pondělí 2. května 2016

daniel killi

Antižidovský rasismus

 v Německu, ve velkém rozsahu a ve formě velmi nebezpečné, v perverzním ráji politickokorektního diktátu politiky a médií. Německá média se k Izraeli a židům v Německu chovají politickokorektně, berlínská ruskožidovská Evrejskaja panorama dešifruje pozadí této „korektnosti.“ 
  S vysokých tribun vzdávají jakoby povinný tribut holokaustu. Totiž §130 trestního zákona by je jinak odměnil až  5 léty, pokud by o těchto zločinech spekulovali. Podle průzkumů 20% Němců je výrazně antisemitských (antižidovských). Německé pokrytectví v tomto ohledu je velmi sofistikované, že je antisemita, to samozřejmě nikdo nepřizná, ale to, že židé diktují světu, to je tam velmi sdílený názor. 

Případ Daniel Killi

   Smrad Třetí říše je v Německu víc než přítomný, následující případ to dokazuje. Žurnalista Killi řadu let pracoval v Bildu a zabýval se židovskou problematikou a antisemitismem v médiích. Killi byl v r. 2013 zaměstnán v  Weser-Kurier, nejrozšířenějším deníku v Brémách. V posledních dobách toto město (i spolkovou zemi) ovládají sociální demokraté, v Brémách se nikdy netajili jednoznačně propalestinskými postoji, někdy až extrémní povahy v termínech kolonizace Palestiny židy a útlaku arabského obyvatelstva. Ve městě je silné hnutí za bojkot Izraele. Killi se domníval, že objektivita patří do novin a publikoval statě i úvodníky, které nebyly až tak protiizraelské. Žurnalista začal dostávat výhružné anonymy ve velkém, mezi brémskými politiky se začaly šířit jakési kompromitující materiály proti Killimu. Žurnalista je vyvrátil a dokázal, že autorem pomluv je bývalý novinář ve Weser-Kurieru a jinak syn významného nacistického novináře z Třetí říše.
   V r. 2014 v měsících, kdy Hamas z Gazy zahájil raketový útok proti Izraeli, vzpomíná Killi, protižidovské šílenství u německých ulicích dosáhlo též vrcholu. Killi publikoval článek „Jak se dnes cítí žid v Německu“, jeho kolegové v redakci ho  podpořili, ale vedení redakce mu doporučilo dočasně přestat psát o Izraeli a židech. Jak toto doporučení vedení polooficiálních novin v Brémách koresponduje se státní doktrínou: "Německo podporuje Izrael i judaismus v Německu?" 
  Žurnalista považoval za svoji povinnost psát dál o problémech Blízkého východu, o imigraci a antisemitismu. V prosinci 2014 si židovské obce zvolily nového předsedu – Josefa Schustera, a Daniel Killi byl první, který ho interviewoval. Vedení redakce mu vzápětí emailem sdělilo, že otázky kladené Schusterovi, neodpovídají redakčnímu záměru a interview nebude publikováno. Na schůzi redakce v lednu 2015 se Killi hájil tím, že hovor s předsedou židovských obcí odpovídal žurnalistickým standardům.
   Šéfredaktor listu Weser-Kurier: „Pane Killi, list, který má na regionální úrovni monopolní postavení nemůže vyvolat dojem, že je prožidovský.“ Žurnalista odpověděl, že podobné názory na židy platily pře 70 lety. Za pár dní nato Killiho propustili.
   Šampionem v antižidovských a protiizraelských útocích je politickokorektní  Süddeutsche Zeitung. Např. Peter Munch v článku o teroristických útocích v Izraeli, který pak převzala jiná média. Tento německý žurnalista viní Izrael z palestinského terorismu, v jeho perverzní představivosti je útok nožem proti těhotné ženě a dětem bojem za svobodu.
   Místoředitel Wiesenthalova centra globálního antisemitismu Charles Smole komentoval článek v Süddeutsche Zeitung jako příklad vrcholné antižidovské rétoriky a trendu politickokorektních vydávat vlnu brutálního násilí palestinského teroru za osvobozenecký boj a tudíž jako takový má být ospravedlnitelný. Politickokorektní luza v německých novinách vydává židovské oběti palestinských vrahů za pachatele.   

Žádné komentáře: