úterý 12. dubna 2016

zide ve francii

Francie socialistická

Francouzští židé prchají z veřejných škol, píše Jean Vercors na svém blogu. Spíš musí prchat. Poslat dítě  do veřejné školy znamená vystavit je velmi nebezpečnému riziku. Statistiky jsou alarmující.
 V r. 2015: 900 antisemitských útoků proti židům. Americko-francouzský publicista Jean Vercors píše, že velkou vinu na tom nesou francouzská média. Nesou vinu na porušování principů republikánské Francie. Nikomu se nezodpovídají.  Lijí olej na oheň antisemitismu, který je vlastní muslimským rodinám. Podněcují protižidovskou nenávist svými antiizraelskými postoji dennodenně přítomnými ve francouzských médiích.
 Každý den laviny lží o údajných „masakrech“  proti Palestincům podněcují muslimskou nenávist a touhu po pomstě na židech, kteří se jím dostanou do pařátů.
  Židovské rodiny mají strach poslat své dítě do školy, jinak se dostanou pod ruku malým muslimům se všemi důsledky. Společnost banalizuje školní útoky na židy a jejich antisemitský charakter. Banalizováním zdůvodňují zodpovědní ve školství svoji lhostejnost.  40% rasistických útoků ve Francii míří na židy, i když jejich podíl na celkové populaci činí 0.5%. Ve školních zařízeních je tento nepoměr ještě jednoznačnější, téměř všechny rasistické útoky jsou vedeny proti židům. Do hlav muslimských dětí je tento rasismus naroubován jejich rodinami.
  Židé nemohou navštěvovat školní zařízení, odpovídající jejich bydlišti. Jsou oblasti, kde vůbec žádné židovské dítě nemůže do veřejné školy. Učitelé se odvažují argumentovat tím, že židovských dětí je tak málo, že nejsou prostředky na jejich ochranu.  Francouzská levice se snaží v muslimech získat voličské klienty a vědomě potlačuje publikování jakýchkoliv statistik a zpráv, které by pojmenovaly viníky.
  5000 francouzských vojáků musí hlídat 700 židovských  škol. Jak ještě dlouho? Ve Francii žije 500000 židů, ročně se jich odtud do Izraele odstěhuje 10000. Kde zůstala tolerance ve vlasti lidských práv? Pokud židovské dítě opustí veřejné školní zařízení – obvykle se to děje na radu ředitele, který cítí, že nemůže garantovat bezpečnost dítěte.
  Francie nenabízí židům radostnou budoucnost a ignorance laické a křesťanské části populace bude odměněna brzy stejnou perspektivou. 

  

Žádné komentáře: