straně evropské národy oplývají kreativitou a přirozenou inteligencí, která není až tak patrná na ostatních kontinentech. Pokud evropské národy strhnou unijní knutu, stanou se vůdčím elementem globalizace, jak tomu bylo vždy v historii.

Žádné komentáře: